Přítomni: P. Novák, V. Tipka, D. Tycová, L. Vacek
Hosté: M. Prášil dovolená, D. Bor T. Purman nemocní, M. Rybák škola

Program

 • zpráva o činnosti 1. pololetí 2009 - přednese Pavel Novák
 • zhodnocení LODM - přednese Pavel Novák
 • zpráva o hospodaření JčKAS v roce 2009 zpracuje Dagmar Tycová
 • zhodnocení soutěží 1. pololetí 2009 zpracuje Michal Rybák
 • zpráva KM a SCM písemná informace David Bor
 • zpráva komise rozhodčích, rozpis 2. pololetí 2009 - zpracuje L. Vacek
 • zpráva o PR - přednese T. Purman na příští schůzi
 • různé
 • Činnost 1. pololetí 2009. Po volební VH pracuje výbor se skládá z předsedy, místopředsedy, předsedy soutěžní komise, předsedy komise rozhodčích, hospodáře, předsedy trenérské komise, zapisovatele a dalších členů.
  V roce 2009 je s pořadatelem sepsaná dohoda o pořádaní i na závody v hale. Dráhové KPJ, tak i KPD na částku dle Rozpočtu na r. 2009 pro jednotlivé soutěže.
  Granty KU - Žádosti za JčKAS na 2009 připravil p. Rybák, dále ve spolupráci s pí. Tycovou provede dokladování přidělených v letošním roce, tj. 25. 000, - Kč na KPJ mládež a 30. 000, - Kč na MU 5-ti utkání.
  KÚ podpořil přípravu na hry na soustředění kterou, atletika uspořádala 17. až 19. dubna 2009 v Nové Včelnici počet osob 49.
 • Hodnocení LODM Tábor 2009. Předseda poděkoval pořadatelskému oddílu VS Tábor za mimořádnou péči, kterou věnoval přípravě i vlastnímu zabezpečení. Dále vyzdvihl připravenost rozhodčích nominovaných a jejich kvalitní výkon při soutěži, nemenší poděkování patří i technické četě, byla ozdobou her. Atleti pak podávali výborné výkony, padl jeden rekord ČR a dvě štafety zaostali za ním o setiny. Výkony z Tábora vesměs vévodí letošním průběžným tabulkám žactva.
  Výteční byli i naši atleti. Získali celkem osm medailí (5-1-2). Zlatí jsou běžec Gustav Had na 1 500 metrů, skokanky do dálky Denisa Chládková a Monika Mašková, běžkyně Lucie Křížková na 800 metrů a štafeta mladších žákyň na 4 × 60 metrů ve složení Lucie Křížková, Monika Mašková, Barbora Němcová, Pavla Vodičková. Stříbro štafeta starších žákyň na 4 × 60 metrů ve složení Hundsnurcherová, Šoukalová, Chládková, Vomáčková, Bronz Švecová v dálce a Olejarčík výška.
  Atletický oddíl TJ VS Tábor velmi děkuje JčKAS za pomoc s organizací atletických soutěží LODM a jejich bezproblémový průběh. Ohlasy účastníků byly velmi pochvalné a jsme rádi, že se podařilo další vrcholnou soutěž uspořádat na vysoké úrovni.
 • Hospodaření. Hospodářka KAS připraví zprávu o čerpání rozpočtu KAS k 30. 6. 2009, informace k plnění příjmů a vydání 1. pololetí 2009.
  Návrh rozpočtového záměru krajského atletického svazu pro rok 2009 vycházel především ze zkušeností minulých let a zároveň se snaží zapracovat současné známé skutečnosti a odborný odhad. Dle ekonomická informace ČAS však je snížení částky na činnost a zabezpečení krajských soutěží cca o 15%, tj. 57 394,- Kč. 88 103,- Kč, což je způsobeno mj. i menším počtem registrovaných členů v kraji.
 • Soutěžní komise. Na schůzi v JčKAS projednané připomínky k soutěžím v 2009 vč. nespokojenosti v KPD po komplikacích před KPD ml. žactva a při a po KPD dorostů a juniorů. Nový soutěžní řád se změnami (např. minimální počet závodníků v družstvu) nebyl včas publikován. Schůze rozšířená o pořadatele KP v lednu 2009, neměla dostatečnou podporu oddílů. Problém chce větší prostor na rozbor a proto se k němu vrátíme. mnohem dříve, nelépe v říjnu.
  Vyhodnocení soutěží (tabulky) zpracuje Michal Rybák dodatečně.
 • Zpráva o SCM. David Bor - Byl rozeslán zpravodaj s informacemi o přidělených finančních prostředcích na přípravu a způsob jejich čerpání. Upozornění na platnost sportovních lékařských prohlídek pro ty členy, kterým končí roční platnost od poslední sportovní lékařské prohlídky. Poděkování a gratulace závodníkům a jejich trenérům za vystoupení na dosavadních MČR a Martinovi Říčařovi k nominaci na MEJ.
 • KM ČAS "Projekt podpory přípravek a předpřípravek v atletických klubech". Sportovní příprava nejmladšího žactva (tj. děti věku mladšího než je mladší žactvo pro atletické soutěže) se stále více stává důležitou součástí celého procesu atletického tréninku. Etapa sportovní předpřípravy se posunuje do nejmladšího dětského věku. V současné době ČAS podporuje trenéry atletických přípravek u oddílů, kde jsou zřízena sportovní střediska (finanční podpora od MŠMT na program IV. Sportovní střediska). Formu podpory (nejen finanční) je ale nutné rozprostřít plošně i do dalších atletických oddílů a klubů a zaměřit se i na nižší věkovou kategorii (dosud 7 - 11 let). Získávat děti pro sportování je zájem nejen sportovní ale i sociální. Cíl projektu: Vytvoření podpory sportovní přípravy nejmladších atletů v atletických oddílech a klubech - s důrazem na nejmladší kategorii 5 - 7 let.
 • Rozhodčí. VV řešil částečný nesoulad SŘ a nominací KR v počtu rozhodčích a dospěl k názoru, že příspěvek pořadateli dle dohod je v relaci s ekonomickou situací v ČAS a KAS a je dostatečný pro řádné uspořádání utkání.
  Zprávy HR dodané ze všech utkání a nikde nebyl problém. Nominací rozhodčích na 2. pololetí 2009 - zpracuje L. Vacek.
 • Různé. Příprava MU s Rakouskem a Bavorskem na Dolní Rakousko Termín 11. 10., s příjezdem 10. 10. místem by měl být Amstetten. Ubytování poblíž stadionu a max. počet osob na výpravu 50 - 44 závodníků, 4 trenéři, 1 vedoucí výpravy a 1 řidič. Návrh nominace bude proveden v září na VV JčKAS.

Schůze VV KAS se bude konat v pondělí 7. 9. 2009 od 16.30., České Budějovice, Skuherského 14.

Zapsal Pavel Novák