Jihočeský krajský atletický svaz

Aktualizace dokumentů a informací po změně termínu VH na 7. dubna 2021 v Českých Budějovích (původní termín 19. 3. 2021 byl zrušen a posunut).

Změny - nově nahrané dokumenty: oznámení o svolání VH, oznámení o jmenování tajemníka volební komise VH (zejm. prodloužení termínu pro podávání návrhů kandidátů, již zaslané návrhy jsou v pořádku a platí), pozvánka na VH, plná moc.

Oznámení o svolání VH: 

Oznámení o jmenování tajemníka volební komise VH: 

Pozvánka na VH: 

Plná moc - vzor: 

Návrh kandidáta pro účely volby předsedy KAS, členů výboru KAS a revizora KAS: 

nebo v PDF: 

Návrh kandidáta pro volby na Valné hromadě ČAS: 

nebo v PDF: 

Výroční zpráva KAS 2020: 

VZZ k 31. 12. 2020: 

Rozvaha k 31. 12. 2020: 

Jednací řád VH KAS: 

Volební řád VH KAS: