Přítomní: P. Novák, P. Bahenský, V. Tipka,, T. Najbrt, U. Gysel, M. Horáčková, L. Vacek
Hosté: M. Prášil
Omluveni: D. Tycová


1. Hospodaření JKAS

Výsledek hospodaření bude předložen ve smyslu usnesení VH, odpovídá D. Tycová ve spolupráci s M. Horáčkovou.

2. Nový bankovní účet JKAS

Oznámení o změně účtu JKAS, číslo nového účtu u Fio banky: 2101183191/2010.

3. LODM

Proběhlo výběrové řízení na oblečení, stanoven termín 18. 4. 2017 na nahlášení velikostí oblečení dle tabulky velikostí. U. Gysel pošle dle širšího výběru na oddíly tabulku na doplnění velikostí. Na soustředění pro členy širšího výběru jsou stále 2 trenérská místa volná, případní zájemci se hlásí U. Gyselovi. Vedoucí soustředění je P. Novák. Definitivní nominace bude stanovena dle regulérních výkonů. Uzávěrka nominace je 21. 5. 2017.

4. Brožura JKAS 2017

Brožura JKAS pro rok 2017 je k dispozici na stránkách JKAS.

5. Rozhodčí
Proběhl seminář rozhodčích,  též školení rozhodčích. Delegace rozhodčích jsou zpracovány.

6. Pořádání soutěží 2017

Dohoda s pořadateli KPD bude sepsána na částku 18000 KČ. Na soutěže jednotlivců bude sepsána dohoda dle předpokládaných nákladů, příjmem pořadatelů bude též vybrané startovné.

7. Různé

Školení TAP: na jarní termín jsou přihlášeni pouze 4 zájemci, školení je přeloženo na podzimní termín, proběhne společně se školením trenérů žactva.

Zasílání výsledků na ČAS: při zasílání výsledků ze závodů, které jsou v rozporu s pravidly, je potřeba zmínit, aby výsledky závodu nebyly zařazeny do tabulek.

Rozdělení oštěpů: 10 oštěpů bude přiděleno oddílům s přihlášenými družstvy mladších žákyň, 1 kus obdrží Veselí a 1 kus Písek (oddíly, které organizují závody pro ml. žatcva a nejsou SpS).

Mezikrajové mezistátní utkání: jednáním pověřen U. Gysel, aktuální návrh je na březen 2018.

Příští VVJKAS proběhne v pondělí 22. 5. 2017 v 16:30 hod v Hotelu Budweis.

 

Zapsal P. Bahenský