Jihočeský krajský atletický svaz

P1270300Jihočeský krajský atletický svaz organizoval podruhé Krajskou soutěž talentů JčKAS pro mladší a starší žactvo dne 5.6.2022. V této soutěži bojují 4 družstva, složená z oddílů ze stejné oblasti, o co nejvíc bodů. Funkce vedoucích družstev převzali trenéři SpS, kteří také nominovali jednotlivé atlety. Každé družstvo mohlo nominovat maximálně 32 závodníků, rovnoměrně rozdělených na mladší a starší žactvo a kluky a holky. Skladba disciplín byla podobná té na LODM 2022, jen u mladšího žactva byl přidán vrh koulí a u staršího žactva se nekonal běh na 300 m.

Za krásného počasí využilo celkem 114 dětí možnost ještě jednou si ověřit svou formu. Velký počet osobáků potvrdil, že mladí atleti do toho dali všechno. Díky formátu týmových závodů  dostaly mnohé děti možnost závodit nejen v jejich oblíbené disciplíně, ale "za družstvo" i v těch disciplínách, které jim tolik nejdou a mohli takto ověřit, jaké pokroky tam dělali.

Zvolená forma závodu měla také připravit reprezentanty JčKAS na nacházející Letní olympiádu dětí a mládeže (LODM) v Olomouci. Nacvičili jsme proto společný nástup a závěrečné společné vyhlášení. Každé družstvo proto dostalo své tričko, které si mladí atleti po závodě mohli nechat.

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu této soutěže formou grantu. Poděkování patří i rozhodčím a technické četě za to, že s námi strávili svou volnou neděli a za bezvadnou organizaci a průběh soutěže.

Fotky