Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, V. Tipka, D. Tycová, L. Vacek, D. Bor
Hosté: M. Prášil, P. Průša, J. Putchögel, K. Mileret, B. Váňová, K. Bahenská
Omluveni: T. Purman, M. Rybák

Program

 • MU s Rakouskem a Bavorskem na Dolní Rakousko
 • oponentury ČPTM
 • zpráva o hospodaření JčKAS v roce 2009
 • soutěže 2010, návrh pořadatelů
 • zpráva KM a SCM
 • zpráva komise rozhodčích
 • zpráva z výboru ČAS
 • různé
 • MU pořádalo Dolní Rakousko, místo Amstetten. Termín 11. 10. 2009. Nakonec odjelo 39 atletů, za zraněné vesměs na MČR v Táboře se podařilo družstva doplnit, omluvené na poslední chvíli už nikoliv. Zajištěno pojištění na cestu a sport, dvoje dresy a soupravy, dobrá nálada i vystupování. Výsledky a fotografie jsou již na webu kraje.
 • Oponentury ČPTM se letos uskuteční v měsíci listopadu. Oponentní řízení povede příslušný krajský atletický svaz - datum a místo oponentur. termín 23. 11. 2009 v Táboře na stadionu od 15.00. Podkladem pro oponentní řízení je vypracované hodnocení RTC 2008/09 a plán na RTC 2009/10. Zasláno na JčKAS a ČAS.
 • Hospodaření. Hospodářka KAS připraví zprávu o čerpání rozpočtu KAS k 30. 9. 2009, informace k plnění příjmů a vydání. Návrh rozpočtového záměru krajského atletického svazu pro rok 2010 bude vycházet především ze zkušeností minulých let a zároveň bude i odborný odhad.
 • KP jednotlivců 2010 - závody v hale. Jednotlivci startují na náklady svých oddílů. Pořadatel má právo vybrat startovné ve výši 30,- Kč, s tím, že odvede à 10,- Kč JčKAS za každý start na krytí nákladů.
 • V roce 2010 bude s pořadatelem sepsaná dohoda o pořádaní KPJ, tak i KPD na částku dle Rozpočtu na r. 2010 pro jednotlivé soutěže: JčKAS poskytne pořadateli utkání v hale v Praze 10 000,- Kč (na rozhodčí a dopravu). KPJ - nejml. žactvo, návrh Nová Včelnice 4 000,- Kč.
  Pozn;P ČAS 10. 11. 2002 projednalo možnost financování krajských přeborů v hale v roce 2010 a schválilo, že ČAS zaplatí pro krajské přebory pronájem haly (nezahrnuje měření).
 • Granty KU - Nové žádosti za JčKAS na 2010 připravil p. Rybák, dále ve spolupráci s pí. Tycovou provede dokladování přidělených v letošním roce tj. 25 000,- Kč na KPJ mládež a 30 000,- Kč na MU 5-ti utkání.
 • Soutěžní komise. Na schůzi v JčKAS projednané připomínky k soutěžím v 2009. Schůze rozšířená o pořadatele.
  • Hala - předběžně zamluvena na 24. 1. a 6. 2. 2010 v Praze. Rozhodnuto, že se budou přebory pořádat samostatně. KPJ žactvo 24. 1. 2010 a KPJ M a Ž v termínu 6. 2. 2010. Pořadatel neurčen. KPJ v hale přípravek bude 6. 3. 2010 v Nové Včelnici.
  • Kros MČR u Zámečku ETE 20. 3. 2010, pořadatel 4DVCB. Návrh 13. 3. 2010 KP Jč. kraje v krosu také u Zámečku ETE, pořadatel 4DVCB.
  • Hluboká 18. 4. 2010, pořadatel KINCB.
  • KPJ přípravek a st. žactva - 15. 5. 2010, pořadatel Písek.
  • KPJ D, ml. žactvo - 29. 5. 2010, pořadatel Nová Včelnice.
  • KPJ M a Ž - 12. 6. 2010, pořadatel Sokol ČB. Na 12. 6. 2010 je plánované MU ČR-HU-SL dorostu do Písku. Lze KPJ M a Ž přesunout na 13. 6. 2010.
  • KPJ víceboje - 14. - 15. 8. 2010, pořadatel Pacov, společně s Vysočinou.
  • KPJ víceboje ml. žactvo - 26. 9. 2010, pořadatel Čéčova v Soběslavi.
  • KPD D, J, event. žactvo - návrh na 2 kola společně s Vysočinou, jaro a podzim, termíny se upřesní. Předpoklad pořadatelství - KPD st. žactva, J, D společně s Vysočinou - Tábor, 3. kolo podzimní navíc st. žactvo - Písek.
  • KPD ml. žactva - předpoklad 3 kola. Zájem o pořadatelství - Nová Včelnice (1. kolo), Sokol ČB (2. kolo), Písek (3. kolo). Návrh spojit 3. kolo mladší a starší žactvo - Písek, 18. 9. 2010.
  • KPD M a Ž - návrh na 3 kola. Zájem o pořadatelství - Nová Včelnice 2. 5. 2010 (1. kolo), 4DVCB (2. kolo), Písek podzim předběžně 12. 9. 2010 (3. kolo).
  Pozn;P ČAS 10. 11. 2002 projednalo SŘ v roce 2010 a schválilo, JčKAS upraví pro krajské přebory.
 • Zpráva o SCM. David Bor - konečné částky přidělené z rozpočtu SCM včetně prémií za mimořádné výsledky MČR, MU, MEJ a EYOF. Požádal o včasné zpracování vyúčtování a dodržení termínu zaslání. Děkuje za letošní reprezentaci našeho SCM a dosavadní spolupráci. Věřím, že i v dalším období se bude díky činnosti SCM dařit vytvářet dobré podmínky pro přípravu našich závodníků.
 • Rozhodčí. Zprávy HR dodané ze všech utkání a nikde nebyl problém, příspěvek zaslán pořadateli dle dohod je v relaci s ekonomickou situací v ČAS a KAS a je dostatečný pro řádné uspořádání utkání. Nominací rozhodčích na 1. pololetí 2010 - zpracovává L. Vacek. Školení rozhodčích v Písku - únor, březen 2010.
 • Zpráva z výboru ČAS Se zasedáním výboru ČAS seznámil předseda P. Novák a podotkl, že finanční situace zásluhou neplnění plateb ze strany Sazky je velmi špatná a zřejmě nelze např. počítat s podporou KP v hale. Na našem halovém KP bude nutné zvýšené startovné. Školení a doškolení trenérů nejmladšího žactva - atletických přípravek bude též pořádáno na jaře. Návrh semináře pro uživatele programu Atletická kancelář.
 • Různé. Valná hromada JčKAS - návrh v Třeboni dne 26. 2. 2010 v 16.00 h, upřesníme. Odpovídá předseda Pavel Novák a Ivan Rokos.

Atlet JČ roku 2009 - bude 15. ledena 2010 v Českých Budějovicích Anketní lístky připraví Václav Tipka a budou zaslány na oddíly.

Hala žactva v ČB se bude konat v neděli 22. 11. a 6. 12. 2009 od 10.00 hod. Hala žactva v NV se bude konat 11. 12. 2009. Propozice budou rozeslány 14 dní předem. Od 1. 1. 2010 je povinnost registrace mladšího žactva, není třeba fotografie, možno i elektronicky s oskenovaným podpisem.

Atletické tabulky, připraví Václav Tipka - stejný rozsah jako loni.

STK za Michala Rybáka, zatím v jednání.

Poděkování. MČR družstev dorosty proběhlo v Táboře - předseda P. Novák vyzdvihl připravenost rozhodčích a jejich kvalitní výkon při soutěži a tím i dobrou reprezentaci kraje. Poděkoval pořadatelskému oddílu VS Tábor za mimořádnou péči, kterou věnoval přípravě i vlastnímu zabezpečení MČR. Poděkování patří i  dívkám Tábora a klukům z SOKCB, odvedli mimořádně dobrý výkon, historicky poprvé zvítězilo družstvo z našeho kraje.

Schůze VV KAS se bude konat v pondělí 8. 2. 2010 od 16.30, České Budějovice, Skuherského 14.

Zapsali: Dagmar Tycová a Pavel Novák