Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni:P. Novák, V. Tipka, D. Tycová, L. Vacek, D. Bor
Hosté:M. Prášil
Omluveni:M. Rybák, T. Purman

Program

 1. Ekonomika JčKAS
 2. Soutěže rok 2010
 3. Určení HR a TD na utkání v kraji
 4. Rozhodčí
 5. Mezikrajové utkání
 6. Různé

 

 1. Ekonomika JčKAS, dle ekonomických informací je příspěvek na činnost kraje 59.168,- Kč a příspěvek na zabezpečení KP 87.159,- Kč. Hospodaření za 1. pololetí bude předneseno na VV KAS v 09/2010.
 2. Hodnocení letních soutěží JčKAS 2010
  • 18.4. KPJ v silničním běhu na 25 km Hluboká/Vlt. (KINCB) - proběhlo dle SŘ, uděleny medaile pouze v mužích
  • 2.5. 1. kolo KP družstev mužů a žen Nová Včelnice - připomínky k nezajištěnému el. proudu, používat atletickou kancelář
  • 8.-9.5. KP Vysočiny a JČ kraje ve vícebojích mužů, žen, juniorů, dorostu a staršího žactva Pacov - předána pouze 1 sada medailí (starší žáci), ostatní kategorie nebyly kompletní; Vzhledem k návrhu na příští sezonu, kdy je termín obdobně, budeme uvažovat o náhradním termínu
  • 9.5. 1. kolo KP družstev mladšího žactva a přípravek Nová Včelnice - nadměrný počet startujících v dálce a míčku; po tomto roce budou soutěže přípravek vyhodnoceny
  • 15.5. KPJ - starší žactvo a přípravky Písek - bohužel krádež v šatnách; zlomená tyčka; atletická kancelář použita, ale technické zabezpečení pro AK bylo pozdě přítomno před závodem
  • 16.5. 2. kolo KP družstev mužů a žen Č. Budějovice (4DVCB) - doporučena výměna břevna pro 3000 m př., zlomená tyčka; bohužel došlo k nesouladu PC s kamerou - zpoždění v bězích; ani řídící pracovníci nepředvedli moc aktivity
  • 29.5. KPJ - dorost a mladší žactvo Nová Včelnice - problém používání AK - zápisy psány ručně, trváme na používání AK pro přihlášky i pro vlastní závody; Mimo rozhodčích delegovaných JčKAS nezajistil pořadatel žádného rozhodčího s platným průkazem
 3. Dále připomínáme, že určeni TD na utkání v kraji jsou povinni podat zprávu.
 4. Komise rozhodčích zajistila Seminář rozhodčích 2. a 3. třídy 22. 5. 2010 v Písku - seminář se pro nezájem nekonal. Nominaci na rozhodčích KP na dráze 2010 2. pololetí, podklad bude zaslán mailem do 15. července 2010, odpovídá p. Vacek.
 5. Mezikrajového utkání pořadatel Středočeši v Kladně. Dle informace bude mezikrajové utkání mladšího žactva až na podzim. Nominace bude provedena dle průběžných výkonů a upřesněna na VVJčKAS v září 2010.
 6. LODM 2011 Atletika - se uskuteční na atletickém sportovním stadionu Lokomotivy Olomouc. Stadion se nachází cca 5 minut od komplexu vysokoškolských kolejí a centra města. Jedná se o atletický komplex s umělým povrchem, kde se konalo v roce 2003 Mistrovství ČR v atletice dospělých. Počet sportovců a trenérů 52 a 8 = 60.
 7. Příprava MU s Rakouskem a Bavorskem a Vysočinou. Termín 10. 10. 2010, s příjezdem 9. 10. 2010 místo Passau. Ubytování poblíž stadionu a max. počet osob na výpravu 50 (44 závodníků, 4 trenéři, 1 vedoucí výpravy a 1 řidič). Návrh nominace bude proveden v září na VV JčKAS. VV JčKAS prověří možnost použití příspěvku pro příhraniční spolupráci - zpracování případného grantu zajistí M. Rybák.
 8. Soutěžní komise Českého atletického svazu vypisuje výběrové řízení na uspořádání mistrovství České republiky pro rok 2011, přihlášky do výběrového řízení nejpozději do 30. června 2010. JčKAS navrhuje zvážit navržený termín MČR ve vícebojích pro rok 2011 a navrhuje pozdější, resp. prázdninový termín.
 9. KM ČAS (komise mládeže): do června 2010 určitě neproběhne žádné školení IV. třídy. Koncem června zasedá metodická komise, kde bude projednáno možné školení trenérů přípravek na podzim. Předpokládáme, že by se uskutečnila ještě 2 školení pro trenéry přípravek v říjnu popř.listopadu 2010 (Praha, Ostrava, v jednání je školení v Ústeckém kraji).
 10. Pro kraj zakoupena pravidla, budou poskytované za 70,- Kč. Oprava chyby: pravidlo 200/9c, bude dodatkem.
 11. 3. kolo 2. ligy pořádá 4DVCB v Písku, doprava individuelní.

Další schůze VV KAS se bude konat 6. 9. 2010 od 16.30 hod.

Zapsala: Tycová Dagmar