Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: Novák Pavel, Rybák Michal, Tipka Václav, Bor David, Vacek Ludvík, Tycová Dagmar

Hosté: Prášil Milan

Program

  1. Valná hromada JčKAS - závěry, kontrola usnesení z VH
  2. Soutěže rok 2012
  3. Určení HR a TD na utkání v kraji
  4. Různé
  1. Valná hromada JčKAS proběhla v souladu s Jednacím řádem valné hromady JčKAS, kladem bylo zejména předání písemných informací pro zvýšení důvěry veřejnosti a kontrolních orgánů. Chybou však bylo zaslání podkladů SŘ až těsně před VH, zcela evidentně nebyli delegáti v obraze. Znovu doporučuji projednávat soutěže před VH, letos se podařilo včas projednat jen pořadatele. I zde se jeví problém, mimo 6 oddílů, nikdo nechce v kraji pořádat! Daňové přiznání odevzdáno na Finanční úřad. Znovu provedena inventarizace majetku nad 5 tis. Kč (větroměry), doplněna inventarizaci majetku (do 5 tis. Kč).
  2. Brožura letních soutěží JčKAS 2012 je připravena. Po několika drobných úpravách, ve smyslu diskuse na VV, bude předána do tisku v tomto týdnu tj. do konce dubna 2012. Hospodářka vystaví faktury na startovné družstev s úhradou vkladu do 30. 4. 2012 na účet JčKAS.
  3. Komise rozhodčích zajistila nominaci na KP na dráze 2012, bude vydáno do 23. 4. 2012, odpovídá p. Vacek. Dále jsou určeni TD na utkání v kraji.
  4. Různé: V ČAS zasedala 23. 3. 2012. Informace podal předseda.

Ve smyslu KM ČAS a informaci o doplňkových sportovních střediscích, za JčKAS je návrh zřídit ho v letošním roce při TJ Nová Včelnice. Zdůvodnění: V minulém roce měl oddíl největší medailové výsledky jak na MČR žactva, tak i LODM.

Garantem Poháru rozhlasu bude Rudolf Blažek. JčKAS zajišťuje jen Krajské kolo - 22. 5. v Táboře. Pohár rozhlasu - info o okresech: Č. Budějovice 15. a 16. května (Č. Budějovice), Č. Krumlov 10. května (Č. Krumlov), J. Hradec 10. května (J. Hradec), Písek 24. dubna (Písek), Prachatice 15. a 16. května (Prachatice), Strakonice 16. a 17. května (Blatná), Tábor 17. května (Tábor).

P ČAS schválilo koncepci sportovních středisek pro období 2013 až 2016 a doporučilo postupovat dle navrženého harmonogramu. * P ČAS přijalo za členy nové atletické oddíly: mj. Jihočeský klub maratónců. V rámci P ČAS došla řeč na dodané účetní uzávěrky a na webu ČASU je seznam, které naše oddíly to nedodaly. Výzva k aby to urychleně poslali. Termín byl do 31. března (viz. web). Za JčKAS nedodaly v řádném termínu výroční zprávu (ŠSK ZŠ Borotín, SKP České Budějovice, TJ Chyšky, TJ ČZ Strakonice, SK Start Třeboň, TJ Lokomotiva Veselí n/Luž., TJ Jiskra Třeboň, TJ Jiskra Nová Bystřice, Atletika Písek, o. s.)

Na premiéru Budějovického půlmaratonu 9. června, JčKAS dosud neosloven, údajně to jde přes ČAS!

Příští schůze se bude konat v 06/2012 v 16.00 hod a bude upřesněno.

Zpracoval: Novák Pavel