Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: Novák Pavel, Rybák Michal, Tipka Václav, Vacek Ludvík, Tycová Dagmar

Hosté: Prášil Milan

 

Omluveni: Bor David

 

Program

 

 1. Ekonomika JčKAS
 2. Soutěže rok 2012
 3. Rozhodčí, TD
 4. Mezikrajové utkání
 5. Různé

 

 1. Ekonomika JčKAS, dle ekonomických informací je příspěvek na činnost kraje a příspěvek na zabezpečení KP, dále byla podepsaná smlouva na SCM na 152 000 Kč. Hospodaření za 1. pololetí bude předneseno na VV KAS v 09/2012.
 2. Hodnocení letních soutěží JčKAS 2012
  • 5. 5. 1. kolo KP družstev staršího žactva a přípravek Písek - K časovému programu; nevyhovující, špatný souběh disciplín, nadměrný počet startujících v dálce a míčku; po tomto roce budou soutěže přípravek přehodnoceny, zejména padající mol. překážky i větrem
  • 6. 5. 1. kolo KP družstev mužů a žen Č. Budějovice (4DVCB) - připomínky nejsou, nebyl použit větroměr na dálce, ač byl na stadionu.
  • 12. 5. 1. kolo KP družstev mladšího žactva SOKCB - zvážit počet startujících v dálce a míčku; malý počet rozhodčích, deštivo, chyba v technickém zabezpečení v AK, neuložení dat. výsledky dávaly dohromady TD večer po utkání, nebyly použity větroměry, ač byly oba na stadionu.
  • 19. 5. KP družstev mužů a žen - Písek - zpoždění v bězích; ani řídící pracovníci nepředvedli moc aktivity, pokud má pořadatel snahu, zajistí rozhodčí.
  • 10. 6. 2. kolo KP družstev mladšího žactva J. Hradec - deštivo, chyba v technickém zabezpečení v AK, došel toner tiskárny, problém používání AK - zápisy psány ručně, trváme na používání AK. Pořadatel se zřejmě poučil pro příště.
  • 9. - 10. 6. KP Vysočiny a JČ kraje ve vícebojích mužů, žen, juniorů, dorostu a staršího žactva Pacov - předány pouze 2 sady medailí (dorostenci a starší žákyně), ostatní kategorie nebyly kompletní;
  • 16. 6. KPJ - dorost a mladší žactvo SOKCB - dle zprávy HR vinikající, ale nebylo to vše OK. Chyby na překážkách a výšce, zpoždění v bězích a dálce.
  • 23. 6. KPJ - starší žactvo a přípravky Č. Budějovice (4DVCB) - Na začátku závodů došlo určité časové prodlevě z důvodu pomalé tiskárny, možná i práce pomocnice u běhů, zápisy. Pokud má pořadatel snahu, zajistí dostatek rozhodčích!!!
 3. Připomínáme, že určeni TD na utkání v kraji jsou povinni zajistit medaile, diplomy a podat zprávu na JčKAS. Komise rozhodčích zajistí nominaci na podzimní KP na dráze 2012, bude vydáno do 29. 8. 2012, odpovídá p. Vacek. Dále je třeba určit pořadatele krosu vč. TD, zajistí M. Rybák do 9. září.
 4. Příprava MU s Rakouskem, Bavorskem a Vysočinou. V Linci 7. října. Příjezd v sobotu. Návrh nominace bude proveden a konzultován 9. září při KPD. JčKAS prověří možnost použití příspěvku pro příhraniční spolupráci - zpracování případného grantu zajistí M. Rybák a D. Bor.
 5. Z Českého atletického svazu odsouhlasené propozice mezikrajového utkání družstev mladšího žactva 16. září 2012 na Kladně. Doprava Bus z ČB v 6.30, dále po trase na Tábor, dopravu z ostatních míst k trase, uhradí JčKAS. Nominace v příloze. Jako vedoucí B. Vít, dále Gysel, Bahenská. Potvrzení účasti atletů do 4. 9. 2012 na adresu předsedy.

 

Další schůze VV KAS se bude konat v říjnu 2012 od 16.30 hod.

 

Zpracoval: Novák Pavel

 


Návrh nominace na soutěž krajských družstev 16. 9. 2012 na Kladně

 

Ml. žáci

 

60 m - Svoboda TA 8.05, Bárta SO 8.16, Matějček SO 8.21, Budoš NB
300 m - Kočvara TA 41.61, Konečný 4Dv 43.47, (200) Svoboda TA 27.08, Bárta SO 28.79
1000 (800) m - Matějček SO 2:28.08, Konečný 4Dv 2:30.60, Kočvara TA 2:30.77, Havelka SO 2:33.98
60 m př. - Kočvara TA 9.59, Konečný 4Dv 10.08, J. Veřtát NV
výška - Konečný 4Dv 160, Budoš NB 153, J. Veřtát NV 146
dálka - Bárta SO 500, Kočvara TA 499, Vaněk CE 476
míček - Švarc ST 61,33, Landsinger ST 57,44, Plaček ST 53,98
koule - Kočvara TA 10,71, Skládal NV 9,86, Jelínek J NV 9,74, Matoušek VT 9,83

 

Pavel Novák, 23. 8. 2012