Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: Novák Pavel, Bahenský Petr, Bor David,  Tipka Václav, Vacek Ludvík, Gysel Urs, Tycová Dagmar

Hosté: Josef Jelínek, Milan Prášil, Šárka Chládková, Michal Rybák, Jaroslav Putschögl, Kateřina Bahenská

 

1. Ekonomika JKAS

Ekonomka JKAS přednesla informaci o hospodaření. Hospodaření za rok 2015 bude předneseno na VV KAS v 01/2016 v rámci přípravy na VH JKAS. Dále ve spolupráci s M. Rybákem zpracuje vyhodnocení grantu KU. ČUS našla novou účetní a znovu nabízela, že by vedla účetnictví pro JKAS. Výbor nevidí důvod, proč znova změnit účetní a finančně je aktuální řešení pro JKAS výhodnější, než nabízí ČUS.

2. Soutěže rok 2016 – hala

Termíny 2016 - hala, kros: Krajský přebor Open jednotlivců Jihočeského kraje v hale - zajištěná hala: sobota 30.1.2016 zajišťuje Jihočeský a Plzeňského kraj a KP žactva  - sobota 23.1.2016 pořádá 4DVCB. Z ČAS bude ekonomické zajištění haly pro kraje jako letos. Komise rozhodčích zajistí nominaci na halu 2016, odpovídá p. Vacek. KP přípravky budou v Nové Včelnici 16.1.2016.

3. Soutěže rok 2016 – KPJ ,KPD

Soutěže na dráze byly spolu s hosty diskutovány, termíny a organizátoři byli domluveni. Na základě termínů připravuje p. Tipka brožuru „Atletické soutěže 2016“. Ve smyslu předchozíh dohod bude v SŘ 2016 hostování i v KPD mladšího žactva jen přes ČAS,tj formou Ohlášení hostování.

4. SCM a oponentury

SCM a oponentury: proběhlo oponentní řízení části článku"Péče o talentovanou mládež", v gesci JKAS,  vedoucí trenéři SpS/SpS DP a SG zaslali kopie  "Hodnocení činnosti SpS za RTC 2014/2015 a plán na RTC 2015/2016" na JKAS. Informaci podali předseda a David Bor. VV to bral na vědomí. Vše slouží jako podklady na oponentury k jednání 10.11.2015 s zástupci ČAS.
JČ úterý 10.11.2015 SpS 10:00 - 11:00 / SCM JČ 11:00 - 12:30/ SG České Budějovice 13:00 až 14:00.

5. MU s Rakouskem a Bavorskem a Vysočinou

MU s Rakouskem, Bavorskem a Vysočinou: termín 4. října 2015, místo Dolní Bavorsko. Návrh nominace zpracoval Urs Gysel. Do Bavorska jsme poslali silné družstvo a doufali ve slušné umístění. Mladí atleti bojovali za náš kraj a bylo vidět, že atletická rodina v Jižních Čechy harmonicky spolupracuje. Ne každý mohl závodit ve své nejoblíbenější disciplíně, ale výsledek stál za to, zatím nedoceněné první místo (naposledy 2004).
MU s Rakouskem, Bavorskem a Vysočinou v 2016 pořádá JKAS. Po dohodě proběhne MU v Písku  23.- 24.4.2016. Je potřeba připravit podklady pro žádost na granty (Krajský úřad, Silva Nordica, Společnost tří zemí). Ubytování je domluveno na Střední lesnické škole. Byl nominován organizační výbor: Jarda Putschögl, David Bor, Michal Rybák, Urs Gysel. Úkoly: sestavit rozpočet, organizovat finanční podporu, organizovat potvrzení od zahraničních partnerů (kvůli grantům), plánovat a realizovat průběh akce.

6. Různé

Atlet roku 2015: Vyhlášení se bude konat v pátek  22. ledna 2016 v ČB, Anketu zpracuje Václav Tipka, plakety zajistí Dagmar Tycová.

JKAS připravuje Školení trenérů pro trenérské kvalifikace Trenér atletické přípravky (TAP), přihlášky na adresu předsedy. Termín: 28.11.2015, místo: Nová Včelnice.

Při MKU v Jablonci a MU v Eggenfeldu se ukázalo, že u nových dresů chybí menší velikosti. Výbor rozhodl 10 dresů doplnit.

 

Další jednání VV JKAS proběhne v lednu, termín bude upřesněn.

 

Urs Gysel