Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: Novák Pavel, Bahenský Petr, Bor David, Tipka Václav, Vacek Ludvík, Gysel Urs, Tycová Dagmar

Hosté: -

Program

1.    Ekonomika JKAS
2.    Soutěže rok 2014 – hala a kros
3.    Soutěže rok 2014 – KPJ ,KPD
4.   SCM a oponentury
5.    MU s Rakouskem a Bavorskem a Vysočinou
6.    Různé

  1. Ekonomka JKAS přednesla informaci o hospodaření, zejména z pohledu spolupráce s ČUS na zpracování hospodaření,bohužel účetní ukončila činnost k 31.10.2014. Hospodaření za rok 2014 bude předneseno na VV KAS v 01/2015 v rámci přípravy na VH JKAS. Dále ve spolupráci s M. Rybákem zpracuje vyhodnocení grantu KU..
  2. Termíny 2015 - hala, kros: Krajský přebor Open jednotlivců Jihočeského kraje v hale - zajištěná hala: sobota 31. 1. 2015 zajišťuje Plzeňský kraj a KP žactva - sobota 24. 1. 2015. Pořádá ATPIS, z ČAS, bude ekonomické zajištění haly pro kraje jako letos. Komise rozhodčích zajistí nominaci na halu 2015, odpovídá p. Vacek. KP přípravky budou v Nové Včelnici asi 21.2.2014, termínově dořeší STK p. Tipka. KP v krosu ve Střelských. Hošticích - nabídka na  společný s ZČ krajem 28. 3. 2015., dohodnuto a pořádá JKAS.
  3. Soutěže na dráze Termíny KPJ: neděle 31. 5. 2015 – starší žactvo a přípravka (TABOR), neděle 7. 6. 2015 muži, ženy, dorostenci/ky, junioři/rky (TABOR), neděle 21. 6. 2015– mladší žactvo (4DVCB), sobota 26. 9. 2015 – víceboje mladší žactvo a přípravka (4DVCB). · Termíny       KPD: Muži, ženy a mladší žactvo – neděle 17. 5. 2015 (NVCEL), neděle 24. 5. 2015 (PISEK) a neděle 13. 9. 2015(NVCEL). Junioři/rky, dorostenci/ky,– sobota 10. 5. 2015 (DOMAZ) a sobota 5. 9. 2015 (PISEK) Starší žactvo, Přípravka – neděle 10. 5. 2014 (TABOR) sobota 23.5. 2015 (SOKCB) neděle 6. 9. 2015 (SOKCB).
  4. SCM a oponentury proběhlo oponentní řízení části článku"Péče o talentovanou mládež", v gesci JKAS, vedoucí trenéři SpS/SpS DP předložili kopie "Hodnocení činnosti SpS za RTC 2013/2014 a plán na RTC 2014/2015"včetně žádosti o zřízení SpS při SK Čtyři Dvory ČB projednáno, že jak počtem žactva , tak i kvalitou plní podmínky a doporučeno k jednání 1.12.2014 s zástupci ČAS. Dále předloženo hodnocení SG a přílohy a VV to bere na vědomí. Vše slouží jako podklady na oponentury.
    Zhodnocena činnost SCM – Jihočeský kraj. Zachován systém přidělování finančních prostředků pro zařazené závodníky a následné vyúčtování těchto prostředků fakturací mateřských oddílů souhrnou fakturou. Seznam navržených atletů předložen na JKAS ke schválení. Konečný seznam byl platný pro celou sezonu 2014 Spolupráce s JKAS bez problémů, dění v SCM je pravidelně na jednání JKAS Seznam jmenovitě probrán, konzultován a bude schválen na jednání s ČAS.
  5. MU s Rakouskem, Bavorskem a Vysočinou: termín 5. října 2014, místo Dolní Rakousko. Návrh nominace zpracoval Urs Gysel. Schválená nominace Do Rakouska jsme poslali silná družstva a doufali ve slušné umístění. Mladí atleti bojovali za náš kraj a bylo vidět, že atletická rodina v Jižních Čechy harmonicky spolupracuje. Ne každý mohl závodit ve své nejoblíbenější disciplíně a některé žákyně musely podpořit své starší kamarádky v dorosteneckém družstvu. Díky této obětavosti jsme dosáhli tyto výborné výsledky:MU s Rakouskem, Bavorskem a Vysočinou 2015 proběhne v Bavorsku 3.-4.10.2015, je potřeba připravit podklady pro žádost na grant.
  6. Atlet roku 2014: Vyhlášení se bude konat v pátek  23. ledna 2015 v ČB, Anketu zpracuje Václav Tipka, plakety zajistí Dagmar Tycová. JKAS připravuje Školení trenérů pro trenérské kvalifikace Trenér žactva (TŽ), Trenér atletické přípravky (TAP),přihlášky na adresu předsedy.

Další jednání VV JKAS proběhne v lednu, termín bude upřesněn.

Pavel Novák