Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomní: P. Novák (část), P. Bahenský, V. Tipka,, T. Najbrt, U. Gysel, , L. Vacek
Omluveni: M. Horáčková


1. LODM

Provedena nominace na LODM závodníků a trenérů. V kategorii mladšího žactva 8 dívek a 8 chlapců, v kategorii staršího žactva 10 dívek a 10 chlapců.

2. Rozhodčí

Byly nakoupeny bundy pro rozhodčí, spoluúčast rozhodčích je 500 KČ. Upozornění: dne 10. 9. 2017 dochází ke kolizi termínů pro rozhodčí.

3. Pořádání soutěží 2017

Je potřeba dořešit kalkulaci nákladů a plnění pro organizátory soutěží.

4. Různé

Příští VVJKAS proběhne v pondělí 4. 9. 2017 v 16:30 hod v Hotelu Budweis.

 

Zapsal P. Bahenský