Jihočeský krajský atletický svaz

Různé

Přítomní: Pavel Novák, Monika Horáčková, Petr Bahenský, Tomáš Najbrt, Václav Tipka, Ludvík Vacek, Urs Gysel
Hosté: Monika Pincová

Program:

1. Představení manažerky ČAS pro JČ kraj - Moniky Pincové
Jejím úkolem je mj. rozšiřování atletického hnutí do lokalit, kde nepůsobí atletické oddíly, řízení školních soutěží, spolupráce s JKAS, je řízena ředitelem ČAS.
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: 603379401

2. Příprava valné hromady 2018
Valná hromada JKAS proběhne v pátek 23. 3. 2018 v 16. 00 v Hotelu Malý pivovar, ul. Karla IV. 8 -10, 370 01 České Budějovice. Zároveň výbor schválil program valné hromady. Řízením valné hromady pověřuje výbor Moniku Pincovou.
Valná hromada JKAS: pozváno 25 delegátů – 22 oddílů, dle ČAS mají TABOR,4DVCB a SOKOL 2 zástupce.
1. Zahájení zasedání - Novák
2. Schválení jednacího řádu a pořadu zasedání
3. Pracovní předsednictvo - Novák ,Horáčková, Gysel, Najbrt
volba mandátové komise – návrh: Najbrt, Tipka + 1 z pléna
4. Informace o činnosti KAS za období 2017 - Novák
5. Přednesení zprávy o hospodaření KAS za období 2017 - Horáčková
6. Přednesení a projednání návrhu rozpočtu hospodaření KAS na rok 2018
7. Přednesení zprávy revizora – Prášil
8. Přednesení zprávy SCM – Najbrt
9. Přednesení zprávy o činnosti rozhodčích – Vacek
10. Přednesení zprávy STK - Tipka
11. Různé - diskuze
12. Usnesení

3. Příprava soutěží na dráze v kraji  2018
Výbor JKAS projednal podklady pro soutěžní řád, včetně změny soutěže KPD přípravek (viz příloha).

4. Různé

  • VV JKAS vyzývá atletické oddíly k zaslání návrhu na předání knihy 120 let atletiky deseti významným atletickým osobnostem v JČ kraji. Návrhy zasílejte Pavlovi Novákovi do konce února.
  • Projednán návrh odměny nejlepších atletů kraje, byl schválen systém hodnocení (viz příloha). Odměny budou vyplaceny na konci roku ve výši dle aktuálních možností JKAS.
  • VVJKAS schválil pravidla hostování v roce 2018 v soutěžích družstev JKAS - zůstává shodné s rokem 2017 (starší i mladší žactvo - maximálně 3 hostující resp. nekmenoví závodníci v rámci každého kola, dorost až dospělí - 6 hostujících ...)

Zpracoval: Petr Bahenský