Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomní: Pavel Novák, Monika Horáčková, Petr Bahenský, Tomáš Najbrt, Václav Tipka, Ludvík Vacek, Urs Gysel
Hosté: Monika Drhovská, Bohuslava Váňová, Pavel Fleischmann

Program:

1. Termíny pro halovou sezónu
Oba KP proběhnou v Praze na Strahově, 18. 1. 2020 se uskuteční KP staršího a mladšího žactva, 25. 1. 2020 KP Open, 22. 2. 2020 KP ve vícebojích mladšího žactva a přípravek.

2. Příspěvek na organizaci KP
VVJčKAS schválil příspěvek na organizaci KP v hale ve výši 40.000 KČ. Výše startovného bude upravena na 50 KČ/start závodníků JČ kraje, 100 KČ/start pro závodníky startující mimo soutěž, 150 Kč za víceboj resp. 300 Kč při startech MS.

3. Soutěže přípravek
VVJčKAS konstatuje, že soutěž přípravek proběhla bez zásadních problémů, v příští sezóně se uskuteční ve stejném formátu.

4. Běžecký pohár mládeže 2019
Běžecký pohár mládeže proběhne v Dříteči v rámci MČR juniorů a dospělých v krosu. Návrh nominace předloží P. Bahenský.

5. Rozdělení materiálu
VVJčKAS obdržel dotaci na zakoupení materiálu ve výši 200.000 KČ, VVJčKAS sumu navýšil o 50.000 KČ z příspěvků za evidované členy. Zakoupený materiál byl rozdělen mezi oddíly, upřednostněny byly oddíly, které organizují závody, dále dle počtu závodníků účastnících se závodů.

6. Mezikrajové utkání
U. Gysel předložil návrh nominace na mezikrajové utkání mladšího žactva. Nominace bude uzavřena 15.9., na oddíly bude rozeslána 16.9., oddíly potvrdí účast svých závodníků do 22. 9. 2019. Autobus zajistí P. Bahenský. Zájemci o účast z řad trenérů se hlásí U. Gyselovi.

7. Nákup dresů
VVJčKAS odsouhlasil nákup 120 kusů dresů.

 

Termín další schůze VVJčKAS: proběhne 12. 11. 2019 od 16:30 hod.

Zpracoval: Petr Bahenský