Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomní: Pavel Novák, Monika Horáčková, Petr Bahenský, Tomáš Najbrt, Václav Tipka, Urs Gysel

Omluveni: Ludvík Vacek, Michal Rybák, Miroslav Zikmund
Hosté: Monika Drhovská, Bohuslava Váňová, Pavel Fleischmann

Program:

1. Oponentury
Proběhlo hodnocení Sps, SCM, SG.

2. Pořadatelství v halové sezóně
VV JčKAS vyzývá oddíly, aby se přihlásili k pořadatelství KP v hale: v Praze na Strahově, 18. 1. 2020 KP staršího a mladšího žactva, 25. 1. 2020 KP Open, 22. 2. 2020 KP ve vícebojích mladšího žactva a přípravek. Případní zájemci se hlásí V. Tipkovi do 25. 11. 2019.

3. Atlet roku
Vyhodnocení ankety Atlet roku 2019 JČ kraje proběhne v pátek 17. 1. 2020 v Hotelu Malý Pivovar od 16:00 hod.

4. Školení trenérů
VVJčKAS připravuje školení trenérů žactva (TŽ) v termínu 7. – 8. 3. 2020, místo bude upřesněno, předběžná cena: 2000 KČ.

5. Běžecký pohár mládeže 2019
Na běžecký pohár mládeže je objednán mikrobus, závodníkům budou zapůjčeny krajské dresy.

6. Mezikrajové utkání
VVJčKAS projednal a schválil návrh nominace na MU, které se koná 14. 12. 2019 v Praze na Olympu. Oddíly potvrdí účast svých členů do 20. 11. 2019 na adresu U. Gysela.

7. Rozhodčí
L. Vacek bude rozhodčí informovat o změnách pravidel. Také do 15. 12. 2019 nominuje rozhodčí na halové závody a kros.

8. obsluha AK 2
Zájemci o školení obsluhy AK 2 se hlásí u M. Drhovské do 25. 11. 2019.

 

Termín další schůze VVJčKAS: proběhne 17. 1. 2020 od 16:00 hod.

Zpracoval: Petr Bahenský

Proběhlo hodnocení Sps, SCM, SG.