Jihočeský krajský atletický svaz

Jihočeský krajský atletický svaz požádal o dotaci Jihočeský kraj v rámci programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu. Žádost byla podána řádně v opatření č. 2, a to na činnost Krajského centra mládeže Jihočeského kraje – atletika pro období roku 2022/2023 i 2023/2024. JčKAS žádal pro rok 2022/2023 o 785 000 Kč a obdržel finanční prostředky ve výši 400 000 Kč (79,91 %) a přidal svou spoluúčast 20,09 % ve výši 100 563,134 Kč. Z daných prostředků mohl být pro činnosti KCM čerpán nákup certifikovaných soutěžních koulí pro mládežnické kategorie v rozmezí 3kg, 4 kg, 5 kg a 6 kg (= 1 sada) a to v počtu 10 sad pro oddíly pořádající krajské přebory mládežnických kategorií a další vybrané oddíly, které mají zařazené atlety v KCM. Další položkou dotace byl pronájem atletické haly Strahov pro účely uspořádání krajských přeborů, které slouží i jako možnost kvalifikování se na MČR žactva i dorostu a juniorů. Nechybí ani položka odměna pro zařazené trenéry do KCM a pro atlety do 8. místa na MČR (individuálně, bez družstev + medailové štafety). Díky této dotaci proběhl také první odborný seminář v kraji – skok daleký a skok o tyči a následné seminářové tréninky. Poslední podpořenou položkou z dotace je Krajská soutěž talentů, která se uskutečnila 17. 6. v Písku.

Tímto děkujeme Jihočeskému kraji za jeho finanční podporu aktivit Krajského centra mládeže Jihočeského kraje - atletika pro rok 2022/2023.