Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomní: Pavel Novák, Monika Horáčková, Petr Bahenský, Václav Tipka, Urs Gysel, Ludvík Vacek

Omluveni: Tomáš Najbrt, Milan Prášil

Hosté: Monika Drhovská

1. VH JčKAS

Výbor KAS rozhodl svolat jednání valné hromady KAS na 6. 3. 2020 od 16:30 hodin. Valná hromada se uskuteční v Primátorském salonku Hotelu Malý pivovar v Českých Budějovicích, ul. Karla IV 8-10. Z rozhodnutí výboru KAS bude pořad valné hromady následující:

  1. Prezentace a zahájení
  2. Volba předsedajícího, skrutátorů, mandátové komise, návrhové komise
  3. Projednání zprávy o činnosti Výboru KAS za období 2019 (včetně přednesení zprávy SCM, činnosti rozhodčích a STK)
  4. Projednání zprávy revizora
  5. Projednání účetní závěrky KAS a rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření
  6. Projednání návrhu rozpočtu KAS na rok 2020
  7. Rozhodnutí o počtu členů Výboru KAS na další volební období
  8. Diskuse
  9. Interpelace (dotazy)
  10. Závěr

2. Pořadatelství

Výbor schválil na základě zvyšování nákladů na pořádání navýšení odměn za pořadatelství KPJ
a KPD o 15 % oproti roku 2019.

Výbor schválil navýšení odměn TD a ŘP o 200 Kč oproti roku 2019. Platí již v hale 2020.

Výbor se potýká s nízkým zájmem o pořádání KPJ, KPD. Pořadatelé jsou dlouhodobě stejní
a např. v případě rekonstrukcí či jiných nenadálých skutečností zajišťují pořádání na jiných stadionech, což jim přináší komplikace a zvýšené náklady. Naopak další aktivní pořadatelé, kteří mají stadiony v provozu, jsou nuceni pořádat daleko více soutěží, což je pro některé oddíly problematické nejen po stránce organizační, ale i personální. Jedno z možných řešení je motivovat finančně ty, kteří pořádají nebo budou chtít začít pořádat, případně spolupořádat (2 a více menších oddílů uspořádají závod společně). V opačném případě se zvýší soutěžní poplatky pro ty oddíly, které nemají zájem pořádat žádné KP (samozřejmostí bude stanovení podmínek v podobě min. počtu členů oddílu, věková hranice členů oddílu a další). Výbor vypracuje materiál k pořádání KPJ a KPD pro rok 2021, kde budou již tyto změny zahrnuty.

 

3. Dotační program (KÚ) – Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS

Bude vyhlášen k 31. 1. 2020. Diskuse k žádosti. Návrh: soustředění krajských výběrů se specializací na různé disciplíny.

 

 

4. Školení trenérů

Skolení trenérů žactva (TŽ) v termínu 7. – 8. 3. 2020 proběhne v Českých Budějovicích. Do 31. ledna 2020 obdrží oddíly přihlášku a bližší informace.

 

Termín další schůze VV JčKAS: podle potřeby VH, případně bude domluven na VH.

Zpracovala: Monika Drhovská