Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni:P. Novák, V. Tipka, D. Tycová, L. Vacek, D. Bor
Hosté:M. Prášil
Omluveni:M. Rybák, T. Purman

Program

 1. Valná hromada JčKAS - závěry, kontrola usnesení z VH
 2. Soutěže rok 2010
 3. Určení HR a TD na utkání v kraji
 4. Hodnocení KPJ v hale 2010, hodnocení MČR
 5. Různé

 

 1. Valná hromada JčKAS proběhla v souladu s Jednacím řádem valné hromady JčKAS, kladem bylo zejména předání písemných informací pro zvýšení důvěry veřejnosti a kontrolních orgánů. Daňové přiznání odevzdáno na Finanční úřad. Provedena inventarizace majetku nad 5 tis. Kč (větroměry), zbývá doplnit inventarizaci majetku (do 5 tis. Kč) - dohoda s pí. Chládkovou.
 2. Brožura letních soutěží JčKAS 2010 je v podstatě připravena. Po několika závěrečných úpravách, zejména časového pořadu přeboru společných KPD (zkrácení), bude předána do tisku v týdnu od 31. března 2010.
 3. Na dnešním jednání byl projednán soutěžní řád 2010 (podmínky, termíny, časové pořady, nominace rozhodčích, seznam přihlášených družstev atd.). Hospodářka vystaví faktury na startovné družstev s úhradou vkladu do 30. 4. 2010 na účet JčKAS (do týdne upřesnění od P. Fleischmanna a B. Víta). Vklady budou po skončení soutěží rozpočítány jako dotace pořádajícím oddílům. Oddíly, které nezaplatí soutěžní poplatek v řádném termínu, nebudou připuštěny na start I. kola soutěže. Tisk Soutěžního řádu 2010 zajistí David Bor, na stránky JčKAS dodá Petr Urban.
 4. Bylo navrženo mezikrajové utkání mladšího žactva (předpokládaná účast - střed, západ, jih, Praha) na neděli 6. 6. 2010 v Jižních Čechách (pořadatelství bude upřesněno do 15. 4. 2010), stadion a disciplíny bude upřesněno, 2 závodníci na disciplínu za každý kraj, o náklady se podělí (předpoklad 12 tis. Kč). Poslední informace - další návrh místa uspořádání byl do Kladna, Praha nemá zájem o účast.
 5. Komise rozhodčích zajistila nominaci na KP na dráze 2010, bude vydáno do 11. 4. 2010, odpovídá p. Vacek. Dále jsou určeni TD na utkání v kraji. Do 31. 3. 2010 mají vydat pravidla, následně bude určen termín školení rozhodčích v Písku.
 6. Na schůzi bude provedeno vyhodnocení halové sezóny.
 7. Různé.

Rozhodčí

 • Komise rozhodčích zajistí nominaci na dráhu 2010, podklad bude zaslán mailem, odpovídá p. Vacek. Dále dopracuje aktualizaci aktivních rozhodčích (dle připomínek oddílů). Dále formou tabulky vyhodnotí zprávy z KP roku 2009.
 • Odsouhlaseno vyplácení rozhodčích v soutěžích pořádaných JčKAS v roce 2010 podle směrnice roku 2009.

Informace z ČAS

 • Výbor ČAS zasedal 27. 3. 2010. Podal předseda.

Termíny a místa okresních kol Poháru rozhlasu v našem kraji

 • Písek - 12. května v Písku
 • Č. Krumlov -13. května v Č. Krumlově
 • Tábor - 19. května v Táboře
 • Strakonice - 19. května (mladší) a 20. května (starší) v Blatné
 • Prachatice - 18. května (mladší) a 19. května (starší) v Prachaticích
 • J. Hradec - 18. května v J. Hradci (mladší) a N. Včelnici (starší)
 • Č. Budějovice - 11. května (mladší) a 13. května (starší)

MČR v přespolním běhu

Poděkování patří rozhodčím za jejich kvalitní výkon při soutěži a tím i dobrou reprezentaci kraje. Dále pořadatelskému oddílu SK Čtyři Dvory České Budějovice, neboť za podpory Jihočeského atletického svazu věnoval přípravě i vlastnímu zabezpečení MČR mimořádnou péči.

Za JčKAS: Pavel Novák, předseda

ATLETIKA Nešťastná byla kolize mistrovství republiky v přespolním běhu s úvodním závodem 29. ročníku Grand Prix Kamenného Újezda. Běželo se stejný den a ve stejném čase. Pořadatelé mistrovství republiky se nechtěně trefili do termínu, který je v Grand Prix tradiční. V úvodním dnu letošního seriálu s 15 kilometrů na silnici startovalo 69 závodníků. Byl to celkově 109. závod pečlivě evidované dlouhodobé soutěže, do které se letos započítávají čtyři běhy.
Regionální mutace | Mladá fronta DNES - jižní Čechy

... spíš nešťastná formulace v tisku ...

Další schůze VV KAS se bude konat v pondělí 31. 5. 2010 od 16.30 hod.

Zapsala: Dagmar Tycová