Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni:D. Bor, M. Rybák,V. Tipka, L. Vacek, P. Novák

Hosté:M. Prášil, J. Putchögel, K. Mileret, B. Váňová, J. Jelínek
Omluveni:D. Tycová

Program

 • MU s Rakouskem a Bavorskem na Dolní Rakousko
 • oponentury ČPTM
 • zpráva o hospodaření JčKAS v roce 2010
 • soutěže 2011, návrh pořadatelů
 • různé

 

 • MU pořádalo Dolní Bavorsko, místo Passau Termín 10. 10. 2010. Nakonec odjelo 44 atletů, za zraněné vesměs na MČR v ČB se podařilo družstva doplnit, kvalitu družstva žáků už nikoliv. Zajištěno pojištění na cestu a sport, dvoje dresy a soupravy, dobrá nálada i vystupování. Výsledky a fotografie budou na webu kraje.
 • Oponentury ČPTM se letos uskuteční v měsíci listopadu. Oponentní řízení povede příslušný krajský atletický svaz - datum a místo oponentur termín 22. 11. 2010 v Táboře na stadionu od 14.00. Podkladem pro oponentní řízení je vypracované hodnocení RTC 2009/10 a plán na RTC 2010/11, které bude zasláno na JčKAS a ČAS.
 • Hospodaření. Hospodářka KAS připraví zprávu o čerpání rozpočtu KAS k 30. 11. 2010, informace na příští schůzi. Návrh rozpočtového záměru krajského atletického svazu pro rok 2011 bude vycházet především ze zkušeností minulých let a zároveň bude i odborný odhad.
 • KP jednotlivců 2011 - závody v hale. Termíny v zajištění haly 15. ledna žactvo, 22. ledna muži, ženy open. Jednotlivci startují na náklady svých oddílů. Pořadatel má právo vybrat startovné ve výši 30,- Kč, s tím, že odvede à 10,- Kč JčKAS za každý start na krytí nákladů.
 • V roce 2011 bude s pořadatelem sepsaná dohoda o pořádaní KPJ, tak i KPD na částku dle Rozpočtu na r. 2011 pro jednotlivé soutěže:
 • Granty KU - Nové žádosti za JčKAS na 2011 připraví p. Rybák, dále ve spolupráci s pí. Tycovou provede dokladování přidělených v letošním roce tj. 25 000,- Kč na KPJ mládež a 10 000,- Kč na MU 5-ti utkání.
 • Soutěžní komise. Na schůzi v JčKAS projednané připomínky k soutěžím v 2010. Schůze rozšířená o pořadatele. Projednaná termínová listina 2011, viz příloha
 • Ve dnech 21. - 26. 6. 2011 se v Olomouci a Prostějově uskuteční HRY V. letní olympiády dětí a mládeže. Atletika - garant Pavel Novák, další jednání v kraji 24. 11. 2010.
 • Na základě došlých přihlášek do ligových soutěží pro rok 2011 se vrací táborské družstvo žen do I. ligy, rovněž muži Sokola ČB bude v I. lize. V ČB pořádáme 2. kolo a v Táboře 3. kolo.
 • Jihočeský běžecký pohár. Klub Maratonců (Nezisková organizace) ve spolupráci s běžci, založil nový pohár GP v běhu. Pohár GP bude obsahovat cca 16 závodů v 2011.
 • Zpráva z výboru ČAS. Se zasedáním výboru ČAS seznámil předseda P. Novák a podotkl, že finanční situace zásluhou neplnění plateb ze strany Sazky je velmi špatná.
 • Valná hromada JčKAS - návrh v Bechyni dne 18. 2. 2011 v 16.00 h, upřesníme. Odpovídá předseda Pavel Novák a Ruda Blažek. P. Prášil připomněl zpracování podkladů, bude projednáno na příští schůzi.
 • Atlet JČ roku 2010 - bude 21. ledna 2011 v Českých Budějovicích. Anketní lístky připraví Václav Tipka a budou zaslány na oddíly.
 • Atletické tabulky, připraví Václav Tipka - stejný rozsah jako loni.

Další schůze VV KAS se bude konat 13. prosince 2010 od 16.30 hod.

Zapsali: Novák Pavel, Bor David