Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomní: P. Novák, P. Bahenský, V. Tipka,, T. Najbrt, U. Gysel, M. Horáčková, L. Vacek
Hosté: p. Kollar, p. Krejčí, p. Váňa


1. Mistrovství Čech družstev staršího žactva
Mistrovství Čech družstev staršího žactva 16. 9. 2017 uspořádá T. J. Sokol České Budějovice, řídící pracovník starších žáků: Tipka V., starších žákyň: Váňová B.

2. Doplnění nominace na LODM
P. Bahenský z důvodu ne zcela ideálního zdravotního stavu uvolnil své místo na LODM, náhradníkem určen V. Veith. U. Gysel ověří jeho zájem a možnosti startovat na LODM.

3. Nominace J. Podlešáka na LODM
VVJKAS byl upozorněn na chybu v nominaci, nebyl do ní zařazen Jan Podlešák (Blatná). Omyl byl způsoben chybou ve statistice ČAS. VVJKAS nabídl Podlešákovi účast na LODM, ten se rozhodl tuto nabídku nevyužít. VVJKAS se za tuto chybu omlouvá.

4. Dopis na krajský úřad s kritikou poměrů v jihočeské atletice
Pánové Kollar, Krejčí a Váňa byli pozváni k vysvětlení svých dopisů na Krajský úřad v Č. B. (pan Krejčí) a atletickým činovníkům v JČ kraji (pan Váňa). U. Gysel znovu podrobně vysvětlil nominační kritéria. Po diskusi se členové VVJKAS dotázali přítomných p. Kollara, Krejčího a Váni, zda by udělali nominaci k 21. 5. 2017 (kdy byla uzávěrka nominace) jinak než VVJKAS. Pan Váňa nevznesl k provedené nominaci žádné připomínky a změny. Pánové Kollar, Krejčí a Váňa uznali provedenou nominaci. Pan Krejčí souhlasí se zasláním omluvy a vysvětlovacího dopisu p. Hrdinovi na Krajský úřad v Č. B. a VVJKAS do 16. 6. 2017.

5. Kritika rozhodčích
VVJKAS plně stojí za výsledky z Veselí nad Lužnicí, věří, že vše proběhlo dle pravidel. Pravidla umožňují podání protestu-ten ale podán nebyl. Proto jsou výsledky oficiální a platné. Paní Tipková reagovala na dopis pana Kollára (viz příloha zápisu).

6. Různé
VVJKAS vyzývá prostřednictvím klubů všechny členy atletického dění v JČ kraji (trenéry, rozhodčí, závodníky, rodiče, funkcionáře, ...), aby se chovali na sportovních akcích tak, abychom dávali dobrý příklad dětem a mládeži na našich stadionech.

 

Příští VVJKAS proběhne v pondělí 4. 9. 2017 v 16:30 hod v Hotelu Budweis.

 

Zapsal P. Bahenský

Příloha: