Jihočeský krajský atletický svaz

Pozvánka na valnou hromadu JčKAS 2023 

Změna místa konání VH ČAS: Valná hromada Českého atletického svazu se bude konat v Nymburce (Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801, 28835 Nymburk) 9. prosince 2023 od 10:00 hodin. (Praha, která je uvedena v pozvánce již není aktuální).

Plná moc 

Návrh kandidáta na funkci delegáta na valnou hromadu ČAS 

Výroční zpráva JčKAS 2022 - 

Návrh rozpočtu na rok 2023 - 

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022 a rozvaha k 31. 12. 2022 je součástí Výroční zprávy JčKAS 2022