Jihočeský krajský atletický svaz

Krajské centrum mládeže Jihočeského kraje - atletika (navazuje na text ve Výroční zprávě JčKAS 2020)

KCM: zařazení atleti/atletky za rok 2020: 

KCM: zařazení atleti/atletky (MČR do 8. místa za rok 2020): 

KCM: trenéři: 

KPJ v přespolním běhu se přesouvá na podzim 2021.

Na základě dalšího prodloužení nouzového stavu a k nepříznivé epidemiologické situaci rozhodlo Předsednictvo ČAS o změnách termínů MČR v přespolním běhu mládežnických kategorií a MČR v maratonu mužů a žen.

MČR v přespolním běhu dorostenců, dorostenek, staršího a mladšího žactva se mělo konat v termínu 27. března, nově se bude konat v neděli 11. 4. 2021. Místem konání zůstává Tábor.

MČR v maratonu mužů a žen se bude i nadále konat v rámci Pražského mezinárodního maratonu, ovšem v novém termínu 30. 5. 2021.

Atletika Tábor Vám oznamuje, že MČR v přespolním běhu ml. žactva, st. žactva a dorostu dostalo výjimku od MZČR a konat se bude 11.4.2021 v Táboře (Zóna Komora). Bližší informace budou v následujících dnech zveřejněny.

Aktualizace dokumentů a informací po změně termínu VH na 7. dubna 2021 v Českých Budějovích (původní termín 19. 3. 2021 byl zrušen a posunut).

Změny - nově nahrané dokumenty: oznámení o svolání VH, oznámení o jmenování tajemníka volební komise VH (zejm. prodloužení termínu pro podávání návrhů kandidátů, již zaslané návrhy jsou v pořádku a platí), pozvánka na VH, plná moc.

Oznámení o svolání VH: 

Oznámení o jmenování tajemníka volební komise VH: 

Pozvánka na VH: 

Plná moc - vzor: 

Návrh kandidáta pro účely volby předsedy KAS, členů výboru KAS a revizora KAS: 

nebo v PDF: 

Návrh kandidáta pro volby na Valné hromadě ČAS: 

nebo v PDF: 

Výroční zpráva KAS 2020: 

VZZ k 31. 12. 2020: 

Rozvaha k 31. 12. 2020: 

Jednací řád VH KAS: 

Volební řád VH KAS: