Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, M. Rybák, P. Váňa, V. Tipka, D. Bor, J. Fuka
Omluveni: S. Gryc
Hosté: M. Prášil

Program

1. Koncepce hlavních akcí JčKAS v r. 2007

   • zajištění pořadatelů KP na dráze v r. 2007 - Jihočeské atletické soutěže 2007 - brožuru zpracuje p. Rybák a vyjde do 5. 4. 2007, počet 50 výtisků

2. Soutěžní komise - upozorňuje na změny

   • 16.9.2007 - 3. kolo KPD mužů a žen, N. Včelnice
   • 22.9.2007 - Finále KPD junioři, dorost, st. žactvo, Čt. Dvory Č.B.
   • 23.9.2007 - Víceboje KPJ ml. žactva, na SKP Č.B., pořádá SK Čéčova
   • ml. žactvo je rozděleno do 2 skupin: Skupina A: ml. žákyně - 4DVCB, BECHY, CECCB, STRAK, SKPCB, SOKCB; ml. žáci - 4DVCB, BECHY, CECCB, SKPCB, SOKCB; skupina B: ml. žákyně - TABOR A, TABOR B, VESEL, NVCEL, TREBO,CVELE; ml. žáci - TABOR A, TREBO
   • Skupina A: 1. kolo na SKP Č.B., asi 16.5.2007, 2. kolo na Sokole Č.B., asi 6.6.2007; vše bude upřesněno do konce tohoto týdne
   • Skupina B: 1. kolo neděle 6.5.2007, místo bude upřesněno, 2. kolo 27.5.2007 v Táboře
   • 17.6.2007 - 2. kolo KPD mužů a žen bude v Pacově
   • k činnosti se letos přihlásilo 25 atletických oddílů, vyloučen byl oddíl Č. Krumlov
   • V KPD st. žákyně - tyč bude v 1. i ve 2. kole

3. Zpravodaj SCM

   • P. Bor seznámil výkonný výbor s výběrem atletů do SCM a do 15. 4. 2007 jména vybraných atletů budou oznámena oddílům

4. Rozhodčí

   • školení rozhodčích se uskuteční v neděli 15.4.2007 v Táboře (místo bude upřesněno) od 10.00 hod
   • každý účastník uhradí 150 Kč + pravidla 70 Kč
   • zatím se přihlásili 4 rozhodčí 2. třídy - N. Včelnice, 10 rozhodčích 3. třídy z Tábora a 2 rozhodčí 3. třídy ze 4 Dvorů

5. Různé

  • halové tabulky vyjdou v počtu 30 výtisků
  • zvyšuje se startovné ml. žactva na 2000 Kč
  • novým technickým delegátem pro ml. žactvo skupiny A se stává p. Váňová B. st., ve se skupině B zůstává p. Rokos
  • závody s Vysočinou ml. žactva se nekonají
  • Pohár rozhlasu - prosím spolupořadatele a pořadatele, ať nahlásí do 15.4.2007 přesný datum a místo konání na JčKAS a nebo se domluví osobně s p. J. Fukou (tel. byt - 382591362)
  • Důležité upozornění! - do 22.4.2007 uhradí všechny oddíly p. Grycovi faktury za startovné družstev; p. Gryc včas rozešle faktury; do 30.4.2007 uhrazené i neuhrazené faktury oddílů budou zveřejněny na stránkách JčKASu; oddíly, kteří nezaplatí, nebudou připuštěny ke startu

Další schůze VV JčKAS se bude konat 14. května 2007 v 16.30 hod.

Zaznamenal: Váňa Pavel
Schválil: Novák Pavel

Příloha: Seznam zařazených do SCM pod záložkou Sportovní centrum mládeže