Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, M. Rybák, P. Váňa, V. Tipka, D. Bor, J. Fuka, S. Gryc
Hosté: M. Prášil, L. Vacek

1. Koncepce hlavních akcí JčKAS v r. 2008

   • Kontrola usnesení z Valné hromady Jihočeského krajského atletického svazu ze dne 22. 2. 2008 Písek: trvá
   • Výbor ČAS bude 30. 4. 2008 dle Jednacího řádu VH čl. 3 - program VH odst. 2). Do návrhu programu VH se zařadí návrhy předložené výborem ČAS a od KAS a oddílů, klubů, členů, došlé alespoň 30 dnů před VH ČAS (tj. 1. 4. 2008).
   • Zajištění pořadatelů KP na dráze 2008 - Jihočeské atletické soutěže 2008 - dráha, návrh zpracuje a vydá M. Rybák do 29. 3. 2008 - zpracováno, viz příloha.
   • Zajištění Her 3. LODM - 22. 6. - 26. 6. 2009. Proběhlo 1. jednání: Organizační výbor bere na vědomí výpravu 34 atletů (snížení o 10) + 6 trenérů, další jednání 29. 4. 2008.
   • Spolupráce s krajem Vysočina v soutěžích družstev mládeže, dle návrhu JčKAS; probíhá, došlo k dohodě s KAS Vysočina, další zajistí p. Rybák - trvá.
   • Mezinárodní utkání s Bavorskem, Rakouskem a Vysočinou. MU 5-ti utkání má pořádat Písek, termín nebyl stanoven, ale je zvyklost, že to je první víkend v říjnu.
   • MČR muži,ženy - 4. a 5. 7. 2008, proběhne v Táboře, podmínky projednané s ČAS, další zajistí p. Bor - trvá.

2. Hospodaření

   • Informace o čerpání rozpočtu KAS ke 31. 12. 2007 a zpracování rozpočtového záměru na rok 2008 podal p. Gryc.
   • Na základě dohody dochází k dnešnímu dni (28. 3. 2008) ke změně hospodáře JčKAS, funkci bude vykonávat pí. Ing. Dagmar Tycová, Dr. Bureše 13, České Budějovice 370 05, telefon 604 237 989, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
   • VV JčKAS jí tímto kooptuje do výnoru JčKAS a Stanislava Gryce pověřuje prací s oddíly, spolupráce s GON a ST.
   • Předání funkce hospodáře proběhne do 15. 4. 2008.

3. Soutěžní komise

   • KPJ v krosu bude v ČB - pořadatel zaslal upřesňující rozpis min. 14 dní předem.
   • Zajištění pořadatelů KP na dráze v r. 2008 - Jihočeské atletické soutěže 2008 - brožuru zpracuje p. Rybák a vyjde do 15. 4. 2008, počet 45 výtisků.

4. Zpravodaj SCM

   • P. Bor seznámil výkonný výbor s výběrem atletů do SCM a do 5. 4. 2008 jména vybraných atletů budou oznámena oddílům.
   • Informoval o přidělené prémií za reprezentaci a medaile na MČR, doúčtováno do 15. 12. 2007

5. Granty KÚ Jč

   • Nové žádosti za JčKAS na 2008 připravil p. Rybák, podaná informace, připraveny podruhé i na KP - přiděleno 25.000,- Kč na KPJ mládež a 30.000,- Kč na MU 5-ti utkání. Informace na oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu OŠMT, pracoviště B. Němcové 49, na adrese www.kraj-jihocesky.cz v rubrice "Granty, příspěvky, dotace".

6. Rozhodčí

   • Komise rozhodčích zajistí nominaci na KPJ a KPD dráha do 19. 4. 2008, podklad bude předán na schůzi VV a přednostně zaslán mailem.
   • Školení rozhodčích se uskuteční 12. dubna v ČB, GON od 10.00 hod, každý účastník uhradí 100,- Kč + pravidla 70,- Kč + 20,- Kč odznak; další účastníci se můžou dohlásit u p. Vacka.
   • Předsedou komise rozhodčích se stává místo p. Hálka p. Vacek.

7. Rozprava

   • Pohár rozhlasu 2008, garant JčKAS. Josef Fuka podal zprávu o pořádání základní a krajského kola poháru rozhlasu, viz samostatná příloha.
   • V sekci "kalendář" na adrese www.jckas.cz naleznete rozpisy KP v r. 2008. WWW stránky JčKAS povede i nadále Petr Urban. Případné náměty na zlepšení zasílat e-mailem.
   • Zpráva z ČAS: Letos nebudou v brožurce Atletické soutěže 2008 II. díl oddílové akce, tyto jsou zveřejněny na webových stránkách ČAS www.atletika.cz.

8. Různé

  1. halové tabulky vyjdou v počtu 40 výtisků
  2. důležité upozornění! - do 22. 4. 2008 uhradí všechny oddíly JčKAS faktury za startovné družstev; p. Novák/Tycová včas rozešle faktury; do 25. 4. 2008 uhrazené i neuhrazené faktury oddílů budou zveřejněny na stránkách JčKASu
  3. prosíme oddíly, aby potvrdily rozhodčí, kteří jsou ještě činní

Další schůze VV JčKAS se bude konat 12. května 2008 v 16.30 hod.

Zapsal: Váňa Pavel
Schváli: Novák Pavel