Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, V. Tipka, D. Bor, L. Vacek, D. Tycová, M. Rybák

Hosté: M. Prášil

Jednání proběhlo formou dílčích konzultací při KP v hale 15. a 22. 1. 2011.

Program

Valná hromada JčKAS - proběhne 25. 2. 2011, v 16.00.

Příprava podkladů pro Valnou hromadu, místo, České Budějovice Skuherského 14, schválen program a Jednací řád valné hromady JčKAS.

 • VH řídí p. Rybák, proběhne schválení programu, proběhne volba mandátové a návrhové komise
 • kontrola usnesení z VH z roku 2010 - přednese p. Novák
 • zpráva o činnosti 2010 - přednese p. Novák
 • zpráva o hospodaření JčKAS v roce 2010 přednese pí. Tycová
 • zprávu soutěžní komise přednese p. Rybák
 • zpráva o SCM - přednese p. Bor
 • zpráva komise rozhodčích - přednese p. Vacek
 • zpráva revizora - přednese p. Prášil
 • diskuse k předchozím bodům, řídí p. Rybák
 • volba delegátů na valnou hromadu ČAS celkem 4 zástupci
 • vystoupení hostů
 • návrh na usnesení a po připomínkách schválení

Pozvání delegátů jeden do 75 registrovaných atletů, aktivních trenérů a rozhodčích k 31. 12. 2010, nad 75 dva (TABOR, SOKCB, 4DVCB, NVCEL, ) a hostů (ČAS, RK) zajistí p. Novák.

Občerstvení formou rautu zajistí p. Novák., Tycová, ev. další.

Mandáty delegátů s HR musí být potvrzeny:

 1. atletickým oddílem/klubem (mail či dopis odd./klubu od předsedy nebo pověřeného zástupce) k 22. 2. 2011
 2. delegát s HR může zastupovat pouze jednu vysílající složku

Příprava podkladů pro Valnou hromadu vzhledem k tomu že, přihlášky oddílů k činnosti pro rok 2011 možno podávat ČAS do 23. 1. 2011, proto lze dokončit dílčí zprávy (informace) tak do 31. 1. 2011.

Přihlášku na ČAS nezaslali BLATN, CIMEL, SEUST, SOBES a SKOKJH, tzn., že je přihlášeno 19 oddílů. K dnešnímu dni chybí na JčKAS kopie přihlášky k činnosti od většiny oddílů - žádáme o urychlené zaslání.

Reakce na kritiku web JčKAS mail na správu webu. Znovu udělit jistá práva ke vstupu na web, když to dokáží jiní snad to půjde i u atletů.
Podzemní maratón v ČB zahájil 1. ročník jihočeského běžeckého poháru za podpory JčKAS, další běhy: K. Újezd 19. 3., Hluboká 19. 4., Hodinovka v 4DV 18. 5., Běh na Kleť 19. 6. atd.

Upozorňuji vás, že už jsou na webových stránkách LODM www.olympic.cz/odm2011 propozice jednotlivých sportů, další info bude po jednání garantů na KU v únoru.

Plzeňský kraj nabízí možnost účasti našim běžcům na jejich KP v krosu 30. 4. 2011 u Horažďovic.

Příští schůze se bude konat 25. 2. 2011 v 16.00 hod a bude VH.

 

Zpracoval: Novák Pavel