Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, D. Bor, M. Rybák, D. Tycová
Omluveni V. Tipka, L. Vacek
Hosté P. Blažek

Program
  1. Valná hromada JčKAS - závěry, kontrola usnesení z VH
  2. Soutěže rok 2011
  3. Určení HR a TD na utkání v kraji
  4. Různé
  1. Valná hromada JčKAS proběhla v souladu s Jednacím řádem valné hromady JčKAS, kladem bylo zejména předání písemných informací pro zvýšení důvěry veřejnosti a kontrolních orgánů. Daňové přiznání odevzdáno na Finanční úřad. Provedena inventarizace majetku nad 5 tis. Kč (větroměry), doplněna inventarizaci majetku (do 5 tis. Kč),
  2. Brožura letních soutěží JčKAS 2011 je v podstatě připravena. Po několika závěrečných úpravách, zejména časového pořadu přeboru společných KPD (zkrácení), bude předána do tisku v týdnu od 15. dubna 2011.
    Na dnešním jednání byl projednán soutěžní řád 2011 (podmínky, termíny, časové pořady, nominace rozhodčích, seznam přihlášených družstev atd.). Hospodářka vystaví faktury na startovné družstev s úhradou vkladu do 30. 4. 2011 na účet JčKAS
  3. Komise rozhodčích zajistila nominaci na KP na dráze 2011, bude vydáno do 21. 4. 2011, odpovídá p. Vacek. Dále jsou určeni TD na utkání v kraji.
  4. Různé.

VH ČAS zasedala 26. 3. 2011. Informace podal předseda.

Spolupráce z KU a garantem 43. ročníku Poháru rozhlasu 2011 bude Rudolf Blažek; JčKAS letos zajišťuje jen Krajské kolo - 24. 5. v Táboře.
Pohár rozhlasu - info o OK ;okres Č. Budějovice - 17. a 19. 5. v Č. Budějovicích, Český Krumlov - 12. 5. v Č. Krumlově, J. Hradec - 18. 5. v J. Hradci a N. Včelnici, Písek - 4. 5. v Písku, Prachatice - 18. a 19. 5. v Prachaticích, Strakonice - 18. a 19. 5. v Blatné, Tábor - 18. 5. v Táboře.

Na jednání na KU ve středu 16. března 2011 se konala 3. schůze organizačního výboru k zajištění účasti JčK na hrách V. LODM., byla dohodnuta podpora soustředění jednotlivých sportů.
Krajské soustředění atletiky na přípravu výběru na LODM proběhlo jako třídenní pátek - neděle 15. - 17. dubna v Nové Včelnici. Další běžecké, je plánováno na 30. dubna v rámci mistrovství Západočechů v přespolním běhu u Horažďovic, kraj přispěje na dopravu trenérům a běžcům.

Příští schůze se bude konat v 06/ 2011 v 16.00 hod a bude upřesněno.

 

Zpracoval: Novák Pavel