Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, D. Tycová, V. Tipka, L. Vacek
Omluveni: D. Bor, M. Rybák
Hosté: M. Prášil

Program

 • Valná hromada JčKAS
 • Zpráva o hospodaření JčKAS v roce 2011
 • Soutěže v r. 2012
 • Různé

Jednání proběhlo formou dílčích konzultací mailem a při KP v hale 21. a 28. 1. 2012.

Příprava podkladů pro Valnou hromadu, pátek 16. 3. 2012 Tábor, rest. Na schůdkách, schválen program a Jednací řád.

 • VH řídí p. Rybák, proběhne schválení programu, proběhne volba mandátové a návrhové komise
 • kontrola usnesení z VH z roku 2011 - přednese p. Novák
 • zpráva o činnosti 2011 - přednese p. Novák
 • zpráva o hospodaření JčKAS v roce 2011 - přednese pí. Tycová
 • zprávu soutěžní komise přednese p. - Rybák
 • zpráva o SCM - přednese p. Bor
 • zpráva komise rozhodčích - přednese p. Vacek
 • zpráva revizora - přednese p. Prášil
 • diskuse k předchozím bodům, řídí p. Rybák
 • vystoupení hostů
 • návrh na usnesení a po připomínkách schválení

Pozvání delegátů jeden do 75 registrovaných atletů, aktivních trenérů a rozhodčích k 31. 1. 2012, nad 75 dva (TABOR, SOKCB, 4DVCB, NVCEL, CECCB, BECHY) a hostů (ČAS, RK) zajistí p. Novák. Občerstvení formou rautu zajistí p. Bor.

Mandáty delegátů s HR musí být potvrzeny: atletickým oddílem/klubem (mail či dopis od předsedy nebo pověřeného zástupce) k 12. 3. 2012. Delegát s HR může zastupovat pouze jednu vysílající složku.

Hospodaření. Hospodářka KAS podala zprávu o čerpání rozpočtu KAS k 31. 12. 2011, informace k plnění příjmů a vydání. Uzávěrka za rok 2011 bude předběžně zpracovaná k 15. lednu 2012.

Soutěže v hale. Hala KPJ žactva - 21. 1. 2012 - pořadatel SOKCB zajistil důstojné KP, počty startujících optimální, KPJ M, Ž open - 28. 1. 2012 - pořadatel Tábor zajistil důstojné KP, počty startujících vyšší, ale zvládnuté dle časového programu, zejména dík dobré práci rozhodčích v obou KP.

Hala KPJ elévů a přípravek - 25. 2. 2012 - Nová Včelnice, Technický delegát Váňová.

Nominace rozhodčích na halu (zajistil Vacek): Probraný návrh soutěží na dráze v kraji, dopracuje M. Rybák a zašle na oddíly do 6. 2. 2012. V souvislosti s pořádáním 2. kola I. ligy v ČB, byla nutná oprava termínů. Současně byl proveden přesun KPD Juniorů + dorostů k závodů muži, ženy. Přihlášená družstva - viz příloha. Termín a pořadatel KP v krosu bude dohodnut na VH.

Různé.

 • Slavnostní vyhlášení Atleta JČ kraje roku 2009 - proběhlo pátek 20. leden 2012 v ČB.
 • Tabulky 2011 zpracoval p. Tipka a každý oddíl obdržel 1 výtisk v Praze při halovém KP.
 • Školení trenérů bude v Táboře předběžně 03 - 04/2012. Nejpozději do 15. 2. 2012 oddíly předloží zájemce. Rovněž i zájemce o školení rozhodčích.
 • Granty KU - Nové žádosti za JčKAS na 2012 připravil M. Rybák, dále ve spolupráci s pí. Tycovou provede sledování přidělených prostředků tj. 30 000,- Kč na MU 5-ti utkání.
 • Prolínací soutěž o účast v II. lize mužů v Čechách bude 16. 9. 2012 pořádat vítěz KPD Jižní Čechy.
 • Garantem PR a SŠP v kraji bude i v 2012 R. Blažek.
 • Obnovený oddíl již v adresách ČAS: SKVET SK Větřní, Dvořák Otakar, Sadová 298, Větřní, PSČ 382 11 tel. 608 272 093, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Termín další schůze VV KAS se bude dohodnut na VH.

Zapsal: Pavel Novák