Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomní: Pavel Novák, David Bor, Dagmar Tycová, Petr Bahenský, Tomáš Najbrt, Václav Tipka, Ludvík Vacek, Urs Gysel
Hosté: Milan Prášil


1. Příprava valné hromady 2017

Výbor JčKAS stanovil termín valné hromady na pátek 24.2.2017 v hotelu Malý pivovar v Českých Budějovicích. Zároveň výbor schválil program valné hromady. Jako předsedu valné hromady navrhuje výbor Petra Bahenského.

Letošní valná hromada je i volební. Výbor JčKAS zvolil jako předsedu volební komise Václava Tipku. Jako tajemník volební komise byl určen Pavel Novák.

Otakar Kinšt (SKOKJH) žádal o projednání tohoto bud na valné hromadě: „Počet hostujících v žákovských družstev na úrovni KAS“. Výbor rozhodl, že tento bod bude diskutován na valné hromadě v bodu „Různé“.

2. LODM 2017

24.-29.6.2017 proběhne LODM 2017 v Brně. Jihočeský kraj poskytne příspěvek všem zúčastněným sportům na uspořádání soustředění pro nominované sportovce, příp. jejich náhradníky. Výbor JčKAS chce tuto nabídku využít a nabídnout cca. 50 dětem (širší výběr) možnost zúčastnit se přípravného 2-3 denního soustředění. Soustředění je plánováno na duben 2017. Urs Gysel dostal úkol navrhnout termín, místo a širší výběr.

Výbor rozhodl, že soustředění proběhne tak, že děti budou rozděleny do skupin dle disciplín. Každou skupinu povede po celou dobu stejný trenér.

4. Různé

Jednání proběhlo v návaznosti na vyhlášení atletů roku 2016.

 

Protokol vystavil: Urs Gysel, 2.1.2017

Poznámka:
ČAS zveřejnil v roce 2015 a 2016 nové předpisy týkající se valné hromadyvoleb KAS.