Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomní: Pavel Novák, Monika Horáčková, Petr Bahenský, Tomáš Najbrt, Václav Tipka, Ludvík Vacek, Urs Gysel
Hosté: Monika Pincová

Program:

1. Termínová listina
termíny KP v hale: KP Open 19. 1. 2019, KP staršího a mladšího žactva 26. 1. 2019, KP víceboj mladšího žactva a přípravky 16. 2. 2019, všechny závody na Strahově. Vyzýváme oddíly, aby se přihlásily k pořadatelství do 20. 10. 2018 na adresu P. Nováka a V. Tipky. Podmínky pořadatelství: příspěvek JčKAS na uspořádání ve výši 30000 KČ, ze kterého pořádající platí rozhodčí (včetně dopravy), kamera, technická četa. Pronájem haly platí JčKAS. Startovné vybírá JčKAS, platí všechny oddíly včetně pořádajícího klubu, startovné je stanoveno ve výši 30 KČ (víceboje 100 KČ) pro závodníky registrované v JčKAS, ostatní 100 KČ (u vícebojů 200 KČ).

2. Běžecký pohár 24. 11. 2018
Na běžecký pohár JčKAS vyšle 3 trenéry a 12 závodníků, po 2 v každé kategorii (ml. žáci, ml. žákyně, st. žáci, st. žákyně, dorostenci, dorostenky). Návrh nominace vytvoří P. Bahenský a rozešle na oddíly. Doprava bude vyřešena po nominaci.

3. Nákup stanů pro rozhodčí a závodníky
JčKAS nakoupí cca 12 stanů pro rozhodčí a závodníky, budou uloženy u oddílů, které organizují závody (u každého oddílu 2). Stany si je možné zapůjčit na akce v termínové listině JčKAS.

4. Odměny úspěšným atletům
Na odměnách pro nejúspěšnější atlety kraje bude rozděleno 34000 KČ. Odměny budou vyplaceny dle klíče, viz zápis 1/2018, hodnota bodu je stanovena na 500 KČ. Smlouvy s jednotlivými atlety a výplata odměn proběhne do 10. 12. 2018, podklady pro smlouvy připraví T. Najbrt (kontakty na atlety a částky k výplatě), M. Horáčková (smlouvy) a P. Novák (informování atletů).

5. SCM
Najbrt podal zprávu o činnosti SCM a předložil návrh zařazení do SCM pro rok 2019.

6. Různé

  • seminář rozhodčích II. a III. třídy a školení rozhodčích II. třídy proběhne 6. 10. 2018 v Českých Budějovicích, Vrbenská 547
  • anketa Atlet roku 2018 proběhne 18. 1. 2019
  • podána zpráva o systému pořádání soutěže přípravek, bude probíhat vždy v pátek od 17 hodin ve 2 skupinách, závěrečné kolo proběhne jako doposud
  • KP v půlmaratónu nebude krajským přeborem z důvodu absence oficiálního měření trasy

Termín další schůze VVJčKAS: předběžně 12. 11. 2018 (bude upřesněno).

Zpracoval: Petr Bahenský