Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomní: Pavel Novák, Monika Horáčková, Petr Bahenský, Tomáš Najbrt, Václav Tipka, Ludvík Vacek, Urs Gysel
Hosté: Monika Pincová, Milan Prášil

Program:

1. Hodnocení činnosti článků talentované mládeže
Byla přednesena zpráva hodnocení činnosti SG Č. Budějovice a SPS Tábor, N. Včelnice, 4-Dvory, Sokol Č. B.

2. Halová sezóna, pořadatelství
KP Open 19. 1. 2019 pořádá T. J. Sokol Č. B., KP žactva 26. 1. 2019 – JčKAS (ředitel P. Novák), KP víceboj 16. 2. 2019 – VS Tábor.

3. Mezikrajové utkání
VVJčKAS schválil nominaci na mezikrajové utkání ml. žactva, nominaci rozešle U. Gysel, oddíly potvrdí účast do 20. 11. 2018.

4. Anket Atlet roku JČ kraje
Anketa Atlet roku Jihočeského kraje proběhne 18. 1. 2018 od 16 hod v Hotelu Malý pivovar.

5. Soutěž přípravek
Byla podána informace o formátu soutěže přípravek, VV JčKAS projednal a schválil předložený návrh.

6. Logo JčKAS
Byla projednána finální varianta loga JčKAS.

7. Rozhodčí
Rozhodčí pro halové závody budou delegováni do 31. 12. 2018.

Termín další schůze VVJčKAS: proběhne v rámci vyhlášení ankety Atlet roku 18. 1. 2019.

Zpracoval: Petr Bahenský