Jihočeský krajský atletický svaz

Aktuality

Oznámení o svolání VH: 

Jmenování tajemníka VH: 

Pozvánka na VH: 

Plná moc - vzor: 

Návrh kandidáta pro účely volby předsedy KAS, členů výboru KAS a revizora KAS: 

nebo v PDF: 

Návrh kandidáta pro volby na Valné hromadě ČAS: 

nebo v PDF: 

Výroční zpráva KAS 2020: bude doplněna

Jednací řád VH KAS: 

Volební řád VH KAS: