Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, M. Rybák, V. Tipka, D. Bor, P. Váňa, S. Gryc, J. Fuka
Omluveni: M. Prášil
Hosté: V. Hálek

Program

1. Koncepce hlavních akcí JčKAS v r. 2007

   • Valná hromada JčKAS - proběhne 23. 2. 2007, v 16.30 v Českých Budějovicích, restaurace Juvel, Průběžná 6.
   • Valná hromada ČAS - 31. března 2007, volba 6 delegátů na VH JčKAS dle Jednacího řádu VH čl. 3 - program VH odst. 2). Do návrhu programu VH se zařadí návrhy předložené výborem ČAS a od KAS a oddílů, klubů, členů, došlé alespoň 30 dnů před VH ČAS (tj. 1. 3. 2007).
   • Zajištění pořadatelů KP na dráze 2007 - Jihočeské atletické soutěže 2007 - dráha, návrh zpracuje a vydá M. Rybák do 20. 1. 2007 - zpracováno, viz příloha.
   • Zajištění Her 3. LODM - 19. 6. - 23. 6. 2007. Z jednání: Organizační výbor bere na vědomí navrhovanou redukci a ukládá zástupcům atletiky prověřit dopad snížení výpravy na 44 atletů (snížení o 10) do zajištění soutěží - trvá, další jednání 29. 1. 2007.
   • SF MČR dorostů - bude v pátek 28. 9. 2007, pořadatelství přiděleno JčKAS, proběhne v Č. Budějovicích, stadion Sokola ČB. Podmínky dle r. 2006.
   • Spolupráce s krajem Vysočina v soutěžích družstev mládeže, dle návrhu JčKAS; odpověď na stanovisko předsedy KAS Vysočina po projednání ve VV JčKAS zajistí p. Rybák - trvá.
   • Po prověření na ČAS a konzultaci s Táborem a Bechyní jsou přihlášeny oddíly jako v roce 2006 (26) a nikdo nový. Bohužel se nám zatím nepodařilo dojednat vznik nových oddílů, zejména v místě nových stadionů s UP, tj. Prachatice, Kaplice, Lomnice.
   • Mezinárodní utkání s Bavorskem, Rakouskem a Vysočinou. MU 5-ti utkání má pořádat Horní Rakousko, termín nebyl stanoven, ale je zvyklost, že to je první víkend v říjnu.
   • MČR veteránů - bude ve čtvrtek 5. 7. 2007, pořadatelství přiděleno JčKAS, proběhne v Táboře, podmínky projednané 12. 1. 2007 s pí. Vykydalovou.

2. Hospodaření

   • Informace o čerpání rozpočtu KAS ke 31. 12. 2006 a zpracování rozpočtového záměru na rok 2007 podal p. Gryc.
   • Ekonomická komise KAS, tj. předseda a hospodář KAS, připraví zprávu o čerpání rozpočtu KAS k 31. 12. 2006, informace k plnění příjmů a vydání grantů od KÚ, zásady pro zpracování rozpočtového záměru pro rok 2007 - do 15. 12. 2007.
   • Pro zpracování revizní zprávy za r. 2006 Stanislav Gryc připraví podklady, tj. pokladnu hospodaření za rok 2006 a předá revizorovi - p. Prášilovi do 10. 2. 2007.

3. Soutěžní komise

   • Bylo zasláno KAS Vysočina stanovisko JčKAS k další spolupráci, dále bude projednáváno v Praze na schůzi STK KAS a ČAS (9. 12. 2006) - trvá, neproběhlo.
   • Halový KPJ dospělých a staršího žactva - v neděli 14. 1. 2007, Praha-Strahov - pořadatel SK Čtyři Dvory, proběhlo v dobré kvalitě, účast a kvalita výkonů slušná, vyhrada zůstává k nedostavení se několika závodníků na stupně vítězů.
   • KPJ ml. žactva v hale pro rok 2007 - 3. 3. 2007, N. Včelnice.
   • KPJ nejml. žactva pro rok 2007 - návrh termínu je 24. 3. 2007, všesport. hala v ČB, p. Gryc (SOKCB). Termín bude upřesněn dle významnějších akcí v hale, pořadatel zašle upřesňující rozpis min. 14 dní předem.
   • KPJ v krosu bude v Písku - návrh na 14. 4. 2007, místo a termín bude upřesněno, pořadatel zašle upřesňující rozpis min. 14 dní předem.

4. Zpravodaj SCM

   • P. Bor seznámil výkonný výbor, upozornění na chyby v účtování, do opravy nebudou závodníkům vyplaceny prostředky SCM. Termín k jejich nápravě do 11. 12. 2006. Dále informoval o přidělení prémií za reprezentaci a medaile na MČR, doúčtování do 15. 12. 2006.

5. Granty KÚJČ

   • Grant Klec pro disk a kladivo - nová smlouva podepsaná na 30. 6. 2007.
   • Nové žádosti za JčKAS na 2007 připraví p. Rybák, podaná informace, připraveny poprvé i na KP, žádosti o PPS (program podpory sportu) 2007 se přijímají do 31. 1. 2007. Informace na oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu OŠMT, pracoviště B. Němcové 49, na adrese www.kraj-jihocesky.cz v rubrice "Granty, příspěvky, dotace".

6. Rozhodčí

   • Školení rozhodčích - vyškoleni 3 II. třídy a 20 III. třídy II.
   • Komise rozhodčích zajistí nominaci na halový KPJ dospělých a staršího žactva, KPJ ml. žactva, KPJ nejml. žactva a KPJ v krosu - vydáno, rozesláno
   • Komise rozhodčích zajistí nominaci na KPJ a KPD dráha do 19. 3. 2007, podklad bude předán na schůzi VV a přednostně zaslán mailem.
   • Další školení rozhodčích II. a III. třídy se bude konat v dubnu.

7. Valná hromada JčKAS, schválen program a příprava VH

   • VH řídí p. Michal Rybák, přivítá hosty a proběhne schválení jednacího řádu, programu.
   • Proběhne volba mandátové a návrhové komise - návrh: p. Tipka.
   • Kontrola usnesení z VH z roku 2006 - přednese p. Pavel Novák.
   • Zpráva o činnosti - přednese p. Pavel Novák.
   • Zpráva o hospodaření - přednese p. Stanislav Gryc. Obsah: hospodaření JčKAS v r. 2006, návrh rozpočtu JčKAS na 2006 a metodiku hospodaření.
   • Zprávu soutěžní komise přednese p. Michal Rybák. Obsah: termíny a místa konání přeborů pořadatele.
   • Zpráva o SCM - přednese p. David Bor.
   • Zpráva komise rozhodčích - přednese p. Vladimír Hálek.
   • Zpráva revizora - přednese p. Milan Prášil.
   • Diskuse k předchozím bodům, řídí p. Michal Rybák.
   • Volba delegátů na VH ČAS.
   • Vystoupení hostů.
   • Návrh na usnesení a po připomínkách schválení.

 

    Zápis z VH a přílohy k němu zajistí p. Pavel Váňa.


Pozvání delegátů

    (do 100 registrovaných 1, nad 2 tj. TABOR, SOKCB, 4DVCB a CECCB)

a hostů

    (ČAS, RK, média) zajistí p. Váňa. Místnost vč. občerstvení zajistí p. Novák.

8. Různé

   • Slavnostní vyhlášení Atleta JČ kraje roku 2006 - proběhlo 19. 1. 2007 ve Veselí n. Lužnicí.
   • Tabulky 2006 zpracoval p. Tipka a každý oddíl obdržel 1 výtisk v Praze při halovém KP.
   • VV JčKAS připomíná zaslání kopie přihlášky k činnosti od oddílů a tím i do soutěží družstev i na adresu JčKAS. K dnešnímu dni chybí VS Tábor, AC Tábor a Bechyně.

9. Rozprava

  • Olympiáda dětí a mládeže se uskuteční 19. - 24. 6. 2007 v Ústeckém kraji. Děti budou vybrány na jaře při nominačních závodech. Doprovod jim bude dělat 8 trenérů. Zájemci na post trenéra nechť se přihlásí do 22. 02. 2007 na e-mail předsedy. Další info v sekci "LODM" na adrese www.jckas.cz.
  • Pohár rozhlasu 2007, garant JčKAS. Josef Fuka vyzývá: "Atletické kluby, které by chtěly pořádat základní kola poháru rozhlasu, ozvěte se na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Využijte tuto možnost k náboru nových dětí do vašeho klubu. Musíte být schopni oslovit školy na Vašem obvodě, dohodnout si se školami termín časový pořad i jejich účast. Budu přímo schvalovat konání kola i jeho termín."
  • V sekci "kalendář" na adrese www.jckas.cz naleznete rozpisy KP v hale 2007. Brožura letos nevyjde, časové programy dle loňské.
  • WWW stránky JčKAS povede i nadále Petr Urban, také jemu patří poděkování za zpracování a provoz na adrese www.jckas.cz. Případné náměty na zlepšení zasílat v kopii i na předsedu. E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 724 680 190.
  • Zpráva z ČAS: Halové přebory krajů plánované do přetlakové haly v Praze na Strahově se neuskuteční. Halová mistrovství České republiky plánovaná do přetlakové haly v Praze na Strahově se uskuteční ve stejných termínech v hale Otakara Jandery v pražské Stromovce. Případné změny proti rozpisům uvedeným v brožurce Atletické soutěže 2007 I. díl budou včas zveřejněny na webových stránkách ČAS www.atletika.cz.

Další schůze VV JčKAS se bude konat 19. března 2007 v 16.30 hod.

Zaznamenal: Váňa Pavel
Schválil: Novák Pavel

Přílohy: zapis_1_07.zip

Info pro redakci Atlet. listů do textu jen aktuelní, tj. v zápise tučně.