Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P.  Novák, V.  Tipka, D.  Tycová, L.  Vacek, D.  Bor, T.  Purman
Hosté: M.  Prášil
Omluveni:M.  Rybák

Program

 • příprava VH
 • různé

Valná hromada JčKAS - proběhne v Třeboni dne 26.  2.  2010 v 16. 00 h, restaurace Adéla (salónek), schválen program a příprava VH.

Pozvání delegátů jeden do 75 registrovaných atletů, aktivních trenérů a rozhodčích k 31.  12.  2009, nad 75 dva (TABOR, SOKCB, 4DVCB, NVCEL, CECCB) a hostů (ČAS, RK) zajistí p. Novák.

Hospodaření

 • Na oddíly bude obeslaná další verze termínů 2010 po 15.  2.  2010 včetně návrhu KP v krosu.
 • Dráhová termínovka může být ještě diskutována nejpozději do jednání VH.
 • Na výboru JčKAS budou projednané jen písemné (mailové) připomínky a náměty.
 • Halové závody v Praze prokázaly, že rozhodnutí pořádat samostatně KP muži a ženy i KP žactvo, bylo správné a zejména pro žactvo přínosem před MČR.
 • Přílohou zápisu je seznam přihlášených oddílů do KPD pro rok 2010, včetně podmínek na úhradu startovného. Ukončení přihlášek bude maximálně na valné hromadě 26.  2.  2010, resp. dle usnesení valné hromady.

Rozhodčí

 • Komise rozhodčích zajistí nominaci na dráhu 2009, podklad bude zaslán mailem odpovídá p. Vacek. Dále dopracuje aktualizaci aktivních rozhodčích, (dle připomínek oddílů). Dále formou tabulky vyhodnotí zprávy z KP.
 • Odsouhlaseno vyplácení rozhodčích v soutěžích pořádaných JčKAS v roce 2010 podle směrnice roku 2009.

Informace z ČAS

 • Výbor ČAS bude 27. 3. 2010.
 • Školení trenérů IV. třídy: Praha 13. 3. 2010.
 • Školení trenérů III. třídy: Praha 22. 4. - 25. 4. 2010 (1. konzultace), 5. 5. - 9. 5. 2010 (2. konzultace).

Různé

 • Slavnostní vyhlášení Atleta JČ kraje roku 2009 - proběhlo 15. 1. 2010 v ČB.
 • Tabulky 2009 zpracoval p. Tipka a každý oddíl obdržel 1 výtisk v Praze při halovém KP.
 • Přihláška atletického oddílu/klubu k činnosti pro rok 2010: Přihlášku na JčKAS zaslali: BECHY, CHYSK, ATPIS, MILEV, CZSTR, NVCEL, JINBY, BLATN, SEUST, SSKBO, SOKCB, 4DVCB, TREBO, JITRE, TABOR, CECCB, SKPCB, VESEL, KINCB, CIMEL, KATOV, SOBES, PISEK. Oddíl TJ Lokomotiva České Velenice se na rok 2010 nepřihlašuje k činnosti.
 • Informace z KÚ
  • přidělení grantů z Jihočeských krajských programů podpory sportu schválila Rada Jihočeského kraje - KP jednotlivců 2010 (30 tis. Kč)
  • granty na mezinárodní spolupráci zrušeny s tím, že je možno žádat o příspěvky z příhraničních programů
  • podle Grantového kalendáře Akčního plánu Programu rozvoje Jihočeského kraje pro rok 2010 (AP PRK) budou vyhlášeny 10. 2. 2010 GP: Podpora činnosti tělovýchovných jednot (objem 2,1 mil. Kč) a Rekonstrukce stávajících sportovišť (objem 6 mil. Kč), příjem žádostí bude ukončen 2. 3. 2010
  • úrazové pojištění pro rok 2010 Český svaz tělesné výchovy má s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. s. uzavřenu smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV, tato pojistná smlouva s číslem 495000830-7 platí i pro rok 2010
 • Byla probrána písemná stížnost pana Železného na JčKAS k nevhodnému chování trenéra SK Čéčova ČB pana Váni při KPJ v Praze 24. 1. 2010. Výbor vychází ze zprávy HR Milana Prášila, který byl upozorněn na chování pana Váni. Ale vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný protest ve smyslu pravidel, neřešila jury toto upozornění při vlastním závodě. Výbor JčKAS vyzývá trenéra Váňu ke slušnému chování a všechny účastníky závodů k dodržování pravidel.

Příští schůze bude dohodnuta po jednání VH.

Zapsala: Dagmar Tycová