Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: Novák Pavel, Bahenský Petr, Bor David,  Tipka Václav, Tycová Dagmar, Vacek Ludvík, Urs Gysel

Program

1.    Valná hromada JKAS
2.    Ekonomika JKAS
3.    Soutěže rok 2014
4.    Rozhodčí, TD
5.    Různé

1. Valná hromada JKAS

 • proběhne 14.3.  2014 v 16. 00 v JH Místo: nekuřácký salonek Restaurace U Papoušků,Na Příkopech 188/II,377 01 Jindřichův Hradec
 • Valná hromada JKAS: schválen program a příprava VH, VH řídí p.Bahenský, přivítá hosty a proběhne schválení jednacího řádu, programu, proběhne volba  mandátové a návrhové komise - návrhy p.Tipka, + 2 z plénakontrola
  • usnesení z VH z roku 2013 - přednese p. Novák
  • zpráva o činnosti 2013 - přednese p. Novák
  • zpráva o hospodaření JKAS v roce 2013 zpracuje a  přednese pí. Tycová
  • zprávu soutěžní komise přednese p. Tipka
  • zpráva o SCM - přednese p. Bor
  • zpráva komise rozhodčích - přednese p. Vacek
  • zpráva revizora - přednese p. Prášil
  • diskuse k předchozím bodům, řídí p. Bahenský
  • vystoupení hostů
  • návrh na usnesení a po připomínkách schválení

2.    Hospodaření

 • Hospodářka KAS přednesla zprávu o čerpání rozpočtu KAS k 31. 12. 2013, a bude jako podklad pro jednání VH, díky  vhodnému režimu jsme asi v plusu.
 • V roce 2014 bude s pořadatelem opět sepsaná dohoda o pořádaní KPJ, tak i KPD na částku dle Rozpočtu na r. 2014 pro jednotlivé soutěže.Na společných soutěžích s PKAS a KVAS a budeme podílet 1/3

3.    Soutěžní komise

 • Na oddíly,zejména pořadatele, zaslaná další verze termínovky 2014, bude doplněna o tabulky soutěže družstev dle přihlášek oddílů, odpovídá V.Tipka. Dráhová termínovka bude uzavřena nejpozději do 1.2.2014

4.    Rozhodčí

 • Komise rozhodčích zajistí nominaci na dráhu 2014, podklad bude zaslán mailem odpovídá p. Vacek. Dále dopracuje aktualizaci aktivních rozhodčích (dle připomínek oddílů.Formou tabulky vyhodnotí zprávy z KP (počet V/R) pro vytvoření optimálního počtu rozhodčích pro sezónu 2014 a tím i finanční nárok.

5.    Různé

 • Do dnešního dne chybí ČAS a JKAS přihlášky k činnosti od oddílů- žádáme o urychlené zaslání do 2. 2. 2014, jinak nebudou delegáti VH s HR.
 • Atlet JČ roku 2013 - 24. leden 2014 v ČB, tabulky 2013 zpracoval p. Tipka, a  předány po vyhlášení.
 • Nové webové stránky jckas.cz.,spravuje Urs Gysel a  jsou na stejné adrese

Příští schůze se bude dohodnuta po VH.

Zpracoval: Novák Pavel


Dodatek k zápisu č.1

Přihlášená družstva v roce 2013 a aktualizace pro  2014


•    Muži - 4DVCB, TREBO, BECHY, ATPIS, VESEL
•    Ženy - TREBO, MILEV
•    Junioři - SOKCB, TABOR,4DVCB
•    Juniorky - TABOR, SOKCB, 4DVCB
•    Dorostenci - TABOR, SOKCB
•    Dorostenky - ATPIS, SOKCB
•    Starší žáci - TREBO, NVCEL, TABOR, 4DVCB, SOKCB
•    Starší žákyně - TREBO, NVCEL, TABOR,  SOKCB, 4DVCB
•    Mladší žáci - TABOR, 4DVCB, CECCB, SOKCB, SKOKJH, VESEL, VETRN?,
•    Mladší žákyně - TABOR, 4DVCB, ATPIS, SOKCB, SKOKJH,  VESEL, VETRN?
•    Přípravka - JINBY, 4DVCB, ATPIS, TABOR, CECCB, SOKCB, SKOKJH, VESEL, MILEV

ostatní zatím nemám informaci

Termín pro podání přihlášky klubu/oddílu k činnosti byl prodloužen do 31. ledna 2014.
Seznam klubů/oddílů, které byly přihlášeny k činnosti v roce 2013 a pro rok 2014 se dosud nepřihlásily:

TJ Spartak Sezimovo Ústí SEUST Jihočeský krajský atletický svaz nepřihlášen 2013
TJ Sokol Písek PISEK Jihočeský krajský atletický svaz nepřihlášen 2013
SK Start Třeboň TREBO Jihočeský krajský atletický svaz nepřihlášen 2013
TJ Spartak Soběslav SOBES Jihočeský krajský atletický svaz přihlášen 2013
ŠSK ZŠ Borotín SSKBO Jihočeský krajský atletický svaz přihlášen 2013
SK Větřní SKVET Jihočeský krajský atletický svaz přihlášen 2013