Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: Novák Pavel, Bahenský Petr, Bor David,  Tipka Václav, Tycová Dagmar, Vacek Ludvík, Urs Gysel

Hosté: Prášil

Program

1.    Valná hromada JKAS - závěry, kontrola usnesení z VH
2.    Hospodaření
3.    Soutěže rok 2014
4.    Utkání výběrů kraje
5.    Různé

1. Valná hromada JKAS

Valná hromada JKAS proběhla v souladu s Jednacím řádem valné hromady JKAS 14. 3.  2014 Jindřichův Hradec, poděkování zaslouží Urs Gysel za zajištění schůze, usnesení z VH je plněno.

2. Hospodaření

Hospodaření-Hospodářka KAS přednesla zprávu o čerpání rozpočtu KAS k 30. 4. 2014, díky vhodnému režimu jsme v plusu. Hospodářka vystavila faktury na startovné družstev s úhradou vkladu do 30. 4. 2014 na účet JKAS. V roce 2014 bude s pořadatelem opět sepsaná dohoda o pořádaní KPJ, tak i KPD na částku dle Rozpočtu na r. 2014 pro jednotlivé soutěže.Na společných soutěžích s PKAS a KVAS a budeme podílet 1/3.

3. Soutěte rok 2014

Brožura letních soutěží JKAS 2014 rozeslaná na oddíly. Komise rozhodčích zajistila nominaci na KP na dráze 2014, dokončí podzim, odpovídá p. Vacek.

4. Utkání výberů kraje

JKAS zajišťuje mezikrajové utkání žactva na 14. a mezikrajové utkání ml. žactva  21. června Výběr z propozice mezikrajového utkání žactva viz dole, mladšího žactva ještě není na webu. Doprava Bus z ČB v 7.30,(6.30) dále po trase na Tábor, Vlašim (Kolín). Nominace konzultace po KP Táboře. Potvrzení účasti atletů do 5. 6. 2014, resp. 12. 6. 2014 na adresu Urs Gysel.

5. Různé

  • Garantem Poháru rozhlasu je Rudolf Blažek. JKAS zajišťuje jen Krajské kolo - 20. 5. v Táboře.
  • Prostřednictvím firmy Jipast a.s. byly do kraje dodány 2 sady pro dětskou atletiku. byly přiděleny.školní atletiku jsme s Davidem předali ZŠ Milevsko, vítěz KK štafet,na závodech v N.Včelnici. Druha sada je zatím po dohodě přidělena N. Včelnici.

Zapsal: Novák Pavel