Jihočeský krajský atletický svaz

Jihočeský krajský atletický svaz požádal o dotaci Jihočeský kraj v rámci programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu. Žádost byla podána řádně v opatření č. 2., a to na činnosti Krajského centra mládeže Jihočeského kraje – atletika pro období roku 2023/2024 i 2024/2025. JčKAS žádal pro rok 2023/2024 o 922 000 Kč a obdržel finanční prostředky ve výši 360 000 Kč a přidal svou spoluúčast 20,06 % ve výši 90 337,75 Kč. Z daných finančních prostředků využil JčKAS možnost nakoupit vybavení v podobě 10 sad kladiv (3 kg, 4kg, 5 kg, 6 kg) a disků (0,75 kg, 1 kg, 1,5 kg a 1,75 kg), které se rozdělily do 8 pořadatelských oddílů v Jč kraji + 2 oddílů dle výběru výboru JčKAS. Část finančních prostředků se využila opět na pronájem atletické haly v Praze na Strahově pro účely uspořádání krajských přeborů, které slouží jako možnost kvalifikování se na MČR žactva, dorostu i juniorů. Nechybí ani položka pro atlety zařazené do KCM a zároveň s umístěním do 8. místa na MČR (individuálně, bez družstev + medailové štafety) opět formou dárkové odměny. Část prostředků byla využita i na slavnostní vyhlášení ankety Atlet roku 2022 a 2023 (mládežnické kategorie). Finance byly využity i na nákup medailí pro krajské přebory mladšího i staršího žactva. Nedílnou součástí přípravy sportovců jsou i jejich trenéři a jejich vzdělávání, kdy díky této dotaci proběhly také dvě jejich školení. Krajská soutěž talentů proběhla v roce 2023 v Písku a byla součástí minulé dotace, v roce 2024 neproběhla kvůli Olympiádě dětí a mládeže a opět ji chystáme na rok 2025.

Tímto děkujeme Jihočeskému kraji za jeho finanční podporu aktivit Krajského centra mládeže Jihočeského kraje – atletika pro rok 2023/2024.