Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, S. Gryc, P. Váňa, V. Tipka, J. Fuka, M. Rybák, D. Bor, V. Hálek, M. Prášil
Omluveni: B. Vít

Program

1. Kontrola úkolů z VV JčKAS

2. Zpráva o hospodaření 2005 - vyúčtování k 18. 4. 2005

   • Stav pokladna: 18.594,- Kč
   • Účet: 165.136,- Kč (včetně startovného družstev a dotací od ČAS 20.000,- Kč, KV ČAS a 30.000,- Kč SCM).

3. Zpráva STK

   • Brožura léto 2005 šla do tisku 17. 3. 2005 - náklad 80 kusů bude do VH v Praze.
    - splněno
   • KP v přespolním běhu ve Čtyřech Dvorech a v silničním běhu na Hluboké nad Vltavou proběhl v dobré kvalitě a s dobrou účastí.
   • Zpravodaj STK bude přílohou.

4. Zpráva SC SCM

   • Seznam zařazených do SCM - nominace přílohou minulého zápisu.
   • Vyřazena Lucie Permedlová - přestup do AC Sparta Praha.
   • Výše finančního příspěvku pro zařazené atlety a jména smluvních trenérů bude řešeno po VH ČAS.
    - dosud není, trvá

5. VH ČAS

   • Účast: p. Novák, p. Váňa, p. J. Fuka, p. Rybák, p. Jelínek, p. Prášil - tj. 100 %

6. Zpráva komise mládeže

   • Dohodnuté termíny, pořadatelé a místa okresních kol Poháru rozhlasu - příloha zápisu.
   • Pořadatel krajského kola: Tábor 9. 6. 2005 na novém stadionu.
   • Žádáme jednotlivé oddíly, které byly kontaktovány jako pořadatel, aby podaly zprávu p. J. Fukovi na tel č. 382 591 362. Připomínáme, že příspěvek na technické zabezpečení (na OK max. 3.000,- Kč, na KK max. 5.000,- Kč) od JčKAS, může být poskytnut pouze atletickému oddílu na základě předem sepsané dohody! Komise rozhodčích zváží nominaci na OK, KK.

7. Školení trenérů IV. třídy

   • Vážení, protože byly dotazy na školení trenérů IV. třídy, cituji z vyšlé směrnice ČAS č. 10/2004 o trenérech čl. 4: "Trenérem 4. třídy bude jmenován ten, kdo absolvoval školení pro trenéry 4. třídy, splnil zkušební požadavky a dovršil 16 let, školení organizuje oddíl, klub, KAS nebo SG." ČAS zaslal třídní knihu a rozsah školení.
    Pořadatel 4DVCB uspořádal v pátek 15. 4. 2005 první část (15:00 - 19:00, účast. poplatek 200,- Kč).
    Druhá část školení vč. závěrečných zkoušek proběhne v pátek 29. 4. 2005 od 15:00 do 19:00. Bude to zejména praktická část a to skoky, hody a překážky.
    Nové Včelnici připomínáme úhradu 6 × účastnický poplatek 200,- Kč.

8. Různé

   • Dle telefonu z TJ Blatná byla zastavena funkce p. Romanu Bartovi v TJ. Nově kontakt Eichinger Jiří, Zimní stadion 684, 388 01 Blatná, mobil: 732 877 122.
   • P. Tipka zpracuje do 2. 4. 2005 halové tabulky. Budou zaslány elektronickou poštou.
    - splněno
   • Na příští schůzi projednat výše odměny statistikovi za celoroční práci.
    - trvá
   • Okresní kolo ml. a st. žactva - úterý 26. 4. 2005 od 15.30 hod. - Čtyři Dvory.
   • Okresní přebor přípravek - čtvrtek 26. 4. 2005 od 15.30 hod. - na SKP, spolupořadatel CECCB.
   • Doplnění tiskopisů a medailí - sekretář JčKAS objedná 1000 přihlášek k registraci (oddílům budou prodávány dle požadavků) a 100 sad medailí.
   • Běh do vrchu nebude 30. 4. 2005 - náhradní termín sdělí pořadatel do příští schůze.

9. Rozprava

   • Problém větroměru bude řešen v závislosti na výstupu Ekonomické komise ČAS, rovněž i zakoupení digitální váhy.
   • Výzva k uspořádání soustředění dle jednotlivých specializací v průběhu sezóny 2005;
    8. 4. proběhl na Čtyřech Dvorech ČB kemp vrhačů, neúplný z důvodu špatného počasí (50,- Kč/účastníka, lektoři Novák, Blažek, Baronová) - proběhlo, účast 25, dokončení 29. 4. s trenéry IV. tř.
    Trvá návrh: Skoky - Tábor - Bor, Bém, Purman, Smetana; Překážky - N. Včelnice - Jelínek, Linhart, Najbrt, Kavřík.
    Přesné datumy budou včas oznámeny.

10. Zprávy z atletiky

  • Rada EAA také rozhodla o změně dosavadní trati stýplu juniorek na MEJ, která měla délku 2000 metrů. Od roku 2005, tedy MEJ v Kaunasu, budou juniorky startovat na trati 3000 m překážek. Jako nominační limit byl stanoven čas 11:20:00.
  • Návrh na změnu v KPJ bude po jednání SK ČAS 30. 4. 2005 limit na MČR stanoven na 2000 m překážek.

Termín další schůze: Pondělí 23. 5. 2005 od 16.30 hod.
Zaznamenal: Novák Pavel
Zkontroloval: Rybák Michal