Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, P. Váňa, V. Tipka, J. Fuka, M. Rybák, D. Bor, V. Hálek
Omluveni: M. Prášil, S. Gryc
Hosté: B. Vít

Program

1. Kontrola úkolů

   • 4-2/05 Granty
    1. pětiutkání - podzim v německém Passau (doprava, oblečení, propagační materiály) - Jihočeský kraj poskytl finanční podporu na náklady dle přílohy žádosti
    2. sektor na hod kladivem (klec) - postoupeno do dalšího jednání
    3. doskočiště pro skok o tyči včetně stojanů - postoupeno do dalšího jednání
    4. 2 × větroměr - Jihočeský kraj poskytl finanční podporu na pořízení větroměrů
   • 7-2/05
    WWW stránky JčKAS vede Petr Urban (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), na adrese www.jckas.cz.
    Na stránky doplněna samostatná záložka Výsledky (dosud v záložce Ke stažení). Žádáme oddíly, aby v rámci lepší informovanosti posílaly výsledky na adresu webmastera, samozřejmě trvá posílání i na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
   • 1-3/05 Nominace pro LODM v Brně
    Nominace pro LODM v Brně - uzavřena - podklady včetně fotografií předané na Krajský úřad. Dle informace p. Štambaera nabídnuto atletice místo jednoho náhradníka - bude doplněno po jednání na KÚ 30. 5. 2005 vč. informace, jak postupovat při mimořádných změnách (akreditace).
    P. Vít bude o zajišťování akce průběžně informovat VV JčKAS - trvá.
    Na stránky JčKAS bude dolněna samostatná záložka LODM 2005.
   • 2-3/05 Pokyny pro fakturaci
    Upozorňujeme oddíly, že startovné je třeba uhradit do 31. 3. 2005 - splněno
    Fakturace KPD dle usnesení VH tj. KPD muži ženy ¼ složených startovných (8800), KPD juniorů a dorostů ⅓ složených startovných (10400), KPD st. žactva ⅓ složených startovných (7330), KPD ml.žactva ⅕ složených startovných (6000).
    Po dohodě bude pořadateli ml. žactva s časomírou poskytnut příspěvek na konci sezóny dle výsledku hospodaření.
   • 1-4/05 Hospodaření 2005
    Hospodář p. Gryc zpracuje lednové rozeslání finančních prostředku na oddíly, doplní o další údaje a zašle členům VV JčKAS do 30. 4. 2005 a toto bude projednáno na příští schůzi - nesplněno z důvodu přípravy nadační štafety.
    Materiál zpracován a připraven ke konzultaci na dnešní schůzi, pro nepředvídané pracovní problémy p. Gryc omluven - bude předloženo 25. 5. 2005 na KP v 4DVCB a do 1. 6. 2005 bude posouzeno komisí Novák, Rybák, Váňa a Gryc a následně projednáno na příští schůzi.
   • 2/05 Delegace rozhodčích
    Delegace rozhodčích pro dráhu v kraji sestaveny p. Hálkem - splněno, informace poslaná dopisem a zapracována do SŘ 2005
    Delegace rozhodčích HR, ST KAM a Vrchníci - zasláno dopisem na oddíly, ostatní rozhodčí - pokud nejsou delegovaní, zajistí pořadatel, případné dotazy p. Hálek po 19.00 hod. na tel. 385 522 302
    Upozornění! Pro bezpečnost závodníků - viz bod 10, kap. II SŘ 2005
    • doplněno další výzvou - dopisem - komise rozhodčích, zejména na zajištění hodů a vrhů a kvalitu klecí a také doskočišť
    • na stránky budou informace doplněny v záložce Ke stažení

2. Zpráva o hospodaření 2005 - vyúčtování k 18. 4. 2005

   • Stav pokladna: 18.594,- Kč
   • Účet: 165.136,- Kč (včetně startovného družstev a dotací od ČAS 20.000,- Kč, KV ČAS a 30.000,- Kč SCM) - trvá do příštího jednání

3. Zpráva STK

   • Proběhlo 1. a 2. kolo KPD st. žactva, 1. a 2. kolo KPD ml. žactva, 1. a 2. kolo KPD mužů a žen, 1. kolo KPD juniorů a dorostů - splněno
   • KP dlouhé překážky na 4DVCB 25. 5. 2005 - rozpis vydán
   • KP jednotlivců dorostů na 4DVCB 28. 5. 2005 - rozpis vydán
   • KP jednotlivců ml. žactva na SKPCB 29. 5. 2005 - rozpis vydán
   • 2. kolo KPD juniorů a dorostů Tábor v NV 5. 6. 2005 - rozpis vydán
   • KP dlouhé běhy na 4DVCB 8. 6. 2005 - rozpis vydán
   • KP jednotlivců mužů a žen v Táboře 11. 6. 2005 - rozpis nevydán, bude 30. 5. 2005
   • KP jednotlivců st. žactva v N. Včelnici 12. 6. 2005 - rozpis nevydán, bude 30. 5. 2005
   • KP jednotlivců nejml. žactva na SKPCB 18 .6. 2005 - rozpis nevydán
   • Zpravodaj STK bude přílohou.

4. Zpráva SC SCM

   • Ve zprávě konstatovaná výše finančního příspěvku pro zařazené atlety, čerpání dle stanoveného klíče a další viz zpravodaj SC SCM - je přílohou zápisu

5. Zpráva komise mládeže

   • Dohodnuté termíny, pořadatelé a místa okresních kol Poháru rozhlasu
   • Pořadatel krajského kola Tábor 9. 6. 2005 na novém stadionu - bude upřesněno do 30. 5. 2005
   • Příspěvek z JčKAS bude poskytnut pouze atletickému oddílu a na základě sepsané dohody podepsané předsedou
   • Žádáme jednotlivé oddíly, které byly kontaktovány jako pořadatel, aby podaly zprávu p. J. Fukovi na tel č. 382 591 362, popř. na která musí obsahovat místo konání, termín konání, počet družstev v kategoriích, celkem závodníků, celkové náklady pořadatelů, celková dotace KÚ

6. Školení trenérů IV. třídy

   • Proběhlo - vyškoleno 23 trenérů - účastníci, kteří ani k dnešnímu dni nedodali foto, si to nadále zajišťují sami nebo přes oddíl - dopisem na ČAS, Diskařská 100, 169 00 Praha 6

7. Různé

   • Nový kontakt TJ Blatná - Jan Běhavý, J. P. Koubka 23, 388 01 Blatná, telefon 383 423 336, mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - zrušit adresu Roman Batro.
   • Na příští schůzi projednat výše odměny statistikovi za celoroční práci - dohoda odměny přiznaná jako loni, sepsané dohody (vč. odměny za WWW stránky) předloží p.Gryc k podpisu předsedou do 1. 6. 2005.
   • Doplnění tiskopisů a medailí - dohoda, sekretář objedná 1000 přihlášek k registraci a 100 sad medailí - probíhá, přihlášky budou nadále prodávané oddílům za 1,- Kč.
   • Na schůzi VH ČSTV navržen P. Novák - jako kandidát do koše č. 6 - nezvolen.
   • Dle informace nečerpáme prostředky z KV ČSTV - prověří p. Váňa do 1. 6. 2005.
   • Běh do vrchu bude 17. 7. 2005 - pořadatel Chyšky.
   • Na MČR bude 3000 m př. juniorek, limit na MČR juniorek byl zrušen.

8. Rozprava

  • Problém větroměru bude řešen v závislosti na výstupu Ekonomické komise ČAS, rovněž i zakoupení digitální váhy.
  • Výzva k uspořádání soustředění dle jednotlivých specializací v průběhu sezóny 2005 - trvá.
  • P. Štambauer požádal VVKAS o zlepšení spolupráce na školních závodech. Byl vysvětlen loňský problém v komunikaci a doplněné na novou komisi mládeže vč. informace, jak bude postupováno v letošním roce.

Termín další schůze: Pondělí 27. 6. 2005 od 16.30 hod.
Zaznamenal: Novák Pavel
Zkontroloval: Rybák Michal