Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, P. Váňa, V. Tipka, J. Fuka, M. Rybák, D. Bor, S. Gryc, M. Prášil
Omluveni: V. Hálek
Hosté: B. Vít

Program

1. Kontrola úkolů

   • 1-4/05 Hospodaření 2005
    Hospodář p. Gryc zpracuje lednové rozeslání finančních prostředků na oddíly, doplní o další údaje a zašle členům VV JčKAS do 30.4.2005.
    Materiál zpracován a připraven ke konzultaci, předloženo 25.5.2005 na KP v 4DVCB, posouzeno a následně projednáno, dnes - bez připomínek, splněno.
    Obecná problematika roku 2004 tímto uzavřena. Dále budou projednávané jen konkrétní doložené požadavky.

2. Úkol z VH - rozpočet

   • Zpracován k 30.4.2005:
    Příjmy 395.569,- Kč, výdaje 307.270,- Kč, (chybí SCM, PR, granty) - trvá do příštího jednání.
   • Zpracovaný rozpočet na r. 2005.

3. Zpráva o hospodaření 2005 - vyúčtování k 27. 6. 2005

   • Stav pokladna: 10.594,- Kč
   • Účet: 123.359,- Kč
   • Hospodář p. Gryc zpracuje čerpání 1. pololetí po rozpočtové skladbě, (činnost JčKAS, soutěže jednotlivců, soutěže družstev, SCM) - do příštího jednání.

4. Zpráva STK - vyhodnocení akcí

   • KP dlouhé překážky na 4DVCB 25.5.2005 - přes menší účast splnilo účel, kvalitní výkony a limity na MČR i na MU v Maďarsku.
   • KP jednotlivců dorostů na 4DVCB 28.5.2005 - splnilo účel, kvalitní výkony a limity na MČR, z důvodu menší účasti návrh na spojení s KP mužů a žen.
   • KP jednotlivců ml. žactvo na SKPCB 29.5.2005 - splnilo účel, kvalitní výkony, z důvodu menší účasti návrh na spojení s KP st. žactva.
   • KP dlouhé běhy na 4DVCB 8.6.2005 a 15.6.2005 - přes menší účast splnilo účel, kvalitní výkony a limity na MČR i na SP v Itálii.
   • KP jednotlivců mužů a žen v Táboře 11.6.2005 - splnilo účel, kvalitní výkony a limity na MČR, z důvodu menší účasti návrh na spojení s KP dorostů.
   • KP jednotlivců st. žactva v N. Včelnici 12.6.2005 - splnilo účel, kvalitní výkony a limity na MČR, z důvodu menší účasti návrh na spojení s KP ml. žactva.
   • KP jednotlivců nejml. žactva na SKPCB 18.6.2005 - první akce tohoto druhu splnila účel.
   • Akce na červenec a srpen
    1. Běh do vrchu bude 17.7.2005 - pořadatel Chyšky, rozpis předložen a sválen, bude vydán do 3.7.05
    2. KP ve vícebojích Tábor 6.8. a 7.8.2005 - rozpis viz SŘ, pokyny do 21.7.2005, dohoda s Vysočinou nutná předem! Konzultováno s STK Vysočina (p. Hubáček), spolupořadatel bude potvrzen 29.6.2005
    3. 3. kolo KP družstev mužů a žen 27.8.2005 - NVCEL / VESEL

5. Zpráva SC SCM

   • Ve zprávě konstatovaná výše finančního příspěvku pro zařazené atlety, čerpání dle stanoveného klíče a další viz zpravodaj SC SCM - je přílohou zápisu

6. Zpráva komise mládeže

   • Proběhla všechna okresní kola Poháru rozhlasu.
   • Pořadatel krajského kola - změna, utkání přeloženo do N. Včelnice.
   • Příspěvek z JčKAS bude poskytnut pouze atletickému oddílu a na základě sepsané dohody podepsané předsedou - návrh dohody zaslán na p. Fuku. Dohoda podepsaná zatím jen s N. čelnicí. Dále splnily podmínky Tábor - smlouva zaslána na AC Tábor, ČB - smlouva zaslána na SOKCB, Písek - smlouva zaslána na TJ Chyšky, Strakonice - smlouva zaslána na TJ Blatná. Přes perfektní zpracování v Prachaticích a Č. Krumlově nebude smlouva zaslána, neboť není splněna základní podmínka, tj. spolupráce s AO.
    Žádáme jednotlivé oddíly jež byly kontaktovány jako pořadatel, aby neprodleně vyplnily smlouvy a vrátily je k podpisu předsedou.

7. Školení trenérů IV. třídy

   • Proběhlo - vyškoleno 23 trenérů, účastníci již obdrželi průkazy trenérů.
   • Školení trenérů III. třídy pro rok 2005 obsazena, je nutné včas uplatnit školení v r. 2006, tj. do 1.9.2005.

8. Různé

   • Odměny statistikovi za celoroční práci a za tvorbu WWW stránky JčKAS - sepsané dohody, splněno.
   • Vyhodnocení účasti na LODM - podal p. B. Vít - atletika úspěšná. 7 medailí a navíc 4 čtvrtá místa, úspěch ve skocích a na 800 m, jinak je v hodnocení druhá v kraji po plavání, tam však bylo 3 × více disciplín. Vyhodnocení bude přílohou a umístěno na stránky JčKAS.
   • Doplnění tiskopisů a medailí - dohoda, sekretář objedná 1000 přihlášek k registraci a 100 sad medailí - splněno.
   • Dle informace nečerpáme prostředky z KV ČSTV - prověří p. Váňa do 1.6.2005 - splněno, JčKAS bohužel finance z KV ČSTV zcela nevyužíval, provedená náprava.
   • Vrácení faktury TJ Blatná za KP víceboje 2004 - fakturované položky, které nebyly JčKAS odsouhlaseny - návrh řešení úhrada dle dohody, tj. 6.000,- Kč jako v letošním roce.

9. Rozprava

  • Z ČAS příspěvek není, proto rozhodnuto, že větroměry zakoupí JčKAS a uhradí dodatek financí ke grantu KU po připsání na účet. Oddíly, kterým bude větroměr předán k užívání, budou dohodnuty do příštího jednání - podmínka bezplatný provoz při akcích JčKAS. Do výběru se zatím přihlásily N. Včelnice a 4DVCB..
  • Výzva k uspořádání soustředění dle jednotlivých specializací v průběhu sezóny 2005 - trvá.
  • Projednání zpravodaje II. ligy mužů - Zelenka - 3. kolo v Táboře 19.6.2005.
   1. Výtka - nedostatek rozhodčích, měření všech pokusů místo značek do pole, úzkostlivé dodržování nových bezpečnostních pravidel.
   2. Dle JčKAS je to neadekvátní, zejména oproti vyjádření k 2. kolu v Praze.
   3. Organizace, zajištění (mj. 8 přístřešků na hřišti), odpovídající počet rozhodčích, vše dle SŘ.
   4. Další bude projednáno po předložení zprávy HR a stanoviska komise rozhodčích - dnes Hálek omluven.
  • KP ve vícebojích Tábor 6.8 a 7.8.2005 - bude jednaní, dohoda s Vysočinou o další spolupráci. Připraví STK Rybák a Vysočina p. Hubáček.
  • Návrh halové sezóny, KP, event. spolupráci s dalšími kraji - připraví STK Rybák.
  • Úspěchy na MČR:
   1. Víceboje - bronz - Batysta (4DVCB), Zikmundová (NVCEL)
   2. Dorosty - zlato - Sekanová 1500 m a 3000 m, Grygarová 1500 m př. (obě SOKCB) a Rajmová (VESEL) 100 m př., stříbro - Herda 2000 m př. (SOKCB), bronz - Batysta (4DVCB)
   3. Junioři - bronz - Šatrová 800 m (SOKCB) a 2 × Hrubý (TABOR) 200 m a 400 m

Termín další schůze: Pondělí 29. 8. 2005 od 16.30 hod.
Zaznamenal: Váňa Pavel
Zkontroloval: Novák Pavel