Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, P. Váňa, V. Tipka, J. Fuka, M. Rybák, D. Bor, M. Prášil
Omluveni: S. Gryc
Hosté: V. Hálek

Program

1. Kontrola úkolů

   • 1-4/05 Hospodaření 2005
    Obecná problematika roku 2004 uzavřena, dále budou projednávané jen konkrétní, doložené požadavky.
    • VV JčKAS se nezabýval obecným požadavkem NVCEL - nutno zaslat podrobný rozpis nedoplatků za r. 2004.
    • Za r. 2004 bude proplacena doprava závodníků na finále Běžeckého poháru 2004 v Pardubicích (Jindra, Rybák, Vít) z obdrženého příspěvku ČAS. Podklady pro vyúčtování připraví vedoucí výpravy M. Rybák na VV JčKAS 26. 9. 2005.

2. Zpráva o hospodaření - vyúčtování k 30. 6. 2005

   • Stav pokladna: 41.171,90 Kč
   • Účet: 127.519,24 Kč
   • Hospodář St. Gryc zpracoval souhrnnou tabulku čerpání v 1. pololetí po rozpočtové skladbě (činnost JčKAS, soutěže jednotlivců, soutěže družstev, SCM, atd. - tabulka přílohou).
    Na žádost členů VV JčKAS bude ekonom JčKAS předkládat na VV k nahlédnutí pokladní knihu příjmů / výdajů pro přehlednost jednotlivých položek - platí od příštího VV JčKAS.

3. Zpráva STK

   • Příloha zápisu obsahuje zhodnocení některých akcí, hlášení semifinalistů MČR družstev atd.

4. Zpráva SCM

   • Ve zprávě konstatovaná výše finančního příspěvku pro zařazené atlety, čerpání dle stanoveného klíče a další viz Zpravodaj SCM - rozeslán samostatně 4. 8. 2005.

5. Zpráva komise mládeže

   • Pohár rozhlasu - proběhla okresní kola i krajské finále. Na účet JčKAS dosud nedorazila dotace pro pořadatele - výplata proběhne po jejím připsání na účet JčKAS.
   • CORNY středoškolský pohár - J. Fuka osloví p. Smažíka (AŠSK) s informací o termínech a místech konání jednotlivých kol. JčKAS má možnost participovat na krajském finále (podmínky viz Pohár rozhlasu).
    Předběžné datum a místo konání: 5. 10. 2005 Tábor - bude ještě upřesněno!
   • Pro rok 2006 zvážit, případně nabídnout spolupráci školám v rámci KPD mladšího žactva tak, aby v soutěži startovala i školní družstva (podmínky shodné s atletickými oddíly a dle pravidel atletiky).

6. Školení trenérů IV. třídy

   • Proběhlo - vyškoleno 23 trenérů, účastníci již obdrželi průkazy trenérů.
   • Školení trenérů III. třídy pro rok 2005 je nutné včas přihlásit (do 1. 9. 2005) na sekretariátu ČAS, Diskařská 100, 169 00 Praha 6 - Strahov (jméno a příjmení, adresu uchazeče, doporučení mateřského AO), cena školení 1.100,- Kč. Další informace viz. AL 18/2005.
    Ještě volná cca 2 místa - hlásit nejpozději v příštím týdnu.
    I. konzultace 6. - 9. 10. 2005, II. konzultace 20.- 23. 10. 2005.

7. Různé

   • Vyhodnocení účasti na LODM - podal B. Vít. Atletika úspěšná (7 medailí plus 4 čtvrtá místa), úspěšné byly skoky, překážky a 800 m. Atletika byla druhá v hodnocení kraje po plavání, které však mělo 3 × více disciplín. Vyhodnocení bude přílohou a na stránky JčKAS zpracuje pan B. Vít.
   • Granty KÚ JČ - dle tabulky ekonoma JčKAS dosud nebyly poukázány na účet JKAS!
    1. Větroměry - JčKAS uhradí spoluúčast a objedná 2 ks. větroměrů od fy Sprinter Praha, objednávku zpracuje M. Rybák. Správce a provozovatel větroměrů bude vybrán na příštím VV JčKAS 26. 9. 2005, podmínkou je garance bezplatného využívání pro soutěže JčKAS! Dosud zájemci NVCEL a 4DVCB.
    2. Tyčkařské doskočiště - kompletní vč. stojanů bude rozhodnuto rovněž 26. 9. 2005. Zájemci o doskočiště se hlásí u předsedy JčKAS P. Nováka, nebo místopředsedy M. Rybáka. Nutná spoluúčast minimálně 30 %. Zatím přihlášen 4DVCB.
   • Kamera na KP ve vícebojích ml. žactva (25. 9. 2005) - pořadateli bude při jejím použití navýšen příspěvek na uspořádání o 2.500,- Kč na její zaplacení.
   • Mezinárodní pětiutkání proběhne v neděli 9. 10. 2005 v Passau - Dolní Bavorsko, odjezd v sobotu 8. 10., časy budou upřesněny.
    Disciplíny:
    • Žactvo 14/15 let:
     100 m - 300 m - 1000 m - 80 m př. - dálka - výška - koule (žně 3 kg, žci 4 kg) - disk (1 kg) - oštěp (600 g) - 4 × 100 m
    • Dorost 16/17 let:
     100 m - 400 m - 1000 m - 100 m př. / 110 m př. - dálka - výška - koule (dky 4 kg / dci 5 kg) - disk (1 kg / 1,5 kg) - oštěp (600 g / 700 g) - 4 × 200 m
    Autobus (50 míst) z Tábora zajistí D. Bor, cest. připojištění pro účastníky zjistí M. Rybák, předběžnou nominaci (5 nejlepších v disciplíně) připraví V. Tipka do 15. 9., poslední úpravy po 18. 9. a schválení nominace provede VV JčKAS 26. 9. Účast 2 závodníci v disciplíně (cca 10 v kategorii) + 4 vedoucí družstev a 1 hlavní vedoucí. Zatím projevili zájem B. Vít a J. Linhart, další zájemce prosíme o nahlášení k sekretáři P. Váňovi, či předsedovi JčKAS P. Novákovi.
   • Projednání zpravodaje II. ligy mužů, 3. kolo 19. 6. 2005 Tábor, ŘP St. Zelenka - nedostatek rozhodčích, měření všech pokusů, úzkostlivé dodržování nových bezpečnostních pravidel atd. - dle zprávy HR 23 rozhodčích - KR JčKAS shledáno dostatečným, stejně tak dodržování bezpečnostních pravidel po loňských tragických událostech. Celkově výtka hodnocena jako neadekvátní a neoprávněná.
   • MČR 2006 v jižních Čechách? Atlet. oddíl VS Tábor podal žádost o uspořádání MČR do 22 let a MČR ve vícebojích, VV JčKAS snahu oddílu plně podporuje. Dále projevili zájem o tato mistrovství i Sl. Liberec, Dukla Praha, TŽ Třinec a Uh. Hradiště, na víceboje Břeclav, Hr. Králové, Jablonec n. N., Litomyšl, Opava, St. Boleslav a Uh. Hradiště. Zajímavostí je, že o juniory a dorost se uchází jen Vítkovice, žactvo nechce nikdo! O muže a ženy bojují Dukla Praha, TŽ Třinec a Uh. Hradiště. Výběr pořadatelů by měl proběhnout ve 2. polovině září.
   • Soustředění dle jednotlivých specializací - výzva k uspořádání v r. 2005 trvá, vzhledem k nabytému kalendáři se zřejmě nabízí až říjen 2005.
   • Faktury k proplácení zasílají jednotlivé oddíly přímo na ekonoma JčKAS St. Gryce - ne doporučeně! Děkujeme za pochopení. Poznamenejte si nové tel. číslo na St. Gryce: 736 540 478.

8. Rozprava

  • Předseda VV JčKAS apeluje na příspěvky na WWW stránky JčKAS především od členů VV JčKAS, ale samozřejmě i dalších, kdo mají, či chtějí něco sdělit naší atletické veřejnosti (termíny, připomínky k soutěžím atd.). Bude zprovozněn e-mail s automatickým rozesláním zpráv na členy VV JčKAS.
  • Předseda KR p. Hálek - požadavek / doporučení na sjednocení formy a tvaru čísel pro závodníky v KPD a ligových soutěžích. Při špatné volbě podkladu a barvy čísel, či jejich malé velikosti, jsou v závodech mnohokrát špatně čitelné.
  • Sekretář JčKAS - návrh na oceňování závodníků / družstev medailemi a diplomy i v případě, že není naplněn minimální počet účastníků v disciplíně / soutěži. Pro rok 2005 ponecháno dle SŘ 2005, bude zahrnuto do diskuze nad termínovkou 2006.
  • Návrh halové sezóny, KP, event. spolupráce s dalšími kraji připraví předseda SK M. Rybák. Již je aktuální stanovit termín pro konání halového KP dospělých - st. žactva (uspořádáme samostatně).
   Nabídka spolupráce s Vysočinou v soutěžích KPD juniorů a dorostu 2006 - otázka stadionů, aby se jednotlivá kola konala na hranicích krajů (Jihlava, Dačice, N. Včelnice atp.) - bude řešeno po skončení II. ligy.
   Nabídka středočeského KAS na halové KPD - zatím neřešeno, nemáme bližší informace, v r. 2005 nestihneme dokončit.
  • Medailové úspěchy na MČR 2005:
   1. Víceboje - bronz - Zikmundová (NVCEL), Batysta (4DVCB)
   2. Dorosty - zlato - 2 × Sekanová, 1 × Grygarová (obě SOKCB) a Rajmová (VESEL); stříbro - Herda (SOKCB); bronz - Batysta (4DVCB)
   3. Junioři - bronz - Šatrová (SOKCB), 2 × Hrubý (TABOR)
   4. Muži, ženy - zlato - Bláha (SOKCB); stříbro - Vaculová (RAKBO), Bláha (SOKCB), Tománek (NVCEL)
   5. do 22 let - zlato - Vaculová (RAKBO), Kreisinger (4DVCB); bronz - Sekanová (SOKCB), Hrubý (TABOR)
  • Semifinále MČR družstev dorostů v Táboře, termín 24. 9. 2005, poděkování KR (p. Hálek) za zpracování nominace rozhodčích a odpovědný přístup k akci, ŘP Tipková (dci), Tipka (dky). Pořadatel TABOR, na uspořádání příspěvek ČAS 20.000,- Kč.
   Časový program bude upraven oproti vzorovému (předsunutí kladiva), bude zaslán na ČAS - odkaz kalendář.
  • Tabulky kraje 2005. V pátek 22. 7. 2005 byly v Jihočeských listech atletické tabulky kraje 2005 - poděkování za zpracování statistikovi V. Tipkovi. Na krajských www stránkách www.jckas.cz jsou i rekordní tabulky přípravky (do 11 let). Sledujte je, zasílejte statistikovi doplňky a opravy.

Termín další schůze: Pondělí 26. 9. 2005 od 16.30 hod.
Zaznamenal: Rybák Michal
Zkontroloval: Novák Pavel


Přílohy

Zpravodaj č. 7/05 Soutěžní komise Jihočeského krajského atletického svazu (SK JčKAS)

1. Změny v adresářích

   • Ekonom JčKAS Stanislav Gryc - mobil: 736 540 478

2. Zhodnocení vybraných akcí

   • KPJ v dlouhých bězích, dlouhých překážkách - pouze na steeplu zajímavá konkurence. Zvážit, zda pořádat na 3 termíny, v rámci AS, nebo zařadit do KPJ, či některé distance zrušit - otázka pro tvorbu termínovky 2006, uvítám vaše názory.
   • KPJ přípravek - proběhlo 18. 6. 2005 - hojně obsazená soutěž, splnila svůj účel, výborné výkony Kučerové a Švecové z CZSTR - obě lepší jihočeského rekordu do 11 let.
   • KPJ v běhu do vrchu - proběhlo 17. 7. 2005 - spolupořadatel CHYSK, dle hl. rozhodčího (HR) uspořádání na velmi dobré úrovni, zatím nemám k dispozici výsledky.
   • KPJ ve vícebojích - 6. - 7. 8. 2005 v Táboře - především díky mimokrajským závodníkům vysoká úroveň, avšak komplikace při přihlašování (většinou až na místě - skluz začátku vícebojů). Velký počet závodníků (23 mužů, 9 juniorů, 28 dorostenců, 16 žáků, 6 žen, 1 dorostenka, 14 žákyň). Naštěstí v Táboře k dispozici dvoje sektory dálky, koule a tyče - soutěž mohla proběhnout v rozumném čase. Pro rok 2006 však bezpodmínečně přihlášky předem (e-mail, princip viz MČR) a i přes výbornou úroveň soutěže zvážit starty mimo soutěž / takto vysokou účast. Problémem jsou i kontrolní starty závodníků jen v jedné / dvou disciplínách, k tomu KP vícebojů nemá sloužit! Chyby v psaní výsledků - neudáván vítr, ač měřen, v celkovém pořadí i závodníci, kteří víceboj nedokončili!
   • 3. kolo KP družstev mužů a žen - 27. 8. 2005, N. Včelnice - pořadatel VESEL. Ve spolupráci s NVCEL se podařilo v prázdninovém termínu slušně zajistit, problémy se zajištěním tech. čety, v kategorii žen poměrně nízká účast závodníků, v soutěži oštěpařek došlo k pochybení rozhodčích při zápisu finálových pokusů - více zpráva HR.

3. Hlášení postupujících družstev do semifinále MČR

   • Nahlášení postupujících družstev (žactvo, dorost, junioři/ky) do semifinále MČR provádí za JčKAS předseda SK do 12. září na Vl. Černého Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil 731 152 426.
    Je nutné, aby odpovědní ŘP posílali své ofic. zpravodaje, nebo alespoň postupující družstva okamžitě na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a kopii na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.!

4. Různé

   • Upozornění pro pořadatele KPD, či KPJ - nelze si libovolně, bez vědomí SK či dalších oddílů JčKAS, vkládat do oficiálního programu vložené soutěže - k tomu jsou AS a jiné veřejné mítinky, navíc je to nefér pro ostatní možné zájemce o plnění limitů pro start na MČR!
   • Apeluji na pořadatele soutěží, aby zasílali výsledkové listiny i na krajské stránky Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
   • Žádám jednotlivé oddíly o zasílání připomínek ke konání závodů (termíny, složení disciplín atp.) v letošním roce, za účelem přípravy brožury a struktury soutěží v r. 2006 na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
   • Do příštího VV JčKAS připravuji termín pro konání halového KP dospělých - st. žactva (uspořádáme samostatně), přivítám vaše názory na jeho stanovení na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
   • Spolupráce s Vysočinou 2006 - zájem ze strany Vysočiny pouze v soutěžích KPD juniorů a dorostu - otázka stadionů tak, aby se jednotlivá kola konala na hranicích krajů (Jihlava, Dačice, N. Včelnice atp.).
   • Došla nabídka Středočeského KAS na jakési halové KPD - bude řešeno nejdříve pro rok 2006, zatím nemáme bližší informace.

Michal Rybák
předseda SK JčKAS
2. 9. 2005

JčKAS - přehled výdajů a příjmů za rok 2005

Výdaje

  

Příjmy

Pol. Předmět Výdaje    Pol. Předmět Příjmy
1 Náklady na soutěže 176 848,00 Kč    1 Dotace ČAS na soutěže  
2 Náklady na soutěže družstev      2 Startovné na soutěž družstev 110 300,00 Kč
3 Náklady SCM 35 502,60 Kč    3 Dotace ČAS pro SCM 147 000,00 Kč
4 Náklady na PR 22 850,00 Kč    4 Dotace ČAS na PR  
5 Náklady VV JčKAS 75 059,70 Kč    5 Dotace na činnost VV JčKAS 40 485,00 Kč
6 Ostatní      6 Ostatní příjmy, grant KU 7 000,00 Kč
7 Bankovní poplatky 1 188,00 Kč    7 Úroky z účtu 57,65 Kč
  Výdaje celkem: 311 448,30 Kč      Příjmy celkem: 304 842,65 Kč

Výsledek hospodaření 2005/1 účet

  

Hotovost pokladny k 30. 06. 2005

Příjem 304 842,65 Kč    Počáteční stav k 1. 1. 2005 11 763.30 Kč
Výdaje 311 448,30 Kč    Příjmy 69 110,00 Kč
Hospodaření 2005 -6 605,65 Kč    Výdaje 35 701,40 Kč
Zůstatek účtu k 31. 12. 2004 134 124,89 Kč    Hotovost k 30. 06. 2005 45 171,90 Kč
Celkem k 30. 06. 2005 127 519,24 Kč    Celkem hotovost + účet 172 711,40 Kč