Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, P. Váňa, V. Tipka, J. Fuka, D. Bor, M. Prášil, S. Gryc
Omluveni: M. Rybák
Hosté: V. Hálek, T. Najbrt, B. Vít

Program

1. Kontrola úkolů

   • Hospodaření 2005
    Obecná problematika roku 2004 uzavřena. Dále budou projednávané jen konkrétní, doložené požadavky.

2. Úkol z VH - rozpočet

   • Zpracován k 30.4.2005:
    Příjmy 395.569,- Kč, výdaje 307.270,- Kč, (chybí SCM, PR, granty) - trvá do příštího jednání.
   • Zpracovaný rozpočet na r. 2005.

3. Zpráva o hospodaření

   • Stav pokladny k 13 7 2005: 19.419,- Kč
   • Účet k 26. 9. 2005: 338.706,50 Kč (z toho 212 000,- Kč granty)

4. Zpráva STK

   • Zhodnocení některých akcí proběhne na příští schůzi (kvůli nepřítomnosti předsedy STK - přírůstek do rodiny - narození syna).

5. Zpráva SC SCM

   • Zpravodaj - viz příloha.

6. Různé

   • Granty KÚJČ dle ekonoma již byly poukázány na účet JKAS.
   • Větroměry - JKAS uhradí spoluúčast. Výběr bude proveden až budou větroměry dodány. Zájemci - 4DVCB a NVCEL.
   • Tyčkařské doskočiště - bylo odsouhlaseno pro atletický oddíl 4DVCB.
   • Mezistátní 5 utkání proběhne 9. 10. 2005 v Passau - Dolní Bavorsko. Odjezd v sobotu 8. 10. 2005. Propozice a nominace již byly rozeslány sekretářem na oddíly. Pojištění platí VVKAS. Vedení zájezdu: B. Vít (vedoucí), J. Jelínek (zástupce), J. Moravec, L. Junek, R. Blažek. Schváleno proplacení auta B. Vítovi do Passau. Pojede i se závodníky z Bíliny. Schválena výroba 100 kusů triček s emblémem Jihočeského kraje. Na upomínkové předměty vyčleněno 6.000,- Kč.
   • Dopis p. Najbrta z GONu byl projednán. Dojde ke schůzce VVKAS (P. Novák, J. Fuka, D. Bor, P. Váňa) se zástupci a trenéry školy. Asi listopad 2005.
   • Soutěžní komise a komise rozhodčích připraví do příští schůze vyhodnocení sezóny.
   • Připomínky k práci rozhodčích je třeba zasílat na sekretáře svazu P. Váňu.
   • KP mužů a žen, dorostu a st. žactva - Praha - Strahov 28. 1. 2006. Zájemci o pořádání se hlásí u sekretáře svazu. 20 Kč za každý start. Tyto peníze připadnou pořádajícímu oddílu.
   • Do příští schůze připravit koncepci přeboru jednotlivců.
   • Zároveň budou stanoveny pevné částky za pořádání jednotlivých závodů jednotlivců. Součástí metodického pokynu bude i sazba za provoz časomíry.
   • Pro krajské přebory budou větroměry gratis.
   • Požadavek VS Tábor - příspěvek na Semifinále MČR dorostu na dráze.
   • Nový seznam rozhodčích zpracuje p. Gryc.
   • VS Tábor vyhrál v konkurzu pořádání MČR ve vícebojích pro rok 2006.
   • Faktury k proplácení zasílají jednotlivé oddíly přímo na ekonoma p. Gryce (736 540 478 nové číslo mobilu) - NE doporučeně. Děkujeme za pochopení.
   • U sekretáře p. Váňi si můžete zakoupit tiskopisy Přihláška k registraci.

7. Rozprava

  • Předseda VVJčKAS apeluje na příspěvky na www stránky JčKAS. Především od členů VVJčKAS, ale samozřejmě i dalších, kdo mají čí chtějí něco sdělit naší atletické veřejnosti (termíny, připomínky k soutěžím, atd.). Bude zprovozněn e-mail s automatickým rozesláním zpráv na členy VVJKAS.

Termín další schůze: Pondělí 24. 10. 2005 od 16.30 hod. v Táboře. Od 17.00 zamluvena restaurace Na louži v Pražské ulici.
Zaznamenal: Váňa Pavel
Zkontroloval: Novák Pavel