Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, V. Tipka, J. Fuka, D. Bor, M. Rybák
Omluveni: St. Gryc, P. Váňa

Program

1. Kontrola úkolů

   • Projednání hospodaření, STK, SCM, Granty KÚ JČ, různé, rozprava

2. Zpráva hospodaření

   • Stav poklady k 24. 10. 2005: 13.509,90,- Kč:
    Stav účtu k 24. 10. 2005: 389.143,86 Kč včetně grantů (z toho 212.000,- Kč granty)
    Došly poslední peníze pro SCM (63.000,- Kč), na činnost JčKAS (20.242,- Kč), Pohár rozhlasu (30.000,- Kč).
   • projednány došlé faktury; uhradit dopravu a trika pro MU, Pohár rozhlasu; pro nedostatky ostatní faktury vrátit (Blatná 2 ×, Tábor 1 ×) - zajistí ekonom JčKAS St. Gryc
   • KP víceboje 2005 (Tábor) - zaplatit dle metod. pokynů 2005, polovinu nákladů přefakturovat KAS Vysočina
   • BP 2005 - pro neúplné družstvo JčKAS krácen příspěvek ČAS na 3.000,- Kč

3. Zpráva STK

   • Termíny a místa konání halových KP jednotlivců 2006:
    • KP mužů/žen, st.žactva v hale - 28. ledna 2006, Praha - Strahov, zatím bez pořadatele, VV JčKAS vyzývá zájemce z řad oddílů o pořádání KP o přihlášení do výběrového řízení. Podmínky pořádání: časomíru a pronájem haly hradí ČAS, rozhodčí hradí JčKAS, technickou četu a zabezpečení hradí pořadatel; startovné 20,- Kč/start vybírá pořadatel ve svůj prospěch. Přihlášky do výběr. řízení na pořadatele do 18. 11. 2005 zaslat na P. Nováka a M. Rybáka
    • KP ml. žactva v hale - 19. února 2006, N. Včelnice, pořadatel NVCEL
    • KP nejml. žactva v hale - 25. března 2005, Č. Budějovice, pořadatel SOKCB
    • Jihočeské atletické soutěže 2006, I. část - zpracuje M. Rybák do 18. 11. 2005; bude obsahovat časové programy KP, věkový rozsah startujících, termínovku veřejných halových závodů v Praze
    • KP jednotlivců v přespolním běhu - výzva na pořadatele (zasílejte na M. Rybáka), předpokládaný termín 1. 4., nebo 8. 4. 2006
    • KPD 2006 - výzva pro všechny oddíly: zasílejte na M. Rybáka veškeré připomínky k soutěžím konaným v r. 2005, stejně tak návrhy na ŘP pro r. 2006, (např. KPD mužů není obsazeno atd.)
   • Přílohou zápisu "Souhrnný zpravodaj KPD 2005" dle ofic. zpravodajů řídících pracovníků

4. Zpráva STK

   • Pro ulehčení práce s dokumenty pro SCM zasílány formuláře rámcového tréninkového plánu pro členy SCM. Tyto plány zaslat nejpozději do 16. listopadu - podklad pro oponenturní řízení s vedením ČAS. Rovněž je nutné
   • Přednesen návrh na zařazení závodníků pro r. 2006 - odeslán ke schválení na ČAS.
   • Zpravodaje SCM (zařazení 2005, rozdělení peněz 2005 atd.) - zasílány 7. 10. a 14. 10. 2005.

5. Granty KÚ JČ

   • dle ekonoma již byly poukázány na účet JčKAS
   • větroměry - k vyzvednutí na fi SPRINTER, přebere p. Novák, nebo p. Prášil - dohodnout s fi SPRINTER, p. Ronovský; povinnou spoluúčast hradí JčKAS, po převzetí větroměrů. Provozovatel větroměrů bude vybrán následně, podmínkou je provoz větroměrů pro JčKAS zdarma! Zatím zájemci 4DVCB a NVCEL.
   • tyčkařské doskočiště - odsouhlaseno pro atletický oddíl 4DVCB - doplatí povinnou spoluúčast. V jednání s JIPAST H. Králové doskočiště B400 Barcelona za 223.000,- Kč + DPH.
   • mezistátní utkání - proběhlo 9. 10. 2005 v Passau. Doklady - fakturace dopravy 12.400,- Kč a trika 18.200,- Kč; chybí upomínkové předměty (doklad B. Vít?), cestovné 1 doprovodné auto (B. Vít), pojistka na cesty, praní dresů. Je nutné doložit zprávu o utkání (zatím jen výsledky) - nutno k vyúčtování grantu a uveřejnění informace s údajem o využití grantu KÚ JČ v tisku. Statistik JčKAS žádá o doplnění složení jednotlivých štafet JČ.

6. Různé

   1. JČ atlet 2005 - vyhodnocení vítěze v každé kategorii plus 3 absolutní vítěze. Pro větší prestiž ankety vyhodnocení při zvláštním setkání vč. trenérů a event. rodičů. Podklady zhotoví V. Tipka a D. Bor, poté připraví P. Novák ve spolupráci s P. Urbanem anketu do elektronické podoby na www.jckas.cz
   2. Mezistátní 5utkání - vedle připomínek v bodě 5) granty, VV JčKAS neobdržel ani informaci o místě a datu konání příštího utkání v r. 2006! - nutné doplnit vedoucími výpravy.
   3. jednání předsedy JčKAS P. Nováka se zástupcem ředitele GON p. Kozubíkem - schůzka nepřinesla žádné konkrétní závěry na rozvoj spolupráce JčKAS vs. GON; trvá úkol schůzka JčKAS (P. Novák, J. Fuka, D. Bor, P. Váňa) se zástupci a trenéry GON - zřejmě listopad 2005. VV JčKAS doplňuje, že ve sporu jde o jednání mimo výbor JčKAS (výměny názorů mezi trenéry P. Váňa vs. trenéři GON).
   4. Komise rozhodčích připraví do příští schůze vyhodnocení sezóny, na této pro neúčast p. Hálka nehodnoceno.
   5. Připomínky k práci rozhodčích je třeba zasílat na předsedu P. Nováka a předsedu STK M. Rybáka.
   6. Soutěžní komise - do příští schůze připraví předseda M. Rybák koncepci soutěží 2006. Zároveň budou stanoveny pevné částky za pořádání jednotlivých závodů (družstva, jednotlivci). Součástí metodického pokynu bude i ceník provozu časomíry.
   7. Spolupráce s KAS Vysočina v soutěžích družstev (dorost, junioři) - mailovou korespondencí vyjasnit možné stadiony, systém soutěže, následně schůzka k doladění detailů KPD (JčKAS navrhuje Tábor - podzim, 2 kola - jaro/podzim, společný KPD).
   8. Návrh na novou koncepci úhrady KP jednotlivců a KPD: rozdílně od odsouhlasené koncepce 2005 každé KPJ ponížit o 2000,- Kč, ale umožnit pořadatelům (nejen v hale), vybírat za start 10,- Kč/20,- Kč (pořadatel mimo město). Ušetřené prostředky z rozpočtu JčKAS (cca 20.000,- Kč) následně použít na dofinancování KPD - příspěvek k rozdělení startovného družstev - vyzýváme oddíly, aby zaujaly své stanovisko, případně přednesly své návrhy (na P. Novák a M. Rybák).
   9. Poškozené nářadí/náčiní bude fakturováno po závodech samostatně a jeho poškození musí být uvedeno ve zprávě HR. Úhrady budou projednány na VV JčKAS a budou řešeny na konci sezóny z rezervy rozpočtu.
   10. Požadavek VS Tábor na příspěvek na Semifinále MČR dorostu na dráze - bude projednán na příštím VV JčKAS.
   11. Požadavek TJ Lokomotiva Veselí n. L. na doporučení žádosti o investiční dotaci z MŠMT pro r. 2006 - VV JčKAS doporučuje dotaci na rekonstrukci stadionu udělit.
   12. Zpracován a zaslán na oddíly nový seznam rozhodčích, zpracoval St. Gryc.
   13. Oponenturní řízení ST, SG, SCM s vedením ČAS proběhne 23. 11. 2005 v ČB, Skuherského 14, v 10:00 (zajistí sekretář p. Váňa). V případě dovolené předsedy JčKAS zastoupí místopředseda M. Rybák (s refundací zameškané pracovní doby).
   14. Statistik JčKAS připraví tabulky za r. 2005, VV JčKAS přijímá nabídky na jejich tiskové vydání (termín do konání prvního KPJ v hale 2006).

7. Rozprava

   • P. Novák:
    Dne 10. října 2005 se v Linci uskutečnilo jednání pracovní skupiny "Mládež a sport" mezi Jihočeským krajem a Horním Rakouskem. Rakouská strana projevila přání, aby se této schůzky zúčastnili i zástupci těchto sportů: cyklistika, atletika, lyžování (běh na lyžích), moderní gymnastika a tenis. Účast za JčKAS P. Novák.
   • Dne 10. října 2005 se v Linci uskutečnilo jednání pracovní skupiny "Mládež a sport" mezi Jihočeským krajem a Horním Rakouskem. Rakouská strana projevila přání, aby se této schůzky zúčastnili i zástupci těchto sportů: cyklistika, atletika, lyžování (běh na lyžích), moderní gymnastika a tenis. Účast za JčKAS P. Novák.
   • D. Bor:
  • Informace o plánovaných opravách stadionu Míru v Táboře - stadion bude k dispozici od 2. poloviny června 2006, termín konání MČR ve vícebojích v Táboře je 21. - 23. července 2006, město Tábor se přihlásilo do výběrového řízení na pořadatele LODM 2007.
  • VV JčKAS:
   Diskuze o obviněním mladého oštěpaře v souvislosti s loňskou tragickou nehodou při semifinále družstev MČR na stadionu v Liberci. Výzva vedení ČAS zaujmout stanovisko k případu.
   Diskuze nad reakcemi Vl. Kučery a dalších na diskuzním fóru ČAS k semifinále MČR družstev v Táboře - dle našeho názoru jde o neobjektivní hodnocení celkové úrovně závodu a VV JčKAS se k němu vrátí na příští schůzi a zaujme stanovisko. Je to určitě poučení pro celý JčKAS a pro příští rok doporučuje na svých schůzích hodnotit práci nejen jihočeských rozhodčích.

Termín další schůze: 2005 - bude upřesněno dle termínu dovolené předsedy JčKAS.
Zaznamenal: Novák Pavel
Zkontroloval: Rybák Michal


Závěrečný zpravodaj KPD v jižních Čechách - dle jednotlivých řídících pracovníků

Finále KPD mladších žákyň 2005
PořadíDružstvoPB
1. ACTAB (AC Tábor) 226,5
2. CECCB (SK Čéčova Č. Budějovice) 112,0
3. SOKCB (Sokol Sport. gymnázium Č. Budějovice) 103,0
4. NVCEL (TJ Nová Včelnice) 97,0
5. CVELE (TJ Lokomotiva Č. Velenice) 74,5
6. BLATN (TJ Blatná) 64,0
7. SKPCB (SKP Č. Budějovice) 46,0 b
  CZSTR (AC ČZ Strakonice) NP
Ivan Rokos, ŘP ml. žákyně
Finále KPD mladších žáků 2005
PořadíDružstvoPB
1. SOKCB (Sokol Sport. gymnázium Č. Budějovice) 215
2. DACIC (TJ Centropen Dačice) 140
3. ACTAB "A" (AC Tábor) 84
4. CECCB (SK Čéčova Č. Budějovice) 63
5. NVCEL (TJ Nová Včelnice) 50
6. TREBO (SK Start Třeboň) 35
7. SKPCB (SKP Č. Budějovice) 6
  BOROV (RAK Borovany) NP
Ladislav Kučera, ŘP ml. žáci
Konečné pořadí KPD dorostenek 2005
PořadíDružstvoPBHB
1. VESEL (TJ Lokomotiva Veselí n. Lužnicí) 366,0 15
2. CECCB (SK Čéčova Č. Budějovice) 204,5 11
3. SKPCB (SKP Č. Budějovice) 197,0 10
4. NVCEL (TJ Nová Včelnice) 111,5 6
5. MILEV (AO TJ Sokol Milevsko) 46,0 1
Václav Tipka, ŘP dorostenek
Konečné pořadí KPD juniorek 2005
PořadíDružstvoPBHB
1. 4DVCB (SK Čtyři Dvory Č. Budějovice) 187,0 6
2. SOKCB (Sokol Sport. gymnázium Č. Budějovice) 104,0 3
Václav Tipka, ŘP juniorek
Konečné pořadí KPD juniorů 2005
PořadíDružstvoPBHB
1. SOKCB (Sokol Sport. gymnázium Č. Budějovice) 182,0 5
2. TREBO (SK Start Třeboň) 177,0 4
Monika Tipková, ŘP juniorů
Konečné pořadí KPD mužů 2005
PořadíDružstvoPBHB
1. 4DVCB (SK Čtyři Dvory Č. Budějovice) 893,0 27
2. BECHY (BAK Bechyně) 757,5 25
3. VESEL (TJ Lokomotiva Veselí n. Lužnicí) 449,0 19
4. TREBO (SK Start Třeboň) 381,5 15
5. PISEK (TJ Sokol Písek) 362,0 11
6. DACIC (TJ Centropen Dačice) 225,5 10
7. CHYSK (TJ Chyšky) 54,5 4
Michal Rybák, ŘP mužů
Konečné pořadí KPD žen 2005
PořadíDružstvoPBHB
1. CECCB (SK Čéčova Č. Budějovice) 514,0 16
2. PISEK (TJ Sokol Písek) 282,0 12
3. TREBO (SK Start Třeboň) 160,0 8
4. CHYSK (TJ Chyšky) 18,0 1
Mgr. Fuka Josef, ŘP žen