Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, P. Váňa, V. Tipka, D. Bor, M. Rybák
Omluveni: St. Gryc, J. Fuka
Hosté: Prášil

Program

1. Kontrola úkolů

   • Projednání hospodaření, STK, SCM, Granty KÚ JČ, různé

2. Zpráva hospodaření

   • Stav poklady k dnešnímu dni: 13.425,40,- Kč:
    Stav účtu k dnešnímu dni: 346.927,86 Kč včetně grantů (z toho 212.000,- Kč granty)
   • Na JčKAS projednané došlé faktury uhradit mimo PR, vrátit Blatná přišlo 2 ×.
   • Granty KÚ JČ pro JčKAS – provést vyúčtování do 10. 12. 2005 - zajistí Gryc (větroměry a mezinárodní utkání).

3. Zpráva STK

   • Pořadatelé, termíny a místa konání Přeboru JčKAS 2006.
    Přebor Jižních Čech v hale 28. ledna - Praha - Strahov, zatím se nikdo nepřihlásil - trvá do 30. 11. 2005.
   • Výbor JčKAS projednal termíny a místa konání přeborů pro rok 2006 II. část, dosud neprojednal pořadatele na dráze i v krosu.
   • Jihočeské atletické soutěže 2006 I. část - zpracuje M. Rybák do 15. 12. 2005.
   • Zpravodaj SK JčKAS – bude přílohou.

4. Zpráva SCM

   • Tréninkové plány pro členy SCM - plány zaslat nejpozději do 16. listopadu. Nesplnilo 20 % zařazených. NT 30. 11. 2005, jinak bude pozastavena platba druhé poloviny příspěvku. Rovněž pokud budou chybět doklady atletů v SCM o absolvování lékařské prohlídky.
    Zpravodaj SCM JčKAS – bude přílohou.

5. Granty KÚ JČ

   • dle ekonoma již byly poukázány na účet JčKAS
   • Větroměry dodány na JčKAS. Dle rozhodnutí JčKAS bude jeden v ČB na 4DVCB a druhý v NVCEL - oddíly zajistí proškolení a používání na všech soutěžích bez nájmu.
    Za 4DVCB přebere p. Prášil, NVCEL přebere nejpozději na VH.
   • Tyčkařské doskočiště bylo odsouhlaseno pro atletický oddíl 4DVCB.
    Trvá jednání s JIPAST H. Králové - cenově dostupné doskočiště B400 Barcelona a s LA Sport nabídka doskočiště ala Tábor v podobné ceně - předvedení vzorku v 12/05.
    Výběr bude po dohodě uzavřen v 03/06 - dodávka pak duben 2006.

6. Různé

   1. Atlet 2005 - schválena forma vyhodnocení ,pro větší prestiž bude posezení s atlety event.i s trenéry. Po dohodě připraví P. Novák ve spolupráci s Urbanem, anketa na www.jckas.cz - oprava původní verse.
   2. Mezistátní 5utkání 9. 10. 2005 v Passau - Dolní Bavorsko - proběhlo, zprávu JčKAS dosud neobdržel (jen výsledky, ve kterých chybí složení štafet).
   3. Připomínky k práci rozhodčích je třeba zasílat na sekretáře svazu P. Váňu.
    Pro neúčast p. Hálka nevyhodnoceno. Komise rozhodčích připraví do příští schůze vyhodnocení sezóny - po dohodě se uskuteční jednání VV JčKAS s KR rozšířenou o případné HR a VR na významná utkání v kraji, zejména MČR v Táboře dne 6. 12. 2005.
   4. KP mužů a žen, dorostu a st. žactva – Praha – Strahov 28. 1. 2006. Zájemci o pořádání se hlásí u sekretáře svazu. 20 Kč za každý start. Tyto peníze připadnou pořádajícímu oddílu.
    Zatím se nikdo nepřihlásil – trvá do 30. 11. 2005.
   5. Pro krajské přebory budou větroměry gratis.
    Trvá – smlouva s 4DVCB a NVCEL po přejímce.
   6. Požadavek VS Tábor - příspěvek na Semifinále MČR dorostu na dráze.
    Trvá do 15. 12. 2005.
   7. Nový seznam rozhodčích zpracuje p. Gryc.
    Zpracovány a zaslány na oddíly opravy, doplnění trvá do 6. 12. 2005.
   8. Oponenturní řízení k SCM, GON a ST s vedením ČAS proběhne 23. 11. 2005 v Českých Budějovicích, Skuherského 14 v 9.00 - účast za JčKAS předseda P. Novák.
   9. Pohár rozhlasu - připomínáme rozhodnutí: Příspěvek z JčKAS bude poskytnut pouze atletickému oddílu a na základě sepsané dohody podepsané předsedou. Dohoda podepsaná s N. Včelnicí, AC Tábor, SOKCB, TJ Chyšky, TJ Blatná. Prachaticím a Kaplici smlouva nezaslána, nesplněna základní podmínka, tj. spolupráce s atletickým oddílem.
   10. Doplnění tiskopisů a medailí - dohoda: Sekretář objedná 300 diplomů a 100 sad medailí.

7. Rozprava

  • Schůzka JčKAS (P. Novák, J. Fuka, D. Bor, P. Váňa) se zástupci a trenéry školy. Dosud neproběhla, bude zřejmě po oponenturním řízení s vedením ČAS. VV doplňuje, že ve sporu jde o jednání mimo výbor JčKAS, výměny názorů mezi trenéry (p. Váňa vers. trenéři GON), nesouhlasí s tím, že jde o jednání sekretáře JčKAS.
  • Připomínky ACP Olymp Brno na řešení některých záležitostí souvisejících se soutěžemi družstev a ekonomikou pro rok 2006 probrané, jen zběžně budou VV JčKAS projedná na příští schůzi.

Termín další schůze: pondělí? od 16.30 - bude upřesněno dle termínu dovolené předsedy JčKAS.
Zaznamenal: Váňa Pavel
Zkontroloval: Novák Pavel