Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, P. Váňa, V. Tipka, D. Bor, M. Rybák, S. Gryc
Omluveni: J. Fuka
Hosté: Hálek, Prášil

Program

1. Kontrola úkolů

   • Projednání hospodaření, STK, SCM, Granty KÚ JČ, různé

2. Zpráva hospodaření

   • Stav poklady k 15. 12. 2005: účet 209 062,89 Kč, pokladna 9 906,40 Kč
    Granty KÚ JČ pro JčKAS - provést vyúčtování do 10. 12. 2005 - zajistí Gryc.
    • větroměry - provedeno
    • mezinárodní utkání - provedeno
   • P. Gryc zpracoval rozpočtový záměr JčKAS na 2006 do 15. 1. 2006, konzultace s předsedou provedena, bude předneseno na VH.
   • V rozpočtu zohledněna i spoluúčast JčKAS při Grantech KÚ JČ (většinou 30 %).

3. Zpráva STK

   • Přebor jižních Čech v hale 28. ledna - Praha - Strahov - pořadatel VS Tábor.
    Pořadatel rozeslal na oddíly proposice, přihlášky mailem do 22. 1. 06
    Medaile a diplomy zajistí p. Váňa, rovněž autobus pro rozhodčí - odjezd 6.30 ČB, Mariánské n. - 12 rozhodčích (24 Čéčova, 9 4DVCB, 1 KIN).
   • Jihočeské atletické soutěže 2006 I. část - hala - splněno.
   • Jihočeské atletické soutěže 2006 II. část - dráha - zpracuje M. Rybák do 20. 2. 2006 včetně zpravodaje SK JčKAS, bude zasláno samostatně na oddíly mailem.
   • Výbor JčKAS projednal termíny a místa konání přeborů pro rok 2006 II. část.
   • Projednání pořadatele na dráze i v krosu bude na příští schůzi.

4. Zpráva SCM

   • Tréninkové plány pro členy SCM a doklad atletů v SCM o absolvování lékařské prohlídky - splněno - schváleno a odesláno vyúčtování na ČAS.
   • Zpravodaj SCM JčKAS - přílohou minulého zápisu.

5. Granty KÚ JČ dle ekonoma již byly poukázány na účet JčKAS.

   • KÚ JČ schválil 20. 12. 2005 příspěvek na MČR ve vícebojích 30 000,- Kč.
   • V 2006 je nutno lépe presentovat v médiích účast JčKAS při Grantech KÚ JČ, upřesňující informace k podání žádosti o PPS (program podpory sportu) 2006. Žádosti se přijímají do 31. 1. 2006.
    VV KAS dále požádá:
    1. pětiutkání na Vysočině
    2. mobilní vrhačská klec
    3. dovybavení stadionů, ukazatele výkonů, vážení nářadí atd.

6. Valná hromada JčKAS

   • VH 2006 - bude v pátek 24. 2. 2005 v 16.30 v Táboře v Hotelu Relax (kruhová křižovatka U Drse).
    Schválen program a příprava VH.
    Pozvání delegátů (do 100 registrovaných 1, nad 2, tj. TABOR, SOKCB, 4DVCB) a hostů (ČAS, RK) - zajistí p. Váňa.
    Místnost vč. občerstvení zajistí p. Bor.
    Presenční listinu zajistí p. Váňa.
   • Program:
    1. Schválení jednacího řádu, programu
    2. Volba mandátové a návrhové komise
    3. Kontrola usnesení z VH z roku 2005
    4. Zpráva o činnosti
    5. Zpráva o hospodaření
    6. Zpráva soutěžní komise
    7. Zpráva SCM
    8. Zpráva komise rozhodčích
    9. Zpráva revizora
    10. Diskuse k předchozím bodům
    11. Večeře
    12. Volba delegátů na VHČAS
    13. Vystoupení hostů
    14. Usnesení a různé
    15. Diskuse a závěr
   • Příprava, průběh VH (k bodům):
    1. VH řídí p. Michal Rybák, přivítá hosty a proběhne schválení jednacího řádu, programu
    2. Proběhne volba mandátové komise - návrh: p. Tipka, Jindra a ?
     Návrhové komise - návrh: p. J. Fuka, Jelínek, Fleischmann
    3. Kontrola usnesení z VH z roku 2005 - přednese p. Pavel Novák
    4. Zpráva o činnosti - přednese p. Pavel Novák
    5. Zpráva o hospodaření - přednese p. Stanislav Gryc
     Obsah: hospodaření JčKAS v 2005 - dále návrh rozpočtu JčKAS na 2006 a metodiku hospodaření.
    6. Zprávu soutěžní komise přednese p. Michal Rybák
     Obsah: termíny a místa konání přeborů pro rok 2006 II. část, pořadatele na dráze i v krosu.
    7. Zpráva o SCM - přednese p. David Bor
    8. Zpráva komise rozhodčích - přednese p. Vladimír Hálek
    9. Zpráva revizora - přednese p. Milan Prášil
    10. Diskuse k předchozím bodům, řídí p. Michal Rybák
    1. Volba delegátů na VH ČAS - návrh: p. Novák, Rybák, Váňa, J. Fuka, Jelínek, Prášil; náhradníci: p. Tipka, ...
    2. Vystoupení hostů
    3. Návrh na usnesení a po připomínkách schválení.
     Zápis z VH a přílohy k němu zajistí p. Pavel Váňa

7. Různé

   1. Atlet 2005 - slavnostní vyhlášení proběhlo 13. 1. 2005 ve Veselí nad Lužnicí.
   2. Školení rozhodčích 2. a 3. třídy zajišťují KAS, oddíly nahlásí zájemce do 16. 1. 2006 - 4 adepti 4DVCB, 3 adepti CECCB.
    P. Hálek zpracoval delegaci rozhodčích 2006 1. část - zima a rozeslal na oddíly a rozhodčí.
   3. Seznam rozhodčích - rozhodčí U, 1, 2 - platí dle evidence na www.atletika.cz.
    Rozhodčí 3. třídy - oddíly provedou opravy, doplnění trvá do 16. 2. 2006.
   4. Jednání s Vysočinou - po dohodě Rybáka a Hubáčka bude projednání termínů soutěží. Vysočina stále požaduje 3. kola KPD Ju, Do a startovné 1 000,- Kč za družstvo. To je málo, kdo to bude za 4 000,- Kč pořádat. I při dvou kolech 6 000,- Kč je málo, to je sotva na rozhodčí a co kamera, četa atd.? Na ligu je startovné 4 000,- Kč a tak musíme jít minimálně na 2 000,- Kč, což někdy zaplatí oddíly i za jedny závody v Praze v hale na VZ.
   5. Pohár Rozhlasu - potvrzení garanta v oblasti - Mgr. Josef Fuka
    TZ: 382 591 318, TB: 382 591 362, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
    Rovněž Vás žádáme o výběr pořadatelů okresních kol a krajských finále. Spojení na pořadatele nám zašlete na garanta.
   6. Výstavba stadionů s UP v oblasti.
    Dle zpráv v médiích v Prachaticích, Písku, Bechyni, Třeboni.

8. Rozprava

  • Schůzka JčKAS se zástupci a trenéry školy. Nový návrh GON na 19. 1. 2006 výbor JčKAS nepotvrdil, p. Váňa odmítá účast, zástupci GON na jeho účasti trvají. P. Váňa zavolá p. Kozubíkovi a domluví si schůzku začátkem února.
  • Spolupráce se střediskem tělesně postižených sportovců, projedná předseda 15. 12. 2005.
   Projednáno, možnost skupinové i individuální přípravy.
  • Informace z KS ČSTV - žádosti o PRK (program rozvoje kraje) 2006 budou vyhlášeny v jarních měsících.
  • Tabulky kraje 2005. Vyšlo 29. 12. 2005 v Jihočeských listech - poděkování za zpracování statistikovi V. Tipkovi. Pan Urban dal do krajských www na www.jckas.cz. Krajské tabulky dostanou oddíly na KPJ v hale v Praze.
  • WWW stránky JčKAS povede nadále Petr Urban.
   Stránky v provozu od dubna 2005 na adrese www.jckas.cz.
   Poděkování za zpracování a provoz p. Petru Urbanov
  • KP v hale je dohoda umožnit start 20 atletů pro Vysočinu u nás a opačně 4. 2. 2006. Platí samozřejmě především pro limity na MČR. Případné starty jihočechů na KP 4. 2. 2006 budeme konzultovat v Praze 28. 1. 2006.

Termín další schůze: dohodnuta na VH.
Zaznamenal: Váňa Pavel
Zkontroloval: Novák Pavel