Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, P. Váňa, V. Tipka, D. Bor
Omluveni: S. Gryc, J. Fuka, M. Rybák
Hosté: V. Hálek, M. Prášil

Program

1. Plnění, usnesení VH

   • zpracován soupis majetku, materiálu JčKAS
   • tímto jsou všechny úkoly z usnesení VH splněné

2. Rozhodčí

   • 12. 5. 2006 v 16.30 hod. se uskutečnil seminář rozhodčích, zajistil p. Hálek, lektor - pí. Tipková (zúčastnilo se 18 rozhodčí)
    • školení rozhodčích nominovaných na MČR v Táboře bude den před MČR ve vícebojích, tj. ve čtvrtek 20. 7. 2006, školení všech nominovaných rozhodčích na tyto závody je povinné
    • ve smyslu obdrženého grantu je uvolněno 15.000 Kč na vybavení rozhodčích, za tyto peníze budou zakoupeny rozlišovací vesty (barvy modré) s nápisem Rozhodčí na prsou (80 kusů) - trvá
    • rozhodčí si za tuto vestu zaplatí 50 Kč a stane se jeho vlastnictvím
    • každý rozhodčí nominovaný na MČR ve vícebojích bude vlastnit nová pravidla, zakoupit je možno u hospodáře p. Gryce za 70 Kč - trvá
   • p. Vacek a p. Prášil zpracují adresář mailů rozhodčích do 24. 6. 2006 a zajistí obeslání pro českobudějovickou oblast
   • školení rozhodčích 2. a 3. třídy se bude konat v druhé polovině listopadu 2006 - přihlášky u sekretáře p. Váňi

3. Hospodaření

   • komise (p. Prášil, p. Rybák) - posoudí přečerpání rozpočtu v položce Mezinárodní utkání 2004, doúčtováno i v roce 2005 - trvá
   • zpracuje do příští schůze a předloží VVKAS podklad do 20. 9. 2006, spolupráce p. Gryc
   • komise (p. Novák, p. Gryc, p. Bor) - posoudí přečerpání v položce Doplatek SCM 2004, doúčtováno i v roce 2005 a předloží VVKAS podklad do 20. 6. 2006 - posoudil p. Novák, jedná se o navýšení o lékařské prohlídky - metodicky, odsouhlaseno na schůzi VVJčKAS, ale jde o faktické čerpání nad přidělený limit na člena SCM (prohlídka à 500 Kč, tj. celkem 19.500 Kč čerpání nad rámec) + 2 × 3.000 Kč, - dodatečné čerpání za rok 2004 v roce 2005 (Šatrová, Pour), vzhledem k tomu, že prostředky byly prokazatelně použity na talentovanou mládež, tento problém se uzavírá

4. Informace z ČAS

   • výbor JčKAS připraví podněty a náměty na VH ČAS, návrhy uzavřít do 30. 10. 2006
    • projednat vznik krajských komisí mládeže - výběr předsedů krajských komisí mládeže a jejich začlenění do organizační struktury KAS/PAS
    • prosím o zaslání jména a kontaktních údajů předsedy krajské komise, aby mohl být zván na jednání rozšířené rady KM ČAS a úzce spolupracovat s KM ČAS (přenášet informace do KAS/PAS)
    • projednat a doporučit způsob organizace a navrhnout termíny a pořadatele nemistrovských soutěží v roce 2007 - Dětská atletika, Kinderiáda, Atletický trojboj, Pohár rozhlasu, Atletický čtyřboj, Středoškolský pohár, atd…
    • projednat návrh komise mládeže na vznik oficiálních kategorií pro „předžáky“, navrhnout strukturu soutěží a skladbu disciplín, způsoby hodnocení
    • výbor JčKAS navrhuje do komise mládeže p. Fuku J., p. Blažka, p. Fleischmanna, p. Junka a sl. Váňovou, komise se sejde do 20. 7. 2006 a dohodne se na předsedovi

5. Zajištění KP na dráze

   • P. Novák informoval o vyhodnocení dráhových soutěží na základě zprávy STK, potvrzení plnění podmínky splněné - fakturace pořadatelům dle metodiky.
   • Výbor JčKAS upozorňuje všechny řídící soutěží a pořadatele na včasné zasílání zpravodajů a propozic, hlavní rozhodčí na včasné zaslání zprávy HR. STK chybí zpráva z 2. kola KPD muži a žen v Dačici, HR Jelínek a KP dorostů HR Gryc, žádáme zaslání kopie.

6. STK

   • p. Rybák zpracuje vyhodnocení pololetí formou zpravodaje a rozešle na oddíly - zašle i p. Černému a p. Kubicovi

7. Zpráva SCM

   • Vhledem k tomu, že informace o rozpočtu nebyla k dispozici, bude provedena až nyní. Do konce června zpracuje p. Bor formou zpravodaje a rozešle na oddíly.

8. Granty KÚJČ

   • Dle ekonoma již byly poukázány na účet JčKAS.
   • Tyčkařské doskočiště - dodané cenově dostupné doskočiště B400 Barcelona od LA sport pro přetrvávající závady zejména na stojanech bude jednání o slevě na ceně do 30. 6. 2006.
   • VV JčKAS vypisuje výběrové řízení na přidělení grantu Klec pro disk a kladivo - zájemci - oddíly se hlásí do 31. 8. 2006.
    Výběr bude po dohodě uzavřen v září 2006 - dodávka pak říjen 2006. Připomínáme 30% spoluúčast.
   • Grant na tyčku - zúčtování provede p. Novák a p. Gryc.
   • KÚJČ schválil příspěvek na MČR ve vícebojích 30.000 Kč.

9. Různé

  • plánovaná rekonstrukce Sokola ČB bude zahájena 19. 6. 2006
  • výbor N. Včelnice předložil dne 15. 5. 2006 ceník za poskytování kamery, info na www.jckas.cz
  • pohár rozhlasu se uskutečnil ve všech okresech
  • dohody JčKAS - nebyla spolupráce Tatran Prachatice a okresu Č. Krumlov a proto nebude těmto pořadatelům poskytnut finanční prostředek
  • faktura Blatné bude vrácena (odsouhlaseno jen 3.000 Kč)
  • omluvy rozhodčích je třeba posílat pořadatelům a ne p. Hálkovi
  • schváleno - nákup 70 sad medailí na KP dospělých a žactva
  • halové tabulky jsou k dispozici u p. Nováka - každý oddíl obdrží 1 výtisk za 20,- Kč
  • Pozor, upozornění, nepřehlédnout! KP ve čtyřboji nejml. žactva se v sobotu nebude konat, je přeložen na neděli 25. 6. 2006, kdy proběhne společně s 2. kolem st. žactva; vše proběhne na stadionu SKP ČB
  • Jednání s krajem Vysočina se uskuteční v Jihlavě při společném KP ve vícebojích, zejména ve vazbě na přípravu MÚ s Rakouskem a Bavorskem na Vysočině a eventuelně společných KP v roce 2007.

Příští schůze se bude konat 11. 9. 2006 v 16.30 hod.

Zaznamenal:Pavel Váňa
Schválil: Pavel Novák

Info pro redakci Atletických listů: do textu jen aktuální, tj. v zápisu tučné.