Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, P. Váňa, V. Tipka, S. Gryc, M. Rybák, D. Bor
Omluveni: J. Fuka, V. Hálek, M. Prášil

Program

1. Hodnocení MČR ve vícebojích ve dnech 21. - 23. 7. 2006 v Táboře - předseda p. Novák vyzdvihl připravenost rozhodčích nominovaných na MČR a jejich kvalitní výkon při soutěži a tím i dobrou reprezentaci kraje

   • poděkoval pořadatelskému oddílu VS Tábor za mimořádnou péči, kterou věnoval přípravě i vlastnímu zabezpečení MČR, za opravdu pěkné MČR a dobrou prezentaci našeho kraje a tím i odraz pro příští velké akce u nás
   • poděkování patří i pí. Chládkové za vkusný úbor pro rozhodčí a ostatně všem ženám a dívkám za příjemné vystupování a dobrou náladu, nemenší poděkování patří i technické četě, byla ozdobou MČR
   • rozhodčím - kteří se na tuto soutěž sešli z celého kraje, odvedli mimořádně dobrou práci
   • pro soutěž bylo delegována celkem 40 rozhodčích, pravidelné každodenní porady rozhodčích, hodnotili předešlý den, provedli rozdělení pozic i upozorňovali na slabá místa; rozhodčí se prezentovali vysoce profesionálním přístupem jak starší, zkušení, tak i několik řady mladých rozhodčích, kterým byla dána příležitost řídit jednotlivé soutěže a byli výborní; drobné nedorozumění na závěr, beru to jako malý zkrat po 3-denní výborné práci

2. Hospodaření

   • komise (p. Prášil, p. Rybák) - posoudí přečerpání rozpočtu v položce mezinárodní utkání roku 2004, doúčtováno i v roce 2005 - trvá - podklad do 20. 9. 2006, spolupráce p. Gryc
   • Informace o stavu hospodaření podal p. Gryc - přednesl stav hospodaření po 1. pololetí 2006

3. Informace z ČAS

   • výbor JčKAS připraví podněty a náměty na VH ČAS, návrhy uzavřít do 30. 10. 2006
    • projednat vznik krajských komisí mládeže - výbor JčKAS navrhuje do komise mládeže p. Fuku J., p. Blažka, p. Fleischmanna, p. Junka, sl. Váňovou a žádá je, aby se dohodli na předsedovi komise - trvá, zatím nedošlo k dohodě
    • V KAS projednat druhou verzi materiálu ke strategii soutěží od r. 2008.
     Připravil L. Kňákal materiál k řízené diskuzi na webu ČAS; oddíly zašlou výboru KAS připomínky do 30. 9. 2006; po doplnění připraví p. Rybák materiál k oponentuře na ČAS.

4. Soutěžní komise

   • vyhodnocení pololetí rozesláno na oddíly i p. Černému a p. Kubicovi - splněno; STK p. Rybák zpracuje vyhodnocení KPD dle ustanovení pro postupové soutěže družstev ze SŘ ČAS 2006; SK JčKAS ohlásí nejpozději do 11. 9. 2006 p. Vladimíru Černému postupující družstva mládeže z krajských soutěží se jmény a adresami vedoucích družstev
   • SK pořádajících krajů navíc ve stejném termínu oznámí pověřenému pracovníkovi jména a adresy ŘP semifinále MČR
   • výbor JčKAS upozorňuje všechny řídící soutěží a pořadatele o včasné zasílání zpravodajů a propozic, hl
   • . rozhodčí o včasné zaslání zprávy HR

5. Zpráva SCM

   Nominovaní z N. Včelnice zřejmě přistoupí v Pelhřimově ,alternativa po dohodě s Blažkem autem do Jihlavy na CP.
   • vzhledem k tomu, že informace o rozpočtu nebyla včas k dispozici, zpracováno opožděně, je přílohou zápisu
   • vyúčtování (čerpání prostředků) SCM - je podmíněno tím, že všichni trenéři zařazených atletů jsou povinni předložit do 15. 10. 2006 rámcový plán závodníka a do 30. 11. 2006 lékařskou prohlídku

6. Granty KÚJČ

   • dle ekonoma již byly poukázány na účet JčKAS
   • tyčkařské doskočiště - dodané cenově dostupné doskočiště B400 Barcelona od LA Sport pro přetrvávající závady na stojanech - jednání o slevě do 30. 6. 2006, neúspěšné, trvá, nebude zaplacen zbytek peněz do dořešení
   • VV JčKAS vypisuje výběrové řízení na přidělení Grant Klec pro disk a kladivo - zájemci - oddíly se hlásí do 30. 9. 2006, výběr bude po dohodě uzavřen v říjnu 2006 - připomínáme 30% spoluúčast
   • grant na tyčku - zúčtování provede p. Novák a p. Gryc do 15. 9. 2006
   • KÚJČ schválil příspěvek na MČR ve vícebojích 30.000 Kč

7. Příprava MU s Rakouskem a Bavorskem na Vysočině - informace

   • Mezinárodní pětiutkání proběhne v neděli 8. 10. 2006 v Jihlavě, odjezd v neděli 8. 10. 2006.
    • odjezd autobusu z Č. Budějovic (Mariánské náměstí) v 6.00 h.
    • odjezd z Tábora v 7.00 h., nominovaní z N. Včelnice zřejmě přistoupí v Pelhřimově, alternativa po dohodě s Blažkem autem do Jihlavy na CP
   • R.Blažek připravil nominaci.
   • Návrh nominace proveden na VV JčKAS - viz příloha zápisu.
   • Vedoucí výpravy Rudolf Blažek, doprovod Pavel Flieschman, Libor Junek a Bohuslava Váňová.
   • Dotazy a event. omluvy na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 381 211 032, mobil 605 524 159.
   • Sekretář Váňa zajistí autobus a rozešle jmenovitě pozvánky s kopií na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
   • kategorie a disciplíny:
    • Žáci (1991, 1992): 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 4 × 200 m, výška, dálka, oštěp 600 g, koule 4 kg
    • Žákyně (1991, 1992): 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 4 × 200 m, výška, dálka, oštěp 600 g, koule 3 kg
    • Dorostenci (1990, 1989): 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 4 × 200 m, výška, dálka, oštěp 600 g,koule 5 kg
    • Dorostenky (1990, 1989): 100 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 4 × 200 m, výška, dálka, oštěp 600 g, koule 3 kg
    • Dálka, koule a oštěp - 4 pokusy každý, u běhů přímo na čas!!!
   • Časový pořad:
    10.00 slavnostní zahájení        
    10.15 100 m př. žky výška dorci + žky dálka žci koule žky oštěp dorci
    10.30 100 m př. dorky        
    10.45 100 m př. žci        
    11.00 110 m př. dorci        
    11.15 60 m žci   dálka dorky koule žci oštěp žky
    11.25 60 m žky        
    11.35 100 m dorci        
    11.45 100 m dorky        
    12.00 1500 m žci výška dorky + žci      
    12.10 1500 m žky   dálka dorci koule dorky oštěp žci
    12.20 1500 m dorci        
    12.30 1500 m dorky        
    12.45 300 m žci        
    12.55 300 m žky        
    13.05 400 m dorci        
    13.15 400 m dorky   dálka žky koule dorci oštěp dorky
    13.30 4 × 200 m žci        
    13.40 4 × 200 m žky        
    13.50 4 × 200 dorci        
    14.00 4 × 200 m dorky        
    14.30 vyhlášení výsledků        

8. Rozhodčí

   • P. Vacek a p. Prášil zpracovali adresář mailů rozhodčích, dle připomínek oddílů doplní do 20. 9. 2006 a zajistí obeslání pro českobudějovickou oblast. Školení rozhodčích 2. a 3. třídy se bude konat v druhé polovině listopadu 2006 - přihlášky zasílat na sekretáře p. Váňu - trvá do 15. 10. 2006.

9. Různé

  • P. Novák: ze zasedání jihočeského všesportovního kolegia dotaz na názor předsedy Jihočeského atletického svazu pana Nováka ohledně budování atletických drah v Jihočeském kraji - zpracováno a zasláno na JčVsK.
  • P. Rybák: náměty na nové grantové programy pro rok 2007.
   Tři stadiony 8 + 8 drah jsou zřejmě nyní pro JčKAS dostačující. Nyní je třeba se soustředit na stadiony 6 + 6 drah, resp. na 6 + 4 dráhy.
   Grant pro výkonnostní sport dosud chyběl takovým sportům jako je atletika, které nemají z vrcholných článků téměř žádné dotace na svá krajská mistrovství / přebory, ale jsou to pro ně vrcholné soutěže, které by měly mít jistou úroveň...
  • P. Novák. Jednání s krajem Vysočina se uskutečnilo v Jihlavě při společném KP ve vícebojích zejména ve vazbě na přípravu MU s Rakouskem a Bavorskem na Vysočině a eventuelně společných KP v roce 2007, projednáno jen 5ti utkání.
   Vysočina není schopna zajistit pro náš kraj ubytování v rozumné ceně. Utkání ml. žactva se nekoná.
  • Schváleno - uvolnit 1200 Kč na nátisk kartiček (hostování / přestup).
  • P. Novák. Na příští schůzi v JčKAS projednat připomínky k soutěžím v 2006.
   Oddíly zašlou výboru JčKAS připomínky do 15. 10. 2006 včetně námětů na rok 2007; po doplnění připraví p. Rybák materiál k projednání na JčKAS.
  • Příští schůze se bude, rozšířená o pořadatele KP v 2007, zejména haly a KPJ.
  • Hala je zamlouvána na 13. ledna (NT 14. 1. 2007).
  • M. Rybák připraví a rozešle přihlášky pořadatele KP a KPD (návrh v 1. alternativě) a také materiál k řízené diskuzi na JčKAS.
  • Na výboru JčKAS budou projednané jen písemné (mailové) připomínky a náměty.

Příští schůze se bude konat 20. 10. 2006 v 16.30 hod.

Zaznamenal:Váňa Pavel
Schválil:Novák Pavel

Info pro redakci Atlet. listů do textu jen aktuelní, tj. v zápise tučně.