Jihočeský krajský atletický svaz

Zápis č. 5/2006 z VV JčKAS ze dne 20. 10. 2006 v Č. Budějovicích

Přítomni: P. Novák, J. Fuka, V. Tipka, S. Gryc, M. Rybák, D. Bor
Omluveni: P. Váňa, V. Hálek, M. Prášil
Hosté: B. Váňová, R. Blažek, J. Jelínek, P. Průša

Program

1. Koncepce soutěží v kraji v 2007

   • Návrh k jednání zpracoval M.Rybák, materiál projednán a odsouhlasen, návrh soutěží na dráze 2007 viz příloha zápisu.
   • KP v hale bude v neděli 14. ledna 2007 v Praze, zájemci o pořádání se hlásí do 15. 11. 2006 u p. Váni.
   • KP ml. žactva v hale 2007 bude v N.Včelnici, p. Jelínek připraví návrh.
   • KP nejml. žactva v hale 2007 bude v Č.B., p. Gryc připraví návrh.

2. Hospodaření

   • Informace o stavu hospodaření (stav po 30. 9. 2006) nebyla z časových důvodů projednána, informace podá p.Gryc na příští schůzi (16. 11. 2006).

3. Soutěžní komise

   • vyhodnocení soutěží zasláno p. Černému a p. Kubicovi - splněno
   • STK p. Rybák zpracuje vyhodnocení KPD do 16. 11. 2006 a opět zašle na SK ČAS přihlášky k soutěžím 2007 s návrhem pořádajících dle projednaného materiálu
   • výbor JčKAS projednal nedostatky z utkání z 17. 9. 2006 v Táboře a žádá všechny řídící soutěží a pořadatele o včasné uzavření zpravodajů a opravy výsledků

4. Zpráva SCM

   • z časových důvodů nebyla projednána, hodnocení SCM bude předloženo na příští schůzi (16. 11. 2006)
    Dle zápisu z minulého jednání VV JčKAS platí: potřeba poslat rámcové plány zařazených závodníků do SCM do 15. 10. 2006. U závodníků je potřeba doplnit výkony a umístění pro konečné hodnocení letošního roku. Upozornění na nutnost lékařských prohlídek, bez jejichž absolvování nebudou závodníkům vyplaceny prostředky SCM - termín do 30. 11. 2006.
   • Za co je možné prostředky SCM utratit:
    • společné výcvikové tábory  pořádané SCM - odstupňování příspěvku podle zařazení do kategorie „22”, A, B, C
    • individuální příspěvek na VT  pořádané klubem - odstupň. příspěvku  podle zařazení do kat. „22”, A, B, C
    • pronájem TV, rehabilitace, regenerace atp. - odstup. příspěvku podle  zařazení do kat. „22”, A, B, C
    • !!!Doplňky  výživy smí tvořit pouze 25% prostředků na přípravu!!!

5. Granty KÚJČ

   • VV JčKAS prodlužuje výběrové řízení na přidělení Grant Klec pro disk a kladivo - zájemci - oddíly se hlásí do 15. 11. 2006, výběr bude po dohodě uzavřen v listopadu 2006 - připomínáme 30% spoluúčast
   • žádost o přesun prostředků na r.2007 provede p. Novák a p. Gryc do 15. 11. 2006

6. MU s Rakouskem a Bavorskem na Vysočině

   • V Jihlavě se konalo tradiční 5-utkání atletické mládeže sousedících zemí. Z jihočeských týmů dokázaly zvítězit dorostenky, žákyně byly třetí, chlapecká družstva se neprosadila. V celkovém hodnocení bylo neoficiální pořadí: 1. Dolní Rakousy 426,5, 2. Jižní Čechy 391, 3. Horní Rakousy 389, 4. Vysočina 355, 5. Dolní Bavorsko 87.
   • Návrh nominace proveden na minulém VV JčKAS a pan R. Blažek prováděl korekce v nominaci dle korespondence s nominovanými a provede do 15. 11. vyhodnocení.
   • Vedoucí výpravy Rudolf Blažek, Pavel Fleischmann, Libor Junek a Bohuslava Váňová odvedli v Jihlavě dobrou práci a patří jim poděkování.

7. Rozhodčí

   • Školení rozhodčích 2. a 3. třídy se bude konat v druhé polovině listopadu 2006 - přihlášky zasílat na sekretáře p. Váňu do 15. 11. 2006.

8. Různé

  • M. Rybák: podal informaci ze zasedání jihočeského všesportovního kolegia (náměty na nové grantové programy pro rok 2007, termín LODM 2007 atd.).
  • P. Novák: jednání s krajem Vysočina se uskutečnilo v Jihlavě při společném MU s Rakouskem a Bavorskem. Vysočina očekává spolupráci v KPD juniorů a dorostů a navrhuje Utkání ml. žactva - společné finále. K pokračování spolupráce a její formě vypíše M. Rybák anketu - uzávěrka do 15. 11. 2006.
  • Na výboru JčKAS budou i nadále projednané jen písemné (mailové) připomínky a náměty.
  • Vyhlášení ankety „Atlet JČ kraje 2006” proběhne v lednu 2007, podklady k anketě připraví statistik p.Tipka do 15. 11. 2006.

Příští schůze se bude konat 16. 11. 2006 v 16.30 hod.

Zaznamenal:Pavel Novák
Schválil:Michal Rybák

Info pro redakci Atlet. listů do textu jen aktuelní, tj. v zápise tučně.