Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, M. Rybák, P. Váňa, V. Tipka, S. Gryc, D. Bor, D. Bor
Omluveni: J. Fuka, M. Prášil
Hosté: V. Hálek

Program

1. Koncepce soutěží v kraji v 2007 - nově zpracoval p. Rybák, projednáno a odsouhlaseno

   • Spolupráce s krajem Vysočina v soutěžích družstev mládeže ANO, dle návrhu JčKAS (= rozsah disciplín a časový rámec, termíny, výše startovného, místa konání v JČ). Nárok na postup (do semifinále MČR) mají všechna zúčastněná družstva bez rozdílu krajské příslušnosti (JčKAS i KAS Vysočina).
   • V soutěži KPD mužů spolupráce s KAS Vysočina je možná, viz. mládež, ale nárok na postup do baráže o II. ligu mají pouze družstva JčKAS.
   • KPJ ve vícebojích staršího žactva až dospělých společný s KAS Vysočina, dle návrhu JčKAS úhrada nákladů na pořádání v poměru 50 : 50%.
   • Ostatní KPJ samostatně JčKAS.
   • Halový KPJ staršího žactva - dospělých bude v neděli 14. 1. 2007, Praha-Strahov - stále chybí pořadatel, podmínky dle r. 2006 (zájemci se hlásí do 30. 11. 2006 u p. Váni).
   • KP ml. žactva v hale pro rok 2007 - bude v N. Včelnici, pořadatel navrhl termín 3. 3. 2007 - SK schvaluje a doporučuje (žádná prázdninová kolize).
   • KP nejml. žactva pro rok 2007 - bude v Č.B., p. Gryc (SOKOL Č.B.) navrhuje konec března - návrh SK je 24. 3. 2007.

2. Hospodaření

   • Informace o stavu hospodaření (stav po 30. 9. 2006) nebyla z časových důvodů projednána, informace podá p.Gryc na příští schůzi (16. 11. 2006).

3. Soutěžní komise

   • stav k 30. 9. 2006 je 314.124,- Kč
   • na pokladně je 306,- Kč
   • informaci podal p. Gryc

4. Soutěžní komise

   • p.Rybák zpracoval vyhodnocení KPD
   • po dohodě se uvolňují finanční prostředky za uspořádání společného kola dospělých a žactva v Táboře; výsledkové listiny byly po dlouhé době konečně zpracovány

5. Zpravodaj SCM

   • P. Bor seznámil výkonný výbor se zpravodajem SCM
   • upozornění na nutnost lékařských prohlídek bez jejichž absolvování nebudou závodníkům vyplaceny prostředky SCM, termín 30. 11. 2006

6. Granty KÚJČ

   • grant Klec pro disk a kladivo - předběžně se přihlásil Sokol Písek; náhradníci Sokol ČB, Veselí, 4 Dvory ČB - stále připomínáme 30% spoluúčast

7. MU s Bavorskem, Rakouskem a Vysočinou

   • výbor připomíná, aby p.Blažek do konce listopadu dodal o tomto utkání zprávu (hodnocení)
   • B. Váňová ml. dodá do konce listopadu fotografie
   • upozornění oddílům - stále nemáme od oddílů faktury za jízdné z MU na Vysočině, viz: N. Včelnice, Č. Velenice, Strakonice, Bechyně, Milevsko
   • p. Gryc nemůže bez faktury cestovné proplatit!

8. Rozhodčí

   • školení rozhodčích II. a III. třídy se bude konat v Č.B., ul. Skuherského 14, a to dne 9. 12. 2006 v 9.00 hod.
   • pozvánky rozešle p. Váňa
   • přihlášeno zatím 30 zájemců
   • účastnický poplatek na osobu činí 150 Kč + 70 Kč za pravidla

9. Různé

  • Atlet JČ roku 2006 - návrh 5. nebo 19. 1. 2007 ve Veselí n. Lužnicí; přesné datum bude znám do 10. 12. 2006
  • anketní lístky připraví p. Tipka a budou přílohou
  • kluby mohou hlasovat do 15. 12. 2006, co oddíl, to 1 hlas
  • výbor JčKAS nesouhlasí s fakturou za víceboje v Jihlavě (velký nepoměr), trváme na tom platit společné soutěže půl na půl a ne tak, jak žádá kraj Vysočina 14.000 Kč JČ a 10.000 Kč Vysočina
  • tabulky 2006 vyjdou v obdobném rozsahu jako vloni, na každý oddíl bude zajištěn 1 výtisk, další zájemci o výtisky se mohou přihlásit do 4. 12. 2006 u p. Váni (za cenu brožury)
  • stále ještě nemáme předběžné přihlášky do soutěží družstev od oddílů, z letos aktivních např. SKP ČB, Strakonice, Třeboň atd.
  • valná hromada se uskuteční přibližně v půlce března, místo a přesný termín bude včas upřesněno

Další schůze VV JčKAS se bude konat 4. 12. 2006 v 16.30 hod.

Zaznamenal: Váňa Pavel
Schválil: Rybák Michal

Info pro redakci Atlet. listů do textu jen aktuelní, tj. v zápise tučně.