Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, M. Rybák, V. Tipka, D. Bor
Omluveni: J. Fuka, P. Váňa, S. Gryc
Hosté: V. Hálek, M. Prášil, Putschögl

Program

1. Koncepce hlavních akcí JčKAS v r. 2007

   • Halový KPJ staršího žactva - dospělých bude v neděli 14. 1. 2007, Praha-Strahov - pořadatel, podmínky dle r. 2006: Český atletický svaz zajistí úhradu pronájmu včetně zapůjčení všeho potřebného náčiní. Zároveň zabezpečí úhradu el.časomíry. Pořadatel (příslušný KAS) je povinný zaslat nejméně 10 dnů předem pořadatelský oběžník na vedení areálu Strahov.
   • Valná hromada JčKAS - proběhne přibližně v půlce března, místo a přesný termín bude včas upřesněno.
   • Valná hromada ČAS - 31. března 2007, volba 6 delegátů na VH JčKAS.
   • Zajištění pořadatelů KP na dráze 2007 - Jihočeské atletické soutěže 2007 - dráha, návrh zpracuje a vydá M. Rybák do 20. 1. 2007.
   • Zajištění Her 3. LODM - 19. 6. - 23. 6. 2007. Z jednání: Organizační výbor bere na vědomí navrhovanou redukci a ukládá zástupcům atletiky prověřit dopad snížení výpravy na 44 atletů (snížení o 10) do zajištění soutěží.
   • SF MČR dorostů - bude v pátek 28. 9. 2007, pořadatelsky přiděleno JčKAS, proběhne v Č. Budějovicích, stadion Sokola ČB. Podmínky dle r. 2006.
   • Spolupráce s krajem Vysočina v soutěžích družstev mládeže ANO, dle návrhu JčKAS; odpověď na stanovisko předsedy KAS Vysočina po projednání ve VV JčKAS zajistí p. Rybák.

2. Hospodaření

   • Informace o jednání ekonomů a hospodářů v Brně (p. Gryc se na schůzi omluvil) podal předseda dle informace z jednání předsedů v Praze (proběhlo 2. 12. 2006).
   • Informace o čerpání rozpočtu KAS k 31. 12. 2006 a zpracování rozpočtového záměru na rok 2007 podá p. Gryc na příští schůzi.
   • Ekonomická komise KAS, tj. předseda a hospodář KAS, připraví zprávu o čerpání rozpočtu KAS k 31. 12. 2006, informace k plnění příjmů a vydání grantů od KÚ, zásady pro zpracování rozpočtového záměru pro rok 2007.

3. Soutěžní komise

   • Bylo zasláno KAS Vysočina stanovisko JčKAS k další spolupráci, dále bude projednáváno v Praze na schůzi STK KAS a ČAS (9. 12. 2006).
   • Halový KPJ dospělých a staršího žactva - v neděli 14. 1. 2007, Praha-Strahov - pořadatel SK Čtyři Dvory, podmínky dle r. 2006 (autobus pro rozhodčí a pořadatele zajistí na 6:30 p. Váňa).
   • KPJ ml. žactva v hale pro rok 2007 - 3. 3. 2007, N. Včelnice.
   • KPJ nejml. žactva pro rok 2007 - návrh termínu je 24. 3. 2007, všesport. hala v ČB, p. Gryc (SOKCB). Termín bude upřesněn dle významnějších akcí v hale.
   • KPJ v krosu - návrh na 14. 4. 2007, místo a termín bude upřesněno, předběžně se hlásí Písek, další zájemci do 10. 1. 2007 na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

4. Zpravodaj SCM

   • P. Bor seznámil výkonný výbor, upozornění na chyby v účtování, do opravy nebudou závodníkům vyplaceny prostředky SCM. Termín k jejich nápravě do 11. 12. 2006. Dále informoval o přidělení prémií za reprezentaci a medaile na MČR, doúčtování do 15. 12. 2006.

5. Granty KÚJČ

   • grant Klec pro disk a kladivo - vzhledem k tomu, že Sokol Písek stáhl předběžnou přihlášku, jsou náhradníci Sokol ČB, Veselí, 4 Dvory ČB - stále připomínáme 30% spoluúčast, projednáno 4. 12. 2007
   • žádost o přesun prostředků na r. 2007 provedl p. Novák - podkladový materiál předán na KÚ
   • nové žádosti za JKAS na 2007 připraví p Rybák po vyhlášení KÚ JČ

6. MU s Bavorskem, Rakouskem a Vysočinou

   • Vedoucí výpravy Rudolf Blažek, zpracoval zprávu - hodnocení mezinárodního utkání v Jihlavě, B. Váňová ml. dodala fotografie.
   • Obojí na www.jckas.cz. Za tuto práci jim výbor JčKAS děkuje.

7. Rozhodčí

   • školení rozhodčích II. a III. třídy se bude konat v Č.B., ul. Skuherského 14, a to dne 9. 12. 2006 v 9.00 hod. - zajištěno - pozvánky rozeslal p. Váňa
   • komise rozhodčích zajistí nominaci na halový KPJ dospělých a staršího žactva, KPJ ml. žactva, KPJ nejml. žactva a KPJ v krosu

8. Informace z porady předsedů s předsednictvem ČAS

   • Podal předseda P. Novák - projednáno. Příprava VH ČAS 2007, Rozpočtový záměr pro rok 2007, Návrh struktury soutěží od roku 2008 (výzva k písemným připomínkám do konce r.2006), Atletika dříve a nyní (výzva k písemným připomínkám).
   • V ČAS na návrh TR ČAS rozhodl o změně závodění v kategorii dorostenců. Od 1. 1. 2007 se mistrovskou disciplínou stává oštěp o hmotnosti 700 g.
   • Výbor JčKAS navrhl do komise mládeže: předsedou je p. Fuka J., členové p. Blažek, p. Fleischmann, p.Junek a sl. Váňová. Komise mládeže ČAS žádá o intenzivnější spolupráci ze strany KASů.
   • Předseda DR ČAS informoval o semináři pro krajské revizní orgány 3. 3. 2007.

9. Různé

  • Atlet JČ roku 2006 - bude 19. 1. 2007 ve Veselí n.Lužnicí
  • anketní lístky připraví p. Tipka - splněno, trvá hlasování do 15. 12. 2006
  • tabulky 2006 v rozsahu jako vloni, na každý oddíl bude zajištěn 1 výtisk
  • VV JčKAS připomíná zaslání kopie přihlášky k činnosti od oddílů a tím i do soutěží družstev, i na adresu JčKAS

Další schůze VV JčKAS se bude konat 15. ledna 2007 v 16.30 hod.

Zaznamenal: Novák Pavel
Schválil: Rybák Michal

Info pro redakci Atlet. listů do textu jen aktuelní, tj. v zápise tučně.