Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, M. Rybák, P. Váňa, V. Tipka, D. Bor, J. Fuka
Omluveni: S. Gryc
Hosté: M. Prášil, V. Hálek

Program

1. Hospodaření

   • není známo, hospodář se omluvil na pracovní povinnosti

2. Zpravodaj SCM

   • p. Bor seznámil VV se zpravodajem SCM - viz samostatná příloha

3. Rozhodčí

   • letošní nominace rozhodčích bude zachována
   • od příští sezóny bude hl. rozhodčího nominovat VVKAS
   • p. Prášil zpracoval přepsanou nominaci rozhodčích 2007 - viz příloha

4. Různé

  • nominace na Olympiádu mládeže do Ústí nad Labem - viz příloha
  • úhrada startovného za družstva byla do 22. 4. 2007 - k 1. kolu (dle hospodáře) nemají zaplaceno družstva Dačic a Písku
  • žádáme družstva Dačic a Písku, aby do konce týdne zaslaly doklad o zaplacení p. Grycovi, pokud tento doklad nebyl zaplacen, budou družstva muset uhradit pokutu 200 Kč
  • stále není dodána zpráva od pořadatele 1. kola družstev žen, ŘP nebyly zaslány originály zápisů, pokud nebude tento bod splněn, bude N. Včelnici krácena výše peněz od JčKASu
  • okresní kola Poháru rozhlasu byla stanovena, finanční vyrovnání bude projednáváno pouze s p. Novákem (předseda JčKASu)
  • p. Gryc jako hl. rozhodčí při 1. kole KPD ml. žactva sk. ČB, pořadatel SK Čéčova Č.B. navrhuje pořádajícímu oddílu 1000 Kč pokuty; výbors jeho návrhem nesouhlasí a potvrzuje vyplacení SK Čéčově v plné výši 8 000 Kč

Další schůze bude 18. 6. 2007.

Zaznamenal: Váňa Pavel
Schválil: Novák Pavel