Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, M. Rybák, P. Váňa, V. Tipka, D. Bor, J. Fuka, S. Gryc
Hosté: p. Jelínek, p. Putchogel, p. Prášil, p. Hálek , p. Vacek, p. Purman

Program

1. Koncepce hlavních akcí JKAS v 2008

   • Valná hromada JčKAS - proběhne 22.2.2008, v 16.30 Písek,hotel ... odpovídá sekretář Pavel Váňa.
   • Valná hromada ČAS - v 2008 nebude, ale 30.4.2008 VČAS, účast předseda Pavel Novák, do návrhu programu se zařadí návrhy došlé alespoň 20 dnů před zasedáním VČAS, (tj. písemný podklad od oddílů, klubů, členů 31.3.2008).
   • Zajištění pořadatelů KP na dráze 2008- - Jihočeské atletické soutěže 2 0 0 8 - projednáno ,návrh zpracuje a vydá M.Rybák do 26.11.2008.
   • Zajištění MČR muži, ženy v Táboře 4. a 5.7.2008. Z jednání: Organizační výbor sestaví David Bor + Pavel Novák.
   • SF MČR - zatím není známo zda bude v 2008, pořadatelství přiděleno JčKAS, pokud ano, proběhne v Č. Budějovicích, stadion Sokola ČB; vytvořit podmínky dle r. 2007 v Táboře.
   • Spolupráce s krajem Vysočina v soutěžích družstev mládeže, dle návrhu JčKAS; odpověď na stanovisko zastupujícího předsedy KAS Vysočina po projednání ve VV JčKAS zajistí p. Rybák.
   • Prověření na ČAS zda jsou přihlášeny oddíly k činnosti. Bohužel se nám zatím nepodařilo dojednat vznik nových oddílů, zejména v místě nových stadionů s UP, tj. Prachatice, Kaplice, Lomnice, ale znovu i v J. Hradci a Č. Krumlově.
   • Mezinárodní utkání s Bavorskem, Rakouskem a Vysočinou. MU 5-ti utkání má pořádat po dohodě Písek, termín nebyl stanoven, ale je zvyklost, že to je první víkend v říjnu. Organizační výbor sestaví Josef Fuka + Jaroslav Putchögel.

2. Hospodaření

   • informace o čerpání rozpočtu KAS ke 19.11.2007 podal p. Gryc a zpracování rozpočtového záměru na rok 2008 podá p. Gryc do 15.2.2008
   • ekonomická komise KAS, tj. předseda, a hospodář KAS, připraví zprávu o čerpání rozpočtu KAS k 31.12.2007, informace k plnění příjmů a vydání grantů od KÚ, zásady pro zpracování rozpočtového záměru pro rok 2008 - do 15.2.2008
   • pro zpracování revizní zprávy za r 2007 Stanislav Gryc připraví podklady, tj. pokladnu, hospodaření za rok 2007 a předá revizorovi - p. Prášilovi do 10.2.2008

3. Soutěžní komise

   • Halový KPJ dospělých open vč dorostu a žactva - v sobota 19.1.2008, Praha-Strahov - pořadatel SOKCB ve spolupráci s NVCEL.
   • Halový KPJ staršího žactva a ml. žactva - v neděli 27.1.2008, Praha-Strahov - pořadatel 4DVCB.
   • KPJ nejml. žactva pro rok 2008 - návrh termínu je 15.3.2008, pořadatel NVCEL, pořadatel zašle upřesňující rozpis min. 14 dní předem.
   • KPJ v krosu bude v ČB v sobotu 29.3.2008 na SK Meťák, v Rožnově, pořadatel CECCB, pořadatel zašle upřesňující rozpis min. 14 dní předem.

4. Zpravodaj SCM

   • P. Bor seznámil výkonný výbor, upozornění na chyby v účtování, do opravy nebudou závodníkům vyplaceny prostředky SCM. Termín k jejich nápravě do 1.12.2008. Dále informoval o přidělení prémií za reprezentaci a medaile na MČR, doúčtování do 15.12.2007.

5. Granty KÚ JČ

   • Nové žádosti za JKAS na 2008 připraví p. Rybák, podaná informace v tisku, připraveny znovu i na KP, žádosti o PPS (program podpory sportu) 2008, přijímají se od 1.12.2007 do 15.1.2008. Informace na oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu OŠMT, pracoviště B. Němcové 49, na adrese www.kraj-jihocesky.cz v rubrice "Granty, příspěvky, dotace".

6. Různé

  • Slavnostní vyhlášení Atleta JČ kraje roku 2007 proběhne 11.1.2008 ve Veselí n.Lužnicí; anketu připraví p. Tipka, bude přílohou.
  • Tabulky 2007 zpracoval p. Tipka a každý oddíl obdrží 1 výtisk v Praze při halovém KP.
  • VV JKAS připomíná zaslání kopie přihlášky k činnosti od oddílů a tím i do soutěží družstev, i na adresu JKAS.

Českobudějovický maratón - pořadatel: SK Čtyři Dvory a Koloběh Č. Budějovice, 26. leden 2008 od 11.00 hod. - start cca, časový limit pro dokončení závodu 5 hodin.
Místo konání: parkoviště MERCURY CENTRA, 2. patro.

Schůzka JčKAS se zástupci GON a trenéry školy. Ve smyslu dohody na oponenturním řízení s vedením ČAS, proběhne 10.12.2007 v budově ČSTV, Skuherského 14, po dohodě od 17.00.

Příští schůze se bude konat 10. 12. 2007 v 16.00 hod.